Đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ I môn : âm nhạc (lớp 6) năm học: 2007 - 2008

I: Bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ

 Nhạc và lời của Phạm Tuyên.

 II: Bài hát: Hành khúc tới trường.

 Nhạc: Pháp

 Lời: Phan Trần Bảng và Lê Minh Châu.

 

doc10 trang | Chia sẻ: shironeko | Ngày: 25/11/2014 | Lượt xem: 1714 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ I môn : âm nhạc (lớp 6) năm học: 2007 - 2008, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng gd - đt mai sơn Trường thcs chất lượng cao mai sơn Cộng hoà xa hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ I Môn : Âm nhạc (Lớp 6) Năm học: 2007 - 2008 I: Bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ Nhạc và lời của Phạm Tuyên. II: Bài hát: Hành khúc tới trường. Nhạc: Pháp Lời: Phan Trần Bảng và Lê Minh Châu. Phòng gd - đt mai sơn Trường thcs chất lượng cao mai sơn Cộng hoà xa hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ I Môn : Âm nhạc (Lớp 7) Năm học: 2007 - 2008 I: Bài hát: Mái trường mến yêu. Nhac và lời của Lê Quốc Thắng. II: Bài hát: Lí cây đa. Dân ca quan họ Bắc Ninh. Phòng gd - đt mai sơn Trường thcs chất lượng cao mai sơn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ I Môn : Âm nhạc (Lớp 8) Năm học: 2007 - 2008 I: Bài hát: Mùa thu ngày khai trường Nhac và lời của Vũ Trọng Tường. II: Bài hát: Tuổi hồng. Nhạc và lời của Trương Quang Lục. Phòng gd - đt mai sơn Trường thcs chất lượng cao mai sơn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - tự do - hạnh phúc Đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ I Môn : Âm nhạc (Lớp 9) Năm học: 2007 - 2008 Bài hát: Bóng dáng một ngôi trường Nhạc và lời của Hoàng Lân. Phòng gd - đt mai sơn Trường thcs chất lượng cao mai sơn Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐáP áN, BIểU ĐIểm chất lượng giữa kỳ I Môn : Âm nhạc (Lớp 6) Năm học: 2007 - 2008 1: Điểm 9, 10: Hát đúng giai điệu, lời ca, tiết tấu, thể hiện được sắc thái tình cảm của bài kết hợp được các động tác phụ hoạ sinh động, hợp lí. 2: Điểm 7, 8: Hát đúng giai điệu, lời ca, tiết tấu, thể hiện được sắc thái, tình cảm của bài kết hợp được các động tác phụ hoạ hợp lí nhưng chưa sinh động. 3: Điểm 5, 6: Hát đúng giai điệu, lời ca, tiết tấu, thể hiện được sắc thái tình cảm của bài không có các động tác phụ hoạ. 4: Điểm 3, 4: Hát đúng giai điệu, tiết tấu, trong khi hát còn sai lời. Phòng gd - đt mai sơn Trường thcs chất lượng cao mai sơn Cộng hoà xa hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐáP áN kiểm tra chất lượng giữa kỳ I Môn : Âm nhạc (Lớp 7) Năm học: 2007 - 2008 1: Điểm 9, 10: Hát đúng giai điệu, lời ca, tiết tấu, thể hiện được sắc thái tình cảm của bài kết hợp được các động tác phụ hoạ sinh động, hợp lí. 2: Điểm 7, 8: Hát đúng giai điệu, lời ca, tiết tấu, thể hiện được sắc thái, tình cảm của bài kết hợp được các động tác phụ hoạ hợp lí nhưng chưa sinh động. 3: Điểm 5, 6: Hát đúng giai điệu, lời ca, tiết tấu, thể hiện được sắc thái tình cảm của bài không có các động tác phụ hoạ. 4: Điểm 3, 4: Hát đúng giai điệu, tiết tấu, trong khi hát còn sai lời. Phòng gd - đt mai sơn Trường thcs chất lượng cao mai sơn Cộng hoà xa hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ĐáP áN kiểm tra chất lượng giữa kỳ I Môn : Âm nhạc (Lớp 8) Năm học: 2007 - 2008 1: Điểm 9, 10: Hát đúng giai điệu, lời ca, tiết tấu, thể hiện được sắc thái tình cảm của bài kết hợp được các động tác phụ hoạ sinh động, hợp lí. 2: Điểm 7, 8: Hát đúng giai điệu, lời ca, tiết tấu, thể hiện được sắc thái, tình cảm của bài kết hợp được các động tác phụ hoạ hợp lí nhưng chưa sinh động. 3: Điểm 5, 6: Hát đúng giai điệu, lời ca, tiết tấu, thể hiện được sắc thái tình cảm của bài không có các động tác phụ hoạ. 4: Điểm 3, 4: Hát đúng giai điệu, tiết tấu, trong khi hát còn sai lời. Phòng gd - đt mai sơn Trường thcs chất lượng cao mai sơn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ĐáP áN kiểm tra chất lượng giữa kỳ I Môn : Âm nhạc (Lớp 9) Năm học: 2007 - 2008 1: Điểm 9, 10: Hát đúng giai điệu, lời ca, tiết tấu, thể hiện được sắc thái tình cảm của bài kết hợp được các động tác phụ hoạ sinh động, hợp lí. 2: Điểm 7, 8: Hát đúng giai điệu, lời ca, tiết tấu, thể hiện được sắc thái, tình cảm của bài kết hợp