Đề kiểm tra học kỳ II môn Lịch sử lớp 6 - Trường THCS thị trấn Sông Mã Sơn La

I. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh tròn chỉmột chữcái đứng trước câu trảlời đúng : (1 điểm)

1. Nguyên nhân c¬ b¶n nhÊt cña cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40:

A. Thi Sách - chồng bà Trưng Trắc bịquân Hán giết.

B. Hai Bà Trưng muốn tiếp nối nghiệp xưa của Vua Hùng.

C. Nhà Hán bắt dân ta phải theo phong tục của họ.

D. Dân ta ngày càng khổcực dưới ách thống trịtàn bạo của nhà Hán.

E. Các lạc tướng người Việt bịcác quan nhà Hán chèn ép.

2. Có ý kiến cho rằng “ Sau khi đánh bại quân Lương, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, lấy

niên hiệu là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ởmiền cửa sông Tô Lịch

(Hà Nội)”. Theo em, ý kiến đó đúng hay sai?

Đúng Sai

pdf1 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 07/04/2014 | Lượt xem: 1957 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II môn Lịch sử lớp 6 - Trường THCS thị trấn Sông Mã Sơn La, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN SÔNG MÃ SƠN LA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ LỚP 6 Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm) Câu 1: Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng : (1 điểm) 1. Nguyên nhân c¬ b¶n nhÊt cña cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40: A. Thi Sách - chồng bà Trưng Trắc bị quân Hán giết. B. Hai Bà Trưng muốn tiếp nối nghiệp xưa của Vua Hùng. C. Nhà Hán bắt dân ta phải theo phong tục của họ. D. Dân ta ngày càng khổ cực dưới ách thống trị tàn bạo của nhà Hán. E. Các lạc tướng người Việt bị các quan nhà Hán chèn ép. 2. Có ý kiến cho rằng “ Sau khi đánh bại quân Lương, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở miền cửa sông Tô Lịch (Hà Nội)”. Theo em, ý kiến đó đúng hay sai? Đúng Sai Câu 2: Điền tiếp vào bảng sau thời gian diễn ra các sự kiện lịch sử tương ứng: (3đ) Các cuộc khởi nghĩa Năm diễn ra sự kiện lịch sử Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ Khởi nghĩa Bà Triệu Khởi nghĩa Lý Bí Khởi nghĩa Mai Thúc Loan Khởi nghĩa Phùng Hưng Chiến thắng Bạch Đằng chống quân Nam Hán II. Tự luận (6đ). Câu 3: Em hãy trình bày diễn biến trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng năm 938. Vì sao nói đây là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

File đính kèm:

  • pdfSL_Su_62_04.pdf