Đề kiểm tra học kỳ II môn: Vật lý lớp 8

Đề ra

 Câu 1.(1 điểm) Nói nhiệt dung riêng của nước 4200J/kg.K có nghĩa là gì?

 Câu 2.(2 điểm) Viết công thức tính nhiệt lượng và nêu tên đơn vị các đại lượng trong công thức?

 Câu 3.(7 điểm) Dùng bếp dầu để đun sôi 1 lít nước ở 200C đựng trong một ấm nhôm có khối lượng là 0,5kg.

a.Tính nhiệt lượng cần để đun nước, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, của nhôm là 880 J/kg.K?

b.Tính lượng dầu cần dùng, biết chỉ có 40% nhiệt lượng do dầu bị đốt cháy tỏa ra được truyền cho nước và ấm, năng suất tỏa nhiệt của dầu là 44.106J/kg?

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 29/12/2016 | Lượt xem: 478 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II môn: Vật lý lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT HƯỜNG HOÁ TRƯỜNG PTCS HƯỚNG SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008 - 2009 Môn : Vật lý Thời gian 45 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và tên:....................................... Lớp:8A Điểm Nhận xét của giáo viên Đề ra Câu 1.(1 điểm) Nói nhiệt dung riêng của nước 4200J/kg.K có nghĩa là gì? Câu 2.(2 điểm) Viết công thức tính nhiệt lượng và nêu tên đơn vị các đại lượng trong công thức? Câu 3.(7 điểm) Dùng bếp dầu để đun sôi 1 lít nước ở 200C đựng trong một ấm nhôm có khối lượng là 0,5kg. a.Tính nhiệt lượng cần để đun nước, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, của nhôm là 880 J/kg.K? b.Tính lượng dầu cần dùng, biết chỉ có 40% nhiệt lượng do dầu bị đốt cháy tỏa ra được truyền cho nước và ấm, năng suất tỏa nhiệt của dầu là 44.106J/kg? Bài làm ........................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu 1.(2 điểm) Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K có nghĩa là muốn cho 1kg nước nóng lên thêm 10C thì cần cung cấp một nhiệt lượng là 4200J. Câu 2:(2 điểm) Q = m.c.t Trong đó: +Q: nhiệt lượng thu vào hoặc toả ra, đơn vị J. + m: khối lượng của vật, đơn vị kg. + t: độ tăng hoặc giảm nhiệt độ,đơn vị oC (hoặc 0K). Câu 3: (6 điểm) a.(3 điểm) Q = Q1+Q2 = m1c1t + m2c2t = 1.4200.80+0,5.880.80 = 371200J b.(3 điểm)

File đính kèm:

  • docDE HKII LY 8-2009.doc
Giáo án liên quan