được các động tác phụ hoạ hợp lí nhưng chưa sinh động. 3: Điểm 5, 6: Hát đúng giai điệu, lời ca, tiết tấu, thể hiện được sắc thái tình cảm của bài không có các động tác phụ hoạ. 4: Điểm 3, 4: Hát đúng giai điệu, tiết tấu, trong khi hát còn sai lời. Phòng gd - đt mai sơn Trường thcs chất lượng cao mai sơn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập - tự do - hạnh phúc đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ 1 Môn :gdcd (lớp 6) - thời gian 45 phút Năm học: 2007 - 2008. A:phần trắc nghiệm: Câu 1: Chọn ý đúng về những việc làm biểu hiện biết tự chăm sóc sức khoẻ. a, Bố mệ sáng nào cũng tập thể dục. b, Vì sợ muộn học nên Hà ăn cơm vội vàng. c, Hằng ngày Bắc đều súc miệng nước muối. d, Tuấn thích mùa đông vì ít phải tắm. e, Mẹ không thường xuyên đưa em đi kiểm tra sức khoẻ. Câu 2: Điền các cụm từ thích hợp vao những chỗ trống trong câu sau để hoàn thiện khái niệm biết ơn. Biết ơn là sự bầy tỏ thái độ…………tình cảm và những việc làm………..,…………. đối với những người đã giúp đỡ mình, với nhữnh người có công với dân tộc, đất nước. Câu 3: Trong các thành ngữ sau thành ngữ nào nói về tính tiết kiệm: a, Tích tiểu thành đại. b, Khiếm củi ba năm thiêu một giờ. c, Cơm thừa gạo thiếu. d, Năng nhặt chặt bị. Câu 4: Hãy đánh dấu x vào cột trống mà em cho là thích hợp. Hành vi, thái độ Có lễ độ Thiếu lễ độ 1; Nói leo trong giờ học 2; Không nói tục chửi bậy 3; Kính trọng , người già, ngươi tàn tật. 4; Gặp thầy, cô giáo dạy mình không chào hỏi. 5; Không tôn trọng người bằng hoặc lớn tuổi. Câu 5: Hãy sắp xếp các việc làm thể hiện tôn trọng kỉ luật dưới đây vào đúng nội dung của 2 cột : a, Ngủ dậy đúng giờ. b,Trật tự nghe giảng. c, Đi học và về nhà đúng giờ. d, Mặc đúng đồng phục của trường. e, Trực nhật đúng phân công. Tôn trọng kỷ luật trong gia đình Tôn trọng kỷ luật trong nhà trường Câu 6: Hãy lựa chọn cho các tình huống ở cột a một đáp án đúng ở cột b. Hoàn thiện câu trả lời vào cột c. Chúng ta biết ơn. (A) Bởi vì. (B) (C) 1; Tổ tiên ông bà cha mẹ. 2; Các anh hùng liệt sĩ. 3; Người giúp đỡ mình lúc khó khăn a; Có công bảo vệ tổ quốc xây dựng đât nước. b; Đó là những ngưới đã có công sinh thành và nuôi dưỡng ta. C; Người đã mang đến cho ta những điều tốt lành. Câu 7:Chọn ý đúng biểu hiện hành vi phá hoại thiên nhiên. a; Trồng cây gây rừng. b; Đốt rừng làm nương rẫy. c; Đi tắm biển. d; Săn bắt chim bừa bãi. B - phần tự luận. Câu 1: Em hiểu thế nào là" tiên học lễ, hậu học văn" Câu 2: Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi ở dưới. Cả lớp đang làm bài kiểm tra môn sinh học Thắng loay hoay mở tài liệu để quay bài: Cô giáo: Thắng ! Em đang làm gì vậy? Thắng: Em có làm gì đâu ạ? Cô giáo: Có phải là em để tài liệu trong ngăn bàn không? Thắng: Có thì làm sao? Cô giáo: Em sử dụng tài liệu cô sễ cho em điểm o. Thắng: Tuỳ cô. Cô giáo: Mời em ra khỏi lớp và cùng cô lên gặp ban giám hiệu nhà trường. Câu hỏi 1; Em có nhận xét gì về hành vi, thái độ của bạn Thắng. 2; Nếu em là Thắng, em có làm như vậy không? Gặp tình huống như trên em sẽ làm như thế nào? Phòng gd- đt mai sơn Trường thcs chất lượng cao mai sơn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do- hạnh phúc Đáp án, biểu điểm kiểm tra chất lượng giữa kỳ 1 Môn: gdcd. Năm học: 2007 - 2008 I. Phần trắc nghiệm: Câu1: a,c (0,5điểm) Câu2: Trân trọng, đền ơn,đáp nghĩa. (0,75điểm) Câu3: a, d (0,5điểm) Câu4: Có lễ độ: 2, 3 (0,2điểm) Câu5: Tôn trọng kỉ luật trong gia đình: a, c: (0,2điểm) Tôn trọng lỉ luật trong nhà trường: b, d, e (0,3điểm) Câu6: ý 1- b; 2- a ; 3- c (0,75điểm) Câu7: b, d (0,5điểm) II: Phần tự luận. Câu1: " Tiên học lễ, hậu học văn" có nghĩa là chúng ta cần hiểu lễ nghĩa trước rồi mới học chữ sau. Lễ theo nghĩa rộng là đạo đức, đạo làm người và phải học đạo làm người trước mới học kiến thức khoa học sau. (2điểm) Câu2: a. Hành vi quay bài trong giờ kiểm tra của Thắng là vi phạm nội quy của trường, lớp. Thái độ biểu hiện là vô lễ với cô giáo. (2điểm) b. Nếu em là Thắng, em sẽ không quay bài mà cố gắng học. TRong tình huống trên Thắng phải: + Thành khẩn xin lỗi cô và cả lớp về hành vi của mình. + Chấp nhận các hình thức phạt của cô, lớp trường. + Hứa lần sau xẽ không tái phạm.

File đính kèm:

  • docDe KT giua ky I - mon nhac Lop 6,7,8,9(07-08).doc
Giáo án liên quan