Đề kiểm tra 45 phút môn :hóa học lớp 8 đề 3 - Lần 1

Câu 1 : ( 3 đ )

Lập phương trình phản ứng xảy ra giữa khí Oxi , lần lượt tác dụng với :

Al , Mg, N2, để sản phẩm sinh ra là những hợp chất có chứa nguyên tố Oxi . Biết rằng trong hợp chất tạo ra ,N có hóa trị V , ghi rõ đk nếu có Câu 2 : ( 2 đ )

 Phản ứng phân hủy là gì? Viết phương trình điều chế khí Oxi trong phòng thí nghiệm

 Với hóa chất là KClO3

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Ngày: 19/11/2014 | Lượt xem: 2132 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn :hóa học lớp 8 đề 3 - Lần 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên ….……………………….. Lớp 8A …. ĐỀ KIỂM TRA 4 5 PHÚT Môn :HÓA HỌC LỚP 8 ĐỀ 3 - Lần 1 - HKII Điểm - Lời phê Duyệt Câu 1 : ( 3 đ ) Lập phương trình phản ứng xảy ra giữa khí Oxi , lần lượt tác dụng với : Al , Mg, N2, để sản phẩm sinh ra là những hợp chất có chứa nguyên tố Oxi . Biết rằng trong hợp chất tạo ra ,N có hóa trị V , ghi rõ đk nếu có Câu 2 : ( 2 đ ) Phản ứng phân hủy là gì? Viết phương trình điều chế khí Oxi trong phòng thí nghiệm Với hóa chất là KClO3 Câu 3 : ( 2 đ ) Gọi tên những hợp chất sau đây : PbO ,Fe3O4 , P2O3 ,SO2 , , Câu 4 : ( 3 đ ) Đem 6,2 gam phốt pho đốt cháy trong bình chứa 10 g khí Oxi tạo ra đi phốt pho Pen ta Oxit P2O5 a./ Lập phương trình hóa học ? b./ chất nào dư ? c/ Tính khối lượng của sản phẩm tạo ra . ? Biết : P = 31 , O =16 ĐÁP ÁN và HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT ĐỀ 3 1/ Lập phương trình hóa học (Viết mỗi phương trình (0,5 đ ) ,cân bằng đúng mỗi phương trình 0,25 đ . Có đk 0,25 đ ) 4 Al + 3O2 --to---> 2Al2O3 2Mg +O2 ----- to----> 2 MgO 2N2 +5O2 --to---> 2 N2O5 2/ Phản ứng phân hủy: : phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu . (1 đ ) 2KClO3 ---to---> 2 KCl + 3 O2 á (0,5 đ viết đúng phương trình , 0,25 đ cân bằng đúng phương trình , ghi đk 0,25 đ ) 3/ Gọi tên : ( gọi đúng tên mỗi chất 0,5 đ ) +/ PbO ,: Chì (II) Oxit +/ P2O3 , : Đi Phot pho Tri Oxit +/ Fe3O4 , : Sắt từ Oxit +/ ,SO2 Lưu huỳnh đi Oxit Bt 3 a./ 4 P + 5O2 -to--> 2P2O5 (0,5 đ ) 4mol 5mol 2mol 0,2 mol ? x Số mol của P = 6,2 : 31 = 0,2 mol (0,5 đ ) Số mol của O2 =10 : 32 = 0,3125 mol (0,5 đ ) b/ So sánh : nP : nO2 0,2 / 4 Vậy Pđủ , O2 dư (0,5 đ ) c/ Số mol P2O5 = ( 0,2 x 2 ) : 4 = 0,1 mol (0,5 đ ) Khối lượng của P2O5 = 0,1 x 142 = 14,2 g (0,5 đ )

File đính kèm:

  • docđe 3 lan1.doc
Giáo án liên quan