Đề kiểm tra học kì I năm học 2013 - 2014 môn: Hóa học – lớp 8

Câu 1: (4,0Điểm)

1. Thế nào là đơn chất, hợp chất? Hãy lấy ví dụ là đơn chất, hợp chất.

2. Nêu định luật bảo toàn khối lượng.Viết biểu thức tổng quát.

Câu 2: (1.5Điểm)Lập CTHH của các hợp chất gồm:

a. P (III) và H (I)

b. Ca (II) và OH (I)

c. Al(III) và Cl (I)

 

doc4 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 28/11/2014 | Lượt xem: 1053 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I năm học 2013 - 2014 môn: Hóa học – lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN: HÓA HỌC – Lớp 8 Thời gian: 45 phút Đề : 01 I. Mục tiêu: - Chủ đề 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử - Chủ đề 2: Phản ứng hóa học - Chủ đề 3: Mol và tính toán hóa học II. Hình thức: Tự luận III. Đối tượng: Dành cho HS trung bình, khá IV. Ma trận: Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Cấp thấp Cấp cao 1.Chất -Nguyên tử - Phân tử - ĐLBTKL (14 tiết) Khái niệm đơn chất, hợp chất Xác định đơn chất, hợp chất Nêu định luật bảo toàn khối lượng 1 câu 4Điểm = 40% 4Đ=40% 4Điểm=100% 2. Hóa trị (2 tiết) Lập được công thức khi biết hóa trị Cân bằng phương trình. 2 câu 3Điểm = 30% 3Đ=30% 3Điểm = 100% 3. Mol và tính toán hóa học ( 10 tiết) Biết cách chuyển đổi giữa mol, khối lượng mol, thể tích mol 1câu 3Điểm = 30% 3Đ=30% 3Điểm= 100% Tổng 1 câu 4Điểm =40% 2 câu 3Điểm = 30% 1câu 3Điểm = 30% 4 câu 10Điểm = 100% PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG ẢNG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN Năm học 2013-2014 Đề 01 Môn: Hóa học 8 Họ và tên:…………………………….. (Thời gian làm bài 45 phút ) Lớp:……………. SBD:…………........ Họ tên cán bộ coi kiểm tra Điểm bài kiểm tra Họ tên giáo viên chấm Duyệt 1………………... ………. Bằng số:………………. 1…………….. ………. 2………………... ………. Bằng chữ:…………….. 2…………….. ………. ĐỀ BÀI (Học sinh làm bài trực tiếp trên tờ giấy này) Câu 1: (4,0Điểm) 1. Thế nào là đơn chất, hợp chất? Hãy lấy ví dụ là đơn chất, hợp chất. 2. Nêu định luật bảo toàn khối lượng.Viết biểu thức tổng quát. Câu 2: (1.5Điểm)Lập CTHH của các hợp chất gồm: a. P (III) và H (I) b. Ca (II) và OH (I) c. Al(III) và Cl (I) Câu 3: (1.5Điểm)Cân bằng các phương trình phản ứng sau: a. H2S + O2 ---> SO2 + H2O b. Al + CuCl2 ---> AlCl3 + Cu c. NaOH + Fe2(SO4)3 ---> Fe(OH)3 + Na2SO4 Câu 4: (3,0Điểm) Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau: Al + HCl ---- > AlCl3 + H2 a. Lập phương trình hóa học của phản ứng. b. Nếu có 4,05 g nhôm tham gia phản ứng hết thì: - Thể tích khí hiđro sinh ra (ở đktc) là bao nhiêu ml ? - Tính số gam muối AlCl3 tạo thành sau phản ứng. Cho: H = 1; O = 16 ; Cl = 35,5; Al = 27. BÀI LÀM ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013-2014 Môn Hóa học - Lớp 8 (Đề 01) Câu Đáp án Điểm 1 1/ - Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học. - Hợp chất là những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên - Đơn chất: Đồng, nhôm.. - Hợp chất: Muối canxicacbônat,Axitclohidric... 0,5 0,5 0.5 0,5 2/ “Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”. Giả sử có phản ứng giữa chất A và chất B tạo ra chất C và chất D, ta có: 1,0 1,0 2 a. PxHy : x. III = y. I ® x= 1 ; y= 3 CTHH : PH3 b. AlxCly : x. III = y. I ® x=1 ; y=3 CTHH : AlCl3  c. Cax(OH)y : x.II = y. I ® x= 1 ; y = 2 CTHH : Ca(OH)2  0.5 0.5 0,5 3 a. 2H2S + 3O2 ---> 2SO2 + 2H2O b.2 Al + 3CuCl2 ---> 2AlCl3 + 3Cu c. 6NaOH + Fe2(SO4)3 ---> 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4 0,5 0,5 0,5 4 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2 0,5 0,5 Theo PTPU: = 5040ml Theo PTPU: 0,5 0,5 0,5 0,5 Lưu ý : Học sinh giải các khác mà kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa.

File đính kèm:

  • docDE KT HK I HOA 8.doc
Giáo án liên quan