Đề kiểm tra học kì II môn: Địa lý - Năm học : (2008-2009) thời gian: 45(phút) - (không kể thời gian giao đề)

Câu1/ Trình bày hoạt động nông nghiệp ở vùng đồng bằng Sông Hồng ?

Câu2/ Chúng ta cần thực hiện những biện pháp cụ thể gì để bảo vệ tài nguyên vùng biển ?

Câu3/ Dựa vào bảng số liệu sau :Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 (% )

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 16/01/2017 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II môn: Địa lý - Năm học : (2008-2009) thời gian: 45(phút) - (không kể thời gian giao đề), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: địa lý- Năm học : (2008-2009) Thời gian: 45(phút)- (không kể thời gian giao đề) Lớp :9A1 ========= Câu1/ Trình bày hoạt động nông nghiệp ở vùng đồng bằng Sông Hồng ? Câu2/ Chúng ta cần thực hiện những biện pháp cụ thể gì để bảo vệ tài nguyên vùng biển ? Câu3/ Dựa vào bảng số liệu sau :Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 (% ) Tổng số Nông, Lâm, ngư nghiệp Công nghiệp-xây dựng Dịch vụ 100,0 1,7 46,7 51,6 Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của Thanh phố Hồ Chí Minh . Câu4/ Việt Nam có đường bờ biển dài bao nhiêu ? Đề2 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: địa lý- Năm học : (2008-2009) Thời gian: 45(phút)- (không kể thời gian giao đề) Lớp :9A1 ============ Câu1/ Cho biết vùng Đông Nam Bộ có những di tích lịch sử văn hoá nào? Câu2/ Trình bày hoạt động nông nghiệp ở vùng đồng bằng Sông Hồng ? Câu3/ Vùng biển nước ta có đặc điểm gì ? Câu4/ Dựa vào bảng số liệu sau :Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 (% ) Tổng số Nông, Lâm, ngư nghiệp Công nghiệp-xây dựng Dịch vụ 100,0 1,7 46,7 51,6 Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của Thanh phố Hồ Chí Minh . Đề1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: địa lý- Năm học : (2008-2009) Thời gian: 45(phút)- (không kể thời gian giao đề) Lớp :9A2 =========== Câu1/ Trình bày hoạt động nông nghiệp ở vùng đồng bằng Sông Hồng ? Câu2/ Dịch vụ Đông Nam Bộ gồm những hoạt động nào? Câu3/ Dựa vào bảng số liệu sau :Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 (% ) Tổng số Nông, Lâm, ngư nghiệp Công nghiệp-xây dựng Dịch vụ 100,0 1,7 46,7 51,6 Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của Thanh phố Hồ Chí Minh . Câu4/ Kể tên các loại đất thuộc vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Đề2 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: địa lý- Năm học : (2008-2009) Thời gian: 45(phút)- (không kể thời gian giao đề) Lớp :9A2 ============ Câu1/ Dựa vào bảng số liệu sau :Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 (% ) Tổng số Nông, Lâm, ngư nghiệp Công nghiệp-xây dựng Dịch vụ 100,0 1,7 46,7 51,6 Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của Thanh phố Hồ Chí Minh . Câu2/ Vùng biển nước ta có đặc điểm gì ? Câu3/ Chúng ta cần thực hiện những biện pháp cụ thể gì để bảo vệ tài nguyên vùng biển ? Câu4/ Dịch vụ vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long gồm những hoạt động nào? Đề1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: địa lý- Năm học : (2008-2009) Thời gian: 45(phút)- (không kể thời gian giao đề) Lớp :9A3 =========== Câu1/ Dịch vụ vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long gồm những hoạt động nào? Câu2/ Trình bày hoạt động nông nghiệp ở vùng đồng bằng Sông Hồng ? Câu3/ Dựa vào bảng số liệu sau :Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 (% ) Tổng số Nông, Lâm, ngư nghiệp Công nghiệp-xây dựng Dịch vụ 100,0 1,7 46,7 51,6 Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của Thanh phố Hồ Chí Minh Câu4/ Cho biết vùng Đông Nam Bộ có những di tích lịch sử văn hoá nào? Đề2 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: địa lý- Năm học : (2008-2009) Thời gian: 45(phút)- (không kể thời gian giao đề) Lớp :9A3 ============ Câu1/ Kể tên các loại đất thuộc vùng đồng bằng Sông Cửu Long Câu2/ Dựa vào bảng số liệu sau :Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 (% ) Tổng số Nông, Lâm, ngư nghiệp Công nghiệp-xây dựng Dịch vụ 100,0 1,7 46,7 51,6 Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của Thanh phố Hồ Chí Minh Câu3/ Chúng ta cần thực hiện những biện pháp cụ thể gì để bảo vệ tài nguyên vùng biển ? Câu4/ Dịch vụ vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long gồm những hoạt động nào?

File đính kèm:

  • docde kiem tra dia ly9 ki 2.doc