Đề ôn tập thi học kỳ II vật lý 10 (năm học 2010-2011)

Phần lý thuyết (2điểm)

câu hỏi số1: Công suất là gì? viết biểu thức định nghĩa công suất ?nêu tên và đơn vị các đại lượng trong công thức ?

câu hỏi số2: Hãy lập luận chứng minh rằng cơ năng có tính tương đối,phụ thuộc vào hệ quy chiếu ?

Phần bài toán (8điểm)

bài toán số1: Một khẩu súng đại bác nằm ngang khối lượng của súng khi không có đạn là ms=1200kg ,bắn một viên đạn

có khối lượng md=2,5kg theo phương ngang ,vận tốc của đạn khi ra khỏi lòng súng là vd=600m/s .Tìm vận tốc của súng.

bài toán số2: Người ta ném từ mặt đất một vật nặng 400g lên cao với vận tốc thẳng đứng v0=2m/s .bỏ qua sức cản của

không khí

 

doc6 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề ôn tập thi học kỳ II vật lý 10 (năm học 2010-2011), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Nam Trực đề ôn tập thi học kỳII vật lý 10 đề số 1 (năm học 2010-2011) Phần lý thuyết (2điểm) câu hỏi số1: Công suất là gì? viết biểu thức định nghĩa công suất ?nêu tên và đơn vị các đại lượng trong công thức ? câu hỏi số2: Hãy lập luận chứng minh rằng cơ năng có tính tương đối,phụ thuộc vào hệ quy chiếu ? Phần bài toán (8điểm) bài toán số1: Một khẩu súng đại bác nằm ngang khối lượng của súng khi không có đạn là ms=1200kg ,bắn một viên đạn có khối lượng md=2,5kg theo phương ngang ,vận tốc của đạn khi ra khỏi lòng súng là vd=600m/s .Tìm vận tốc của súng. bài toán số2: Người ta ném từ mặt đất một vật nặng 400g lên cao với vận tốc thẳng đứng v0=2m/s .bỏ qua sức cản của không khí lấy g=10m/s2 . a) Tìm động năng của vật lúc ném đi ? b) Vật lên cao nhất là bao nhiêu đối với điểm khởi hành ?(bằng định luật bảo toàn ) c) Ở độ cao nào so với vị trí ném thì thế năng của vật bằng hai lần động năng ? bài toán số3: Một lò xo có k=100N/m được treo thẳng đứng vào điểm cố định ,đầu còn lại có gắn vật m=100g . lấy g=10m/s2 . a) tính độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng ?và thế năng đàn hồi tại vị trí này ? b) Từ vị trí cân bằng truyền cho vật một vật tốc 1m/s thẳng đứng .Tìm vận tốc của vật tại vị trí lò xo không biến dạng? chọn gốc thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi tại vị trí lò xo không biến dạng . bài toán số4: Trên mặt bàn nằm ngang ,viên bi m1=200g chuyển động với vận tốc v1=3m/s đến va chạm với viên bi m2=100g đang chuyển động ngược chiều với vận tốc 1,5m/s ,sau va chạm hai bi dính vào nhau ,một phần năng lượng ngay sau va chạm đã biến thành nhiệt .tính phần năng lượng này ? Trường THPT Nam Trực đề ôn tập thi học kỳII vật lý 10 đề số 2 (năm học 2010-2011) Phần lý thuyết (2điểm) câu hỏi số1: Viết công thức động năng của một vật khối lượng m có vận tốc v ?hãy đưa ra nhận xét về động năng ? câu hỏi số2: Một quyển sách đang nằm yên trên mặt bàn nằm ngang ,cho rằng cơ năng của quyển sách này bằng 0 ,hãy giải thích điều này ? Phần bài toán (8điểm) bài toán số1: Một vật m=4kg đặt ở vị trí có thế năng trọng trường là Wt1=600J . thả cho vật rơi tự do .lấy g=10m/s2 . biết rằng chọn mốc thế năng tại độ cao 1m so với mặt đất . a) Tính độ cao của vật tại vị trí rơi ? b) Xác định vận tốc của vật khi đi qua gốc thế năng ? c) Xác định công của trọng lực trong giây cuối cùng trước khi chạm đất? bài toán số2: Một vật