Đề kiểm tra học kì II môn lịch sử lớp 9 - Năm học 2010-2011 thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

I.Phần trắc nghiệm. (3 điểm)

Khoanh trũn chữ cỏi đầu câu trả lời đúng

Cõu 1. Vào năm bao nhiêu Nguyễn Ái Quốc đọc được bản Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lờ-nin, tỡm ra con đường cứu nước ?

a. 1920 b.1921 c.1925 d.1928

Câu 2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, họp tại đâu ?

a. Hà Nội b. Viêng Chăn (Lào) c.Thái Lan d. Cửu Long (Hương Cảng, Trung quốc)

Cõu 3. Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931, là phong trào:

a. Khởi nghĩa Nam Kỡ. b. Xụ viết Nghệ - Tĩnh. c. Phỏ kho thúc Nhật. d. Bỡnh dõn học vụ.

Cõu 4. Giữa năm 1965, khi chiến lược “chiến tranh đặc biệt” bị phá sản, Mỹ đó chuyển sang loại hỡnh chiến tranh gỡ ?

a. Chiến tranh cục bộ. b. Việt Nam húa chiến tranh.

c. Chiến tranh tổng lực. d. Chiến tranh đơn phương.

Cõu 5. Đêm giao thừa tết Mậu Thân cuối thế kỉ XX, có một sự kiện lịch sử quan trọng đó xảy ra tại miền Nam Việt Nam. Đó là:

a. Đại hội Đảng lần thứ III. b. Quân dân ta mở cuộc tổng tiến cụng và nổi dậy.

c. Mỹ tiến hành phỏ hoại chiến tranh miền Bắc lần thứ nhất.

d. Mỹ tiến hành phỏ hoại chiến tranh miền Bắc lần thứ hai.

Câu 6. Đội Việt Nam Tuyờn truyền giải phúng quõn được thành lập vào ngày tháng năm nào? Tại đâu?

a. 22/12/1944-Cao Bằng. b. 19/5/1941-Cao Bằng.

c. 11/3/1945-Quảng Ngói. d. 13/8/1945-Tõn Trào.

 

