Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 năm học 2007 - 2008 môn: Công nghệ 10

I. Trắc nghiệm khách quan

Câu1.

 Dựa trên phương thức sinh sản của cây trồng có mấy phương pháp sản xuất hạt giống

 a. 3 b.4 c. 5 d.6

Câu 2.

Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích gì

a. Tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà

b. Kiểm tra những đề xuất của cơ quan chon tạo giống

c. So sánh toàn diện về các chỉ tiêu kĩ thuật

d. Cả 3 mục đích trên

Câu3.

Môi trường dinh dưỡng nhân tạo thường dùng trong nuôi cấy mô tế bào là môi trường nào?

 a. SA b. BE c. MS d. MD

Câu 4.

Đất có độ chua tiềm tàng là do

a. Do có H+ . Na+ b. Do có H+, Al3+

c. Do có Na+, Al+ d. Do có H+

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 29/12/2016 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 năm học 2007 - 2008 môn: Công nghệ 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: ............................. Lớp: .... đề Kiểm tra chất lượng học kì 1 năm học 2007-2008 Môn: Công nghệ 10 Thời gian:45 phút I. Trắc nghiệm khách quan Câu1. Dựa trên phương thức sinh sản của cây trồng có mấy phương pháp sản xuất hạt giống a. 3 b.4 c. 5 d.6 Câu 2. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích gì Tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà Kiểm tra những đề xuất của cơ quan chon tạo giống So sánh toàn diện về các chỉ tiêu kĩ thuật Cả 3 mục đích trên Câu3. Môi trường dinh dưỡng nhân tạo thường dùng trong nuôi cấy mô tế bào là môi trường nào? a. SA b. BE c. MS d. MD Câu 4. Đất có độ chua tiềm tàng là do a. Do có H+ . Na+ b. Do có H+, Al3+ c. Do có Na+, Al+ d. Do có H+ Câu 5. Căn cứ vào nguồn gốc , phân bón chia ra làm mấy loại a. Phân bón hoá học và hữu cơ b. Phân bón hữu cơ và vi sinh c. Phân bón hoá học và vi sinh d. Phân bón hoá học, hữu cơ và vi sinh Câu 6. Hoàn thành đoạn văn sau Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là sử dụng ...................các biện pháp phòng trừ dịch hại cây trồng một cách hợp lí Câu7. Pha chế dung dịch Booc đô phòng trừ nấm hại cần a. 10g vôi tôi với 200ml nước, 15g đồng sunphat với 800ml nước b. 10g vôi tôi với 800ml nước, 15g đồng sunphat với 200ml nước c. 15g vôi tôi với 200ml nước, 10g đồng sunphat với 800ml nước d. 15g vôi tôi với 800ml nước, 10g đồng sunphat với 200ml nước Câu8. Có mấy biện pháp hạn chế ảnh hưởng của thuốc hoá học bảo vệ thực vật a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 II. Trắc nghiệm tự luận Vẽ quy trình sản xuất các chế phẩm bảo vệ thực vật từ vi sinh vật và nêu tác dụng của từng loại chế phẩm

File đính kèm:

  • dockiem tra CN 10(2).doc