m=0,05kg bắt đầu trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng có độ cao 1,5m so với mặt đất .lấy g=10m/s2 . bỏ qua ma sát trên mặt phẳng nghiêng . a) Xác định vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng ? b) Sau khi trượt hết mặt phẳng nghiêng thì vật chuyển động trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát 0,05 .Xác định quãng đường BC vật chuyển động được trên mặt phẳng ngang ? c) Tại điểm D trên mặt phẳng ngang mà CD=1/4CB người ta đặt một vách cứng ,xác định vận tốc của vật khi đập vào vách cứng này ? d) Sau khi vật đập vào vách cứng tại D thì vật bật trở lại với vận tốc như cũ ,sau đó vật lại chuyển động lên trên mặt phẳng nghiêng ,xác định độ cao vật lên được? C D B A h Trường THPT Nam Trực đề ôn tập thi học kỳII vật lý 10 đề số 3 (năm học 2010-2011) Phần lý thuyết (2điểm) câu hỏi số1: Hãy nêu điều kiện của lực tác dụng lên một vật để cơ năng của vật được bảo toàn ? Một con lắc lò xo đặt trên mặt bàn nằm ngang ,vật chuyển động và cơ năng của vật bảo toàn ,vật chịu tác dụng của những lực nào ? câu hỏi số2: Nêu các trường hợp vật chuyển động chịu tác dụng lực mà không thực hiện công ? Phần bài toán (8điểm) bài toán số1: Tại độ cao h=15m so với mặt đất ,truyền cho vật m=1,5kg một động năng 300J để vật chuyển động thẳng xuống dưới ,lấy g=10m/s2.bỏ qua lực cản của môi trường , a) Tính động lượng của vật tại độ cao này ? b) Tính công của trọng lực trong quá trình vật chuyển động? c) Tại độ cao nào thế năng của vật bằng ½ động năng ? d) Tính vận tốc chạm đất của vật ? bài toán số2: Tại chân một mặt phẳng nghiêng ,một vật m=2,5kg chuyển động theo một mặt phẳng nghiêng có động lượng 25kg.m/s .bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng ,lấy g=10m/s2 . a) Xác định vận tốc của vật tại chân mặt phẳng nghiêng ? b) Xác định quãng đường vật đi được lên mặt phẳng nghiêng ,biết mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng là 300 . A B m c) Xác định quãng đường vật đi được trên mặt phẳng nghiêng để động năng của vật bằng thế năng của vật? Chọn mức không thế năng tại chân mặt phẳng nghiêng . bài toán số3: Trên một mặt phẳng ngang một vật 1,5kg chuyển động từ A đến đập vào một vách cứng tại B với vận tốc 2,5m/s và bật trở lại A mất thời gian gấp đôi khi vật đi từ A tới B .Bỏ qua ma sát trên mặt phẳng ngang , trong quá trình va chạm giữa vật và vách cứng có xuất hiện nhiệt .Tính nhiệt lượng này ? Trường THPT Nam Trực đề ôn tập thi học kỳII vật lý 10 đề số 4 (năm học 2010-2011) Phần lý thuyết (2điểm) câu hỏi số1: Nếu gọi Wd là động năng của vật khối lượng m , P là động lượng của vật .Hãy chứng minh P= câu hỏi số2: Phát biểu nội dung định luật bảo toàn động lượng ? viết định luật này cho ba vật m1;m2;m3 ? Phần bài toán (8điểm) bài toán số1: Tại vị trí thả vật m=1,5kg rơi tự do vật có thế năng là 150J ,vật tới mặt đất thì có thế năng -225J .lấy g=10m/s2 . a) Tính công của trọng lực trên quãng đường vật rơi ? b) Mốc thế năng đã được chọn ở đâu? c) Tính vận tốc của vật tại mốc thế năng ? bài toán số2: Trên mặt bàn nhẵn nằm ngang có đặt quả cầu khối lượng M=2kg .Một viên đạn khối lượng m=100g bay theo phương ngang với vận tốc v0=200m/s ,xuyên qua quả cầu M , đạn chuyển động theo hướng cũ với vận tốc v=40m/s .Tính nhiệt