doc4 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 01/03/2014 | Lượt xem: 1182 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II môn lịch sử lớp 9 - Năm học 2010-2011 thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Hòa Hội Tổ Xã Hội ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ LỚP 9-NĂM HỌC 2010-2011 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Giáo viên: Diệp Văn Hợi I.Phần trắc nghiệm. (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng Câu 1. Vào năm bao nhiêu Nguyễn Ái Quốc đọc được bản Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin, tìm ra con đường cứu nước ? a. 1920 b.1921 c.1925 d.1928 Câu 2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, họp tại đâu ? a. Hà Nội b. Viêng Chăn (Lào) c.Thái Lan d. Cửu Long (Hương Cảng, Trung quốc) Câu 3. Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931, là phong trào: a. Khởi nghĩa Nam Kì. b. Xô viết Nghệ - Tĩnh. c. Phá kho thóc Nhật. d. Bình dân học vụ. Câu 4. Giữa năm 1965, khi chiến lược “chiến tranh đặc biệt” bị phá sản, Mỹ đã chuyển sang loại hình chiến tranh gì ? a. Chiến tranh cục bộ. b. Việt Nam hóa chiến tranh. c. Chiến tranh tổng lực. d. Chiến tranh đơn phương. Câu 5. Đêm giao thừa tết Mậu Thân cuối thế kỉ XX, có một sự kiện lịch sử quan trọng đã xảy ra tại miền Nam Việt Nam. Đó là: a. Đại hội Đảng lần thứ III. b. Quân dân ta mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy. c. Mỹ tiến hành phá hoại chiến tranh miền Bắc lần thứ nhất. d. Mỹ tiến hành phá hoại chiến tranh miền Bắc lần thứ hai. Câu 6. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày tháng năm nào? Tại đâu? a. 22/12/1944-Cao Bằng. b. 19/5/1941-Cao Bằng. c. 11/3/1945-Quảng Ngãi. d. 13/8/1945-Tân Trào. Câu 7. “Lúc này, thời cơ thuận lợi đã tới, dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”. Nhận định trên do ai phát biểu ? vào thời điểm nào ? a. Vỗ Nguyên Giáp- 9/1945. b. Hồ Chí Minh- 7/1945. c. Trường Chinh-7/1944. d. Lê Duẫn -3/1945. Câu 8. Ngày 30/4/1975 tên tổng thống nào của chính quyền Sài Gòn đã kêu gọi “ngừng bắn để điều đình giao chính quyền”? a. Nguyễn Văn Thiệu. b. Trần Văn Hương. c. Dương Văn Minh. d. Ngô Đình Diệm. Câu 9. Vì sao ta kí với Pháp Hiệp định sơ bộ 6/3/1946. a. Để mượn tay Pháp loại trừ quân Tưởng, tránh cùng một lúc phải đối phó với hai kẻ thù, có thêm thời gian chuẩn bị cho việc đánh Pháp. b. Để nhận được sự hậu thuẫn của Pháp. c. Để nhờ quân Tưởng đuổi Pháp về nước. d. Để Tưởng và Pháp cùng hợp lực đánh phát xít Nhật, nhân lúc cả ba suy yếu ta sẽ chóp thời cơ đánh đuổi từng quân một. Câu 10. Một trong những ý nghĩa của “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” là: a. Trấn an lòng dân. b. Mệnh lệnh cách mạng tiến công. c. Là bản yêu sách gửi tới thực dân Pháp. d. Là một bản tuyên ngôn. Câu 11. Hạn chế của Hiệp định Giơnevơ là: a. Việt Nam mới được giải phóng một nửa nước từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc. b. Hai bên tham chiến thực hiện cuộc di chuyển, tập kết quân đội ở hai vùng (Nam, Bắc). c. Hai bên tham chiến cùng thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương. d. Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước. Câu 12. Tại sao Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành “một pháo đài không thể công phá”? a. Để chiếm lại vùng Tây Bắc. b. Thu hút lực lượng của ta vào đây để tiêu diệt. c. Chiếm lại Trung và Thượng Lào. d. Câu a và b đều đúng. II. Phần tự luận: (7 điểm). Câu 1. Trình bày ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri (1973). (3 điểm). Câu 2. Trong chủ trương-kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam, có những điểm nào khẳng định: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ? (2 điểm) Câu 3. Lý do chính để Đảng ta quyết định tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào tháng Tám năm 1945 là gì? (2 điểm). --------------------------Hết-------------------- Đáp án: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ LỚP 9-NĂM HỌC 2010-2011 II.Phần trắc nghiệm. (3 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án a d b a b a b c a b a d II. Phần tự luận: (7 điểm). Câu 1. Trình bày ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri (1973). -Là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân hai miền đất nước.(1 điểm). -Mĩ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, phải rút hết quân về nước.(1 điểm). -Đó là thắng lợi lịch sử quan trọng, tạo cơ sở thuận lợi để giải phóng hoàn toàn miền Nam..(1 điểm). Câu 2. Trong chủ trương-kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam, những điểm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng: -Kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam được đề ra trên cơ sở tình hình ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng ->Biết chóp lấy thời cơ. (1 điểm) -Giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975-1976 -> Đánh nhanh, tranh thủ thời cơ, để đỡ thiệt hại về người và của. (1 điểm) Câu 3. Lý do chính để Đảng ta quyết định tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào tháng Tám năm 1945 là: +Thời cơ cách mạng đã đến: -Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. (0,25 điểm) -Tháng 8/1945, phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện (0,75 điểm) -Trong nước, quân Nhật hoang mang, dao động đến cực độ (1 điểm) Kí duyệt của Tổ trưởng: Giáo viên kí tên: Mai Thị Viễn Diệp Văn Hợi MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 NĂM HỌC 2010-2011 Mức độ Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng điểm TN TL TN TL TN TL 1.Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài. 1 0,25 1 0,25 2.Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 1 0,25 1 0,25 3.Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh 1 0,25 1 0,25 4.Chiến tranh cục bộ 1 0,25 1 0,25 5.Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu thân 1968. 1 0,25 1 0,25 6.Sự thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. 1 0,25 1 0,25 7.Lời phát biểu của Hồ Chí Minh về thời cơ cách mạng trong cuộc Tổng tiến công tháng Tám năm 1945. 1 0,25 1 0,25 8.Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. 1 0,25 1 0,25 9.Nguyên nhân kí Hiệp định Sơ bộ. 1 0,25 1 0,25 10.Ý nghĩa của “lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. 1 0,25 1 0,25 11.Hạn chế của Hiệp định Giơnevơ. 1 0,25 1 0,25 12. Âm mưu xây dựng Điện Biên Phủ của địch. 1 0,25 1 0,25 13.Thời cơ cách mạng của cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 1 2 1 2 14.Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri năm 1973. 1 3 1 3 15.Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, trong chủ trương-kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam 1 2 1 2 Tổng điểm 9 5 5 3 1 2 15 10

File đính kèm:

  • docDe thi HK II mon su 9.doc