Đề kiểm tra học kỳ I môn: Vật lý – lớp 6

 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN: VẬT LÝ – LỚP 6

(Thời gian: 45 phút không kể giao đề).

Câu1: ( 1điểm) Điền số thích hợp vào ô trống sau:

 A) m = 20 kg P = . N C) D = 7800 kg / m3 d =. N/m3

 B) m = 5 kg P = . N D) D = 1000 kg /m3 d = . N/m3

 Câu2 ( 2điểm) Để kéo một gầu nước có khối lượng 20 kg trực tiếp từ giếng lên người ta cần phải dùng lực bằng bao nhiêu?

Câu3 : ( 2điểm) Nêu 3 ví dụ về sử dụng 3 loại máy cơ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày?

Câu4 : ( 2điểm) Nói KLR của rượu là 800 kg/ m3 con số đó cho ta biết điều gì?

Câu 5: (3,0 điểm) Biết một xe cát có thể tích là 8 m3, khối lượng là 12 tấn.

a. Tìm KLR của cát?

b. Tìm trọng lượng riêng của cát?

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 10/11/2014 | Lượt xem: 723 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ I môn: Vật lý – lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề kiểm tra học kỳ i Môn: vật lý – Lớp 6 (Thời gian: 45 phút không kể giao đề). Câu1: ( 1điểm) Điền số thích hợp vào ô trống sau: A) m = 20 kg đ P = ... N C) D = 7800 kg / m3 đ d =... N/m3 B) m = 5 kg đ P = ... N D) D = 1000 kg /m3 đ d = ... N/m3 Câu2 ( 2điểm) Để kéo một gầu nước có khối lượng 20 kg trực tiếp từ giếng lên người ta cần phải dùng lực bằng bao nhiêu? Câu3 : ( 2điểm) Nêu 3 ví dụ về sử dụng 3 loại máy cơ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày? Câu4 : ( 2điểm) Nói KLR của rượu là 800 kg/ m3 con số đó cho ta biết điều gì? Câu 5: (3,0 điểm) Biết một xe cát có thể tích là 8 m3, khối lượng là 12 tấn. Tìm KLR của cát? Tìm trọng lượng riêng của cát? ____________________________________________ hướng dẫn chấm đề kiểm tra học kỳ i Môn: vật lý – Lớp 6 (Thời gian: 45 phút không kể giao đề). Ma trận đề: nd tnkq tntl tl Tổng Khối lượng , trọng lượng 2 0,5 1 2 1 2,5 Khối lượng riêng , trọng lượng riêng 2 0,5 1 2 1 2 4 5,5 Máy cơ đơn giản 1 2 1 2 Tổng 4 1 1 2 3 7 8 10 Đáp án: Câu 1: ( 1 điểm) . Mỗi ý điền đúng là (0,25 điểm) A) P = 200 N C) d= 78000N/m3 B) P = 50 N D) d = 10.000N/m3 Câu2 : F = P = 20. 10 = 200(N)(2đ) Câu 9: (2 điểm ) Lấy đủ, đúng 3 ví dụ ( 1,0 điểm) Lấy đúng 2 ví dụ ( 1điểm) Câu 10: (2 điểm ) Nghĩa là 1m3 rượu có khối lượng 800 kg Câu 11: (3,0 điểm ) - Tóm tắt, đổi đúng đơn vị (0,5 điểm ) a. Tính khối lượng riêng của cát là: 1.500 kg/m3 (1,5 điểm ) Tính trọng lượng riêng của cát là 15.000N/m3 (1 điểm ) Nếu học sinh giải cách khác có kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa.

File đính kèm:

  • dockt hk 1 vl 6.doc
Giáo án liên quan