lượng toả ra trong quá trình va chạm trên ? bài toán số3: Một viên bi thả lăn không vận tốc đầu tại A trên mặt phẳng nghiêng AB=20cm hợp với mặt phẳng ngang một góc =450 ,viên bi đến B rồi tiếp tục chuyển động đi lên mặt phẳng nghiêng BC hợp với mặt phẳng ngang góc =300 .Bỏ qua ma sát ,lấy g=10m/s2 . B C A a) Tính đoạn đường BC viên bi đi được ? b) Tìm vận tốc của viên bi tại B ? c) Gỉa sử BC có ma sát và hệ số ma sát là ,hạ BC để =00 ,Tìm để vật đi hết BC ? d) Thực tế AB,BC đều có hệ số ma sát là 0,01 . Tìm quãng đường vật đi được trên mặt nghiêng BC ? Trường THPT Nam Trực đề ôn tập thi học kỳII vật lý 10 đề số 5 (năm học 2010-2011) Phần lý thuyết (2điểm) câu hỏi số1: Phát biểu định nghĩa và viết biểu thức định nghĩa của động lượng ? câu hỏi số2: Vật m(kg) chuyển động tròn đều với tần số f (HZ) ; gọi d(m) là nửa chu vi đường tròn ,chứng minh rằng động năng của vật có thể tính theo công thức Wd=2m.d2f2 . Phần bài toán (8điểm) bài toán số1: Một vật m=800g rơi tự do từ độ cao 20m đến độ cao 4m so với mặt đất ,lấy g=10m/s2 . a) Tính công của trọng lực tác dụng lên vật trong quá trình chuyển động này ? b) Tính công suất trung bình của trọng lực trong chuyển động trên ? c) Tính công suất tức thời của trọng lực tại độ cao 4m ? bài toán số2: Cho hai viên bi m1=50g và m2=30g .viên bi m1 đang chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang không ma sát với vận tốc 6m/s đến va chạm trực diện vào viên bi m2 đang chuyển động cùng chiều trên cùng một đường thẳng với vận tốc 2m/s .Sau va chạm hai bi dính vào nhau và chuyển động cùng một vận tốc . a) Tính vận tốc hai bi ngay sau va chạm ? b) Tính độ biến thiên động năng của hệ trong quá trình va chạm ? bài toán số3: Một vật đang chuyển động với vận tốc 4m/s thì xuống dốc ,dốc nghiêng một góc 300 so với đường ngang ,biết dốc dài 8m ,lấy g=10m/s2 .Bằng phương pháp áp dụng định luật bảo toàn : a) Tính vận tốc của vật khi tới chân mặt phẳng nghiêng trong trường hợp không ma sát . b) Trong trường hợp có hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là .Tìm điều kiện của để vật đi hết mặt phẳng nghiêng ? Trường THPT Nam Trực đề ôn tập thi học kỳII vật lý 10 đề số 6 (năm học 2010-2011) Phần lý thuyết (2điểm) câu hỏi số1: Phát biểu nội dung định luật bảo toàn cơ năng ? viết biểu thức cơ năng cho một vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi ? chỉ chịu tác dụng của trọng lực? câu hỏi số2: Nêu định nghĩa động lượng của một hệ ? viết biểu thức động lượng của một hệ 3 vật ? Phần bài toán (8điểm) bài toán số1: a) Một vật có trọng lượng 50N chuyển động thẳng đều trên quãng đường 5m thì mất thời gian 2s .Lấy g=10m/s2 .tính động năng của vât ? b) Một ôtô chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang với vận tốc 10m/s ,ôtô có khối lượng 4tấn ,hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0,1 .lấy g=10m/s2 .Tính công suất của động cơ ? c) Một thang máy có khối lượng 550kg đi lên đều được 33m ,trong thời gian 15s .lấy g=10m/s2 .tính công suất của thang máy trong trường hợp này ? bài toán số2: Một viên đạn có khối lượng 80g bay ra khỏi nòng súng với vận tốc 800m/s .Biết nòng súng dài 0,6m a) Xác định động năng của viên đạn khi bay ra khỏi nòng súng ? b) Tính lực đẩy trung bình của thuốc nổ ? c) Biết rằng đạn được bắn thẳng đứng lên từ mặt đất ,bỏ qua sức cản của không khí .lấy g=10m/s2 .tính độ cao cực đại của đạn ? bài toán số3:Một vật m=1kg trượt không vận tốc đầu xuống mặt phẳng nghiêng dài không ma sát ở độ cao h,lấy g=10m/s2 1) nếu h=3m hãy a) Tính độ lớn động lượng của vật tại chân mặt phẳng nghiêng ? B C D b) Tính khoảng cách S mà vật còn đi được trên mặt phẳng ngang cho tới khi dừng hẳn ,hệ số ma sát của vật trên mặt phẳng ngang là 0,3 2) Tìm điều kiện của h để vật dừng lại trên mặt phẳng ngang ở đoạn CD=1m ,biết BC=0,5m Trường THPT Nam Trực đề ôn tập thi học kỳII vật lý 10 đề số 7 (năm học 2010-2011) câu hỏi số1: Một vật chuyển động có động năng 150J và động lượng 30kgm/s .Tìm khối lượng và vận tốc của vật ? câu hỏi số2: Một vật 0,1kg được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu 15m/s a) Tìm động lượng ,đông năng của vật ở độ cao cực đại ? b) Tìm công suất trung bình của trọng lực trong thời gian vật đi xuống ? câu hỏi số3: Một vật 0,5kg đang nằm yên .Người ta tác dụng một lực F1=3N lên vật trong khoảng thời gian 1,5s ,tìm công suất tức thời của vật ở thời điểm cuối này bằng bao nhiêu ? câu hỏi số4: Một đầu tàu 80tấn đang chạy với vận tốc 36km/h trên đường ray nằm ngang thì hãm phanh và bị trượt trong thời gian 40s mới dừng hẳn .Coi lực hãm là không đổi a) Tìm độ biến thiên động năng trong quá trình hãm ? b) Tìm công suất lực hãm và độ lớn lực hãm ? câu hỏi số5: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h=8m so với mặt đất .Tìm độ cao h’ của vị trí mà tại đó ,động năng của vật bằng ¼ thế năng trọng trường tại đó? câu hỏi số6: Một ôtô 2tấn chạy trên đường nằm ngang được tăng tốc từ 36km/h tới 54km/h trên quãng đường dài 125m . a) Tìm công ngoại lực thực hiện trên độ dời đó ? b) Xác định thời gian chuyển động của ôtô ? c) Tìm lực kéo của ôtô và công suất tức thời của động cơ tại thời điểm cuối Biết rằng lực cản trunh bình bằng 0,1 trọng lượng của ôtô . câu hỏi số7: Một mũi tên 0,2kg bay với vận tốc 12m/s cắm vào bia 6,8kg và tiếp tục chuyển động cùng với bia a) Tìm vận tốc của hệ mũi tên –bia ? b) Tính độ biến thiên động năng của hệ ? câu hỏi số8: Một búa máy 500kg rơi từ độ cao 3,6m xuống đập vào cọc bê tông 100kg .Va chạm là mềm và cả búa và cọc cùng chuyển động lún xuống đất a) Tìm vận tốc của búa khi chạm cọc . b) Tìm vận tốc sau của hệ búa-cọc c) Xác định phần năng lượng chuyển thành nhiệt ? câu hỏi số9: Một vật m=1,5kg chuyển động trên hai đoạn đường nằm ngang AB=0.5m và BD là mặt phẳng nghiêng không ma sát có góc nghiêng 300 so với mặt ngang . Tại A vật có vân tốc v0, trên AB có hệ số ma sát 0,1 .lấy g=10m/s2 1) Nếu v0=20m/s a) Tìm vận tốc của vật tại B ? b) Tìm BD mà vật lên được trên mặt nghiêng ? 2) Tìm vận tốc v0 để vật không thể đi lên mặt phẳng nghiêng ? A B D M 300 v0 3) Tìm vận tốc v0 để vật lên được mặt phẳng nghiêng và trong vị trí đoạn BM=20cm ? câu hỏi số10: Trên mặt ngang không ma sát vật m1=1,5kg chuyển động với vận tốc v1 đến va chạm mềm với m2=1,5kg đang nằm yên tại B là chân mặt phẳng nghiêng góc so với mặt ngang ,giả sử mặt ngang không ma sát . B D 300 v1 m2 m1 a) Nếu v1=3m/s xác định độ cao mà vật m2 lên được mặt phẳng nghiêng sau va chạm ? b) Tìm v1?