Đề kiểm tra học kì I môn toán- Khối 9 trường thcs Sơn Điền

Câu 6(1 đ). Vẽ đồ thị của hàm số y = x -2.

Câu 7(1 đ). Cho đường tṛòn (O) đường kính AB và điểm M thuộc tiếp tuyến của đường tṛòn (O) tại B, qua A kẻ đường thẳng song song với OM, đường thẳng này cắt (O) tại C. Chứng minh rằng MC là tiếp tuyến của đường tṛòn (O).

 

doc3 trang | Chia sẻ: manphan | Ngày: 15/07/2016 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I môn toán- Khối 9 trường thcs Sơn Điền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD& ĐT Dilinh Trường THCS Sơn Điền ĐỀ KIỂM TRA HKI MÔN TOÁN- KHỐI 9 MA TRẬN ĐỀ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Căn bậc hai 4 2 2 1 1 1 7 4 Hàm số bậc nhất 1 1 1 1 2 2 HTL trong tam giác vuông 2 1 1 1 3 3 Đường tròn 1 1 1 1 Tổng 6 3 4 4 3 3 13 10 ĐỀ BÀI A.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) Câu 1) Biểu thức có giá trị là : A. B. C. D. Câu 2) Giá trị của biểu thức tại x = 3 là: A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 Câu 3) Kết quả của phép tính là: A. -1 B. 1 C. 0 D. 2 Câu 4) khi x bằng: A. 9 B. 8 C. 7 D. 6 Câu 5). sin 300 bằng A. B. 1 C. D. Câu 6. Trong hình sau, cos 300 bằng A. B. C. D. B. TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1(1đ). Thực hiện phép tính: Câu 2(1 đ). Thu gọn P = Câu 3(1 đ). Tìm điều kiện của m để hàm số y =(m+15)x +2010 đồng biến Câu 4(1 đ). Giải phương trình: Câu 5(1 đ). Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC. Biết AB= 15 cm; AC= 20 cm. Tính BC, AH. Câu 6(1 đ). Vẽ đồ thị của hàm số y = x -2. Câu 7(1 đ). Cho đường tṛòn (O) đường kính AB và điểm M thuộc tiếp tuyến của đường tṛòn (O) tại B, qua A kẻ đường thẳng song song với OM, đường thẳng này cắt (O) tại C. Chứng minh rằng MC là tiếp tuyến của đường tṛòn (O). ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM A. TRẮC NGHIỆM : Mỗi câu đúng 0.5 điểm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 B C C D A C B. TỰ LUẬN (7 điểm) Câu Đáp án Biểu điểm 1 0.75 đ 0.25 đ 2 0.75 đ 0.25 đ 3 Hàm số đồng biến khi 0.5 đ 0.5 đ 4 Đưa về Tính x= 4 0.5 đ 0.5 đ 5 - Tính được BC= 25(cm) - Tính được AH= 12 (12cm) 0.5 đ 0.5 đ 6 - Cho x= 0 thì y= -2, ta có (0;-2) - Cho y=0 thì x= 2, ta có (2;0) - Vẽ đúng đồ thị 0.25 đ 0.25 đ 0.5 đ 7 - Vẽ hình đúng - Chứng minh được góc OBM bằng góc OCM - Từ đó suy ra MC là tiếp tuyến của (O) 0.25 đ 0.5 đ 0.25 đ

File đính kèm:

  • docDe kiem tra ki I lop 9.doc