Đề kiểm tra học kì I môn Vật lí 6 thời gian 45 phút - Trường THCS Lê Lợi

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN:VẬT LÍ 6

THỜI GIAN :45 PHÚT(Đề 1)

Câu 1:Lực là gì?Thế nào là hai lực cân bằng?(2đ)

Câu 2:Trọng lực là gì? Phương và chiều của trọng lực?

Hệ thức liên hệ giữa trọng lực và khối lượng?(3đ)

Câu 3:Có gì khác nhau về sự biến dạng khi có lực tác dụng trong hai trường hợp sau: (2đ)

a)Kéo dãn chiếc lò xo rồi thả tay ra.

b)Cục đất sét đang ướt đập vào tường.

Câu 4:Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng ta cần dùng lực có độ lớn như thế nào so với trọng lượng của vật?(1đ)

Câu 5:Một xe tải có khối lượng 2,8 tấn sẽ có trọng lượng là bao nhiêu?(1đ)

Câu 6:Xác định trọng lượng riêng của 1 quả cân 2kg, biết thể tích của quả cân là 0,5 m3?(1đ)

 

docx7 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 14/11/2014 | Lượt xem: 958 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I môn Vật lí 6 thời gian 45 phút - Trường THCS Lê Lợi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD – ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------------------------- MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 MÔN: Vật lý 6(Đề 1) Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Chủ đề :Cơ học Tổng số tiết:14 1. Nêu được tác dụng đẩy, kéo của lực. Nêu được vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng và chỉ ra được phương, chiều, độ mạnh yếu của hai lực đó. 2. Nêu được trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật và độ lớn của nó được gọi là trọng lượng. 3.Viết được công thức tính trọng lượng P = 10m, nêu được ý nghĩa và đơn vị đo P, m. 4.hiểu được tác dụng của máy cơ đơn giản là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực. 5.Nêu được về tác dụng của lực làm vật biến dạng hoặc biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng). 6. - Vận dụng được công thức P = 10m. 7. Vận dụng được các công thức D = và d = để giải các bài tập đơn giản. Sồ câu Số điểm 2 C1.1;C2.2,C3.2 5 2 C 4.4,C5.3 3 2 C6.5,C7.6 2 6 10 Tổng số câu 2 2 2 6 Tổng số điểm 5 3 2 10 Tỉ lệ 50% 30% 20% 100% PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ----------------------------------------- ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN:VẬT LÍ 6 THỜI GIAN :45 PHÚT(Đề 1) --------------------- Câu 1:Lực là gì?Thế nào là hai lực cân bằng?(2đ) Câu 2:Trọng lực là gì? Phương và chiều của trọng lực? Hệ thức liên hệ giữa trọng lực và khối lượng?(3đ) Câu 3:Có gì khác nhau về sự biến dạng khi có lực tác dụng trong hai trường hợp sau: (2đ) a)Kéo dãn chiếc lò xo rồi thả tay ra. b)Cục đất sét đang ướt đập vào tường. Câu 4:Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng ta cần dùng lực có độ lớn như thế nào so với trọng lượng của vật?(1đ) Câu 5:Một xe tải có khối lượng 2,8 tấn sẽ có trọng lượng là bao nhiêu?(1đ) Câu 6:Xác định trọng lượng riêng của 1 quả cân 2kg, biết thể tích của quả cân là 0,5 m3?(1đ) Ngày 12/10/2012 GVBM Nguyễn Thị Thu Lam PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------------------------------- ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN:Vật lý 6(Đề 1) --------------------- Câu hỏi Nội dung Thang điểm Ghi chú Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Tác dụng đẩy kéo của vật này lên vật khác gọi là lực. Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng 1 vật mà vật đó vẫn đứng yên,thì hai lực đó là hai lực cân bằng.Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau có,cùng phương nhưng ngược chiều. Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía trái đất. Hệ thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng:P =10.m a)biến dạng đàn hồi b)biến dạng không đàn hồi Khi kéo vật theo phương thẳng đứng ta dùng lực ít nhất bằng trọng lượng của vật. Ta có:2,8 tấn = 2800kg P=10.m =10.2800=28000N Trọng lương riêng của quả cân: d=p/v=10.m/v=10.2/0,5=40N/m3 1đ 1đ 1 đ 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ PHÒNG GD – ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------------------------- MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 MÔN: Vật lý 6(Đề 2) Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Cấp độ thấp Cấp độ cao TL TL TL TL 1.Đo thể tích chất lỏng;Khối lượng-Đo khối lượng 2 tiết Xác định GHĐ, ĐCNN của cân Robec van Nhận biết được dụng cụ,đơn vị đo thể tích chất lỏng, khối lượng của một vật là gì? Vận dụng giải thích ý nghĩa của 10T Vận dụng xác định cách đổi khối lượng(hs giỏi) Số câu 1 1 1 3 Số điểm 3,0 1,0 1,0 5,0 đ Tỉ lệ % 30% 10% 10% 50% 3.Hai lực cân bằng;Trọng lự-Đơn vị lực 3 tiết Biết phương và chiều của hai lực cân bằng Hiểu lực, trọng lực, đơn vị lục là gì ? Số câu 2 2 Số điểm 5,0 5,0 Tỉ lệ % 50% 50 % Tổng số câu 2 1 1 1 5 Tổng số điểm 5,0 3,0 1,0 1,0 10 đ Tỉ lệ % 50% 30% 10% 10% 100 % PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ----------------------------------------- ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN:VẬT LÍ 6 THỜI GIAN :45 PHÚT(Đề 2) --------------------- Câu 1 : (3 điểm) a/ Lực là gì ? đơn vị lực? b/ Hãy cho biết phương và chiều của trọng lực ? c/ Hãy cho biết trọng lượng của quả cân 4kg=…..N Câu 2: (2 điểm) Thế nào là hai lực cân bằng?Nêu một thí dụ về hai lực cân bằng? Khi đóng đinh vào tường thì vật nào tác dụng lẫn nhau? Câu 3: (2 điểm) Có 2 thước.Thước thứ nhất có độ dài 30cm,có độ chia tới mm,thước thứ hai có độ dài 1m,có độ chia tới cm. Xác định GHĐ vá ĐCNN của mỗi thước. Nên dùng thước nào để đo chiều dài bàn giáo viên; chiều dài SGK vật lý 6? Câu 4: (1 điểm) Trước một chiếc cầu có ghi 10T( 10 tấn) . số 10T cố ý nghĩa gì ? Câu 5: (2 điểm)( dành cho hs giỏi)Đặt lên đĩa cân bên phải của cân tiểu li quả cân 50g,rồi đỗ cát khô lên đĩa cân bên trái cho đến khi cân bằng. Bỏ quả cân 50g ra, đặt 1 cốc rỗng lên đĩa cân bên phải, muốn cân trở lại cân bằng đặt thêm lên đĩa cân này 1 quả cân 20g, 1 quả cân 5g, 1 quả cân 2g. Hãy xác địng khối lượng của cốc? Muốn đỗ 10g bột ngọt từ túi vào cốc thì nên làm thế nào? PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------------------------------- ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN:Vật lý 6(Đề 2) --------------------- Noäi dung Thang ñieåm 1 Các ch a/ Tác dụng đẩy hoặc kéo của vật này lên vật khác gọi là lực . Đơn vị lực là Niutơn kí hiệu là: N 1đ Chất . b/ Phương thẳng đứng, chiều hướng về trái đất. 1đ c/ 40N 1đ 2 Ta có Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đứng yên, Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau thì hai lực đó là hai lực cân bằng,có cùng phương nhưng ngược chiều. Nêu được ví dụ thì 2đ 3 Thước thứ nhất có GHĐ là 30cm, có ĐCNN 1mm Thước thứ hai có GHĐ lá 1m , có ĐCNN 1cm 1 đ Dùng thước thứ 2 để đo chiều dài bàn gv. Dùng thước thứ 1 để đo chiều dài SGK vật lý 6. 1 đ 4 Xe có khối lượng trên 10T không được chạy qua cầu . 1đ 5 a)Khối lượng của cốc là: 50g – 20g – 5g – 2g = 23 g 1 đ b)bỏ quả cân 5g từ bên phải sang đĩa cân bên trái rồi từ từ đổ bột ngọt vào cốt cho đến khi cân trở lại cân bằng. 1 đ

File đính kèm:

  • docxKT VATLY6.docx
Giáo án liên quan