để vật đi hết được đoạn BD=1m của mặt phẳng nghiêng ? c) Thực tế BD có hệ số ma sát làm lại câu b) ? A B D v h câu hỏi11: Một vật m=1kg chuyển động đi lên tại B trên một mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang với vận tốc 4,5m/s .bỏ qua ma sát trên mặt phẳng nghiêng ,lấy g=10m/s2 a) Tính độ cao A vật lên được so với điểm B ? b) Xác định vận tốc của vật tại chân mặt phẳng nghiêng D biết BD=1m ? A B D câu hỏi12: Một quả cầu nhỏ lăn trên mặt phẳng nghiêng ,,vA=0 ,AB=1,6m ,g=10m/s2 .Bỏ qua ảnh hưởng do ma sát và lực cản của không khí . a) Tính vận tốc của quả cầu tại B b) Tới B quả cầu rơi trong không khí ,tính vận tốc của quả cầu khi chạm đất ,biết B cách mặt đất h=0,45m c) Rơi tới D vật va chạm với đất và ¼ năng lượng biến thành nhiệt ,Tìm độ cao vật nảy lên được biết vận tốc của vật theo phương ngang khi chuyển động nảy lên là 2m/s câu hỏi13: Tính công và công suất của một người kéo một thùng nước 15kg chuyển động với vận tốc 1,5m/s từ một giếng sâu 8m lên .lấy g=10m/s2 ? câu hỏi14: Qủa cầu m1=3,5kg đang có v1=2m/s thì va chạm mềm xuyên tâm với quả cầu m2=2,5kg đang chuyển động ngược chiều với vận tốc 4m/s a) Tìm vận tốc các quả cầu sau va chạm ? b) Tính nhiệt lượng toả ra trong va chạm ,biết toàn bộ năng lượng mất đi biến thành nhiệt ?và tìm hiệu suất toả nhiệt? câu hỏi15: Một quả cầu m=1,8kg bắt đầu lăn xuống từ đỉnh mặt phẳng nghiêng không ma sát từ độ cao 1m so với chân dốc ,lấy g=10m/s2 . a) Tính độ lớn động lượng của vật tại chân mặt phẳng nghiêng ? b) Sau khi đến chân mặt phẳng nghiêng ,vật tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát 0,03 .Tìm quãng đường vật còn chuyển động được trên mặt phẳng ngang ? câu hỏi16: Một toa tàu khối lượng 8tấn bắt đầu khởi hành chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 1m/s2 bỏ qua ma sát .tính công và công suất trung bình của lực phát động sau 10s kể từ khi khởi hành ? câu hỏi17: Một viên đạn m1=1kg bay với vận tốc v1=100m/s đến cắm vào xe chở cát khối lượng m2=1000kg đang chuyển động với vận tốc v2=10m/s .Tính nhiệt lượng toả ra biết xe và đạn chuyển động cùng chiều . câu hỏi18: Vật m=1kg ở độ cao h=24m được ném theo phương thẳng đứng xuống dưới với vận tốc v0=14m/s .láy g=10m/s2 bỏ qua mọi lực cản . a) Tìm vận tốc chạm đất bằng định luật bảo toàn ? b) Khi chạm đất vật đào sâu xuống một đoạn s=0,2m ,Tìm lực cản trung bình của đất ? Đề cương bài toán ôn tập cuối năm bài1: Từ mặt đất ném một vật m=0,5kg thẳng đứng lên cao với vận tốc 15m/s .lấy g=9,8m/s2 và bỏ qua mọi lực cản của không khí . a) Tìm động năng ? và véc tơ động lượng tại vị trí ném vật ? b) Tìm độ cao cực đại vật đạt được so với mặt đất (bằng định luật bảo toàn ) c) Tìm công suất trung bình của trọng lực trong quá trình vật chuyển động đi lên cao ? d) Tại độ cao nào thì động năng của vật bằng ½ cơ năng của vật tại đó? câu2: Từ độ cao h=2,5m so với mặt đất ,người ta truyền cho vật m=1,5kg một động lượng hướng thẳng đứng lên 30kgm/s .Bỏ qua sức cản của không khí .lấy g=10m/s2 .Chọn gốc thế năng trọng trường tại mặt đất . a) Tìm cơ năng của vật tại độ cao h ? b) Tìm độ cao cực đại của vật (bằng định luật bảo toàn )? c) Tìm công của trọng lực trong quá trình đi lên ? d) Tìm vận tốc của vật tại vị trí có động năng bằng thế năng ? e) Tìm vận tốc chạm đất của vật (bằng định luật bảo toàn ) f*) Khi chạm đất thì ¼ năng lượng đã biến thành nhiệt . tìm vận tốc của vật ngay sau va chạm ?(ĐA:18,37m/s) câu3: Từ độ cao h=20m so với mặt đất người ta thả rơi một vật m=1,2kg ,lấy g=10m/s2 .bỏ qua sức cản của không khí . a) Tìm công của trọng lực ,và công suất trung bình của trọng lực trong 1,2s đầu tiên ? b) Tìm công của trọng lực và công suất trung bình của trọng lực trong 0,5s cuối cùng trước khi chạm đất ? c) Tại độ cao nào thì vật có động năng bằng ½ cơ năng ? d) Tìm vận tốc chạm đất của vật (bằng định luật bảo toàn ) e*) Sau khi chạm đất có nhiệt xuất hiện , và vật nảy lên được độ cao bằng h/5 .Tìm nhiệt lượng toả ra trong va chạm giữa vật và mặt đất ?(ĐA:192J) câu4: Tại một độ cao so với mặt đất ,ném một vật m=1,4kg hướng thẳng đứng lên với vận tốc 10m/s .,bỏ qua sức cản của không khí ,lấy g=10m/s2 .biết tại vị trí ném thế năng của vật bằng ½ cơ năng a) Tìm vận tốc của vật tại gốc thế năng ?(ĐA:14,14m/s) b) Nếu gốc thế năng được chọn tại mặt đất .tìm độ cao cực đại mà vật lên được ? (ĐA:10m) A B C h câu5: Tại đỉnh A của mặt phẳng nghiêng có độ cao 2,5m so với chân dốc B ,người ta thả một vật m=1,5kg , vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng không ma sát về B . a) Tìm vận tốc của vật tại B (bằng định luật bảo toàn )? b) Tại độ cao nào so với chân dốc ,thì động năng của vật bằng ½ động năng tại B ? c) Sau khi tới B (Tại B không thất thoát năng lượng ) thì vật chuyển động theo mặt phẳng ngang BC có hệ số ma sát =0,01 .Tìm quãng đường vật chuyển động được trên mặt phẳng ngang ? lấy g=10m/s2 . d*) Nếu trên BC ta bố trí xen kẽ liên tiếp các đoạn thẳng bằng nhau dài 0,5m có ma sát =0,01 và không có ma sát , Biết rằng liền kề với B là đoạn có ma sát ,hãy xác định quãng đường vật chuyển động được trên mặt phẳng ngang?(ĐA:499,5m) A B câu6: Tại chân mặt phẳng nghiêng B một vật m=0,5kg được truyền một vận tốc là 2,5m/s hướng lên theo đường dốc chính của một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng .lấy g=10m/s2 .chọn gốc thế năng tại chân mặt phẳng nghiêng 1) Gỉa sử mặt phẳng nghiêng không ma sát a) Tìm quãng đường vật lên được trên mặt phẳng nghiêng ? b) Tìm quãng đường vật đi được trên mặt phẳng nghiêng để động năng của vật bằng thế năng của vật ? 2) Thực tế thì trên mặt phẳng nghiêng có ma sát =0,01 , tìm quãng đường vật lên được trên mặt phẳng nghiêng ? câu7: Vật m1=1kg chuyển động với vận tốc 1,5m/s ,va chạm mềm với m2=2,5kg đang chuyển động trên cùng một đường thẳng ngược chiều với vận tốc 1m/s . a)Tìm vận tốc của hai vật sau va chạm? b) Gỉa sử năng lượng thất thoát trong va chạm biến thành nhiệt .tính nhiệt lượng toả ra trong va chạm? câu8: Vật m1=700g chuyển động với vận tốc 1,5m/s va chạm với m2=600g đang chuyển động ngược chiều trên cùng một đường thẳng .Sau va chạm hai vật dừng lại . a) Tìm vận tốc của m2 trước khi va chạm ? b) Tìm nhiệt lượng toả ra trong va chạm ? biết năng lượng mất đi đã chuyển thành nhiệt . B C h câu9*: Vật được thả từ thành chậucó độ cao h=5m so với đáy chậu ,đáy chậu BC=1m có hệ số ma sát 0,01 ,bỏ qua ma sát ở hai thành chậu . Hổi vật chuyển động qua C bao nhiêu lần ? vật sẽ dừng lại ở đâu?lấy g=10m/s2 (DA: dừng lại tại B )

File đính kèm:

  • docde on cuoi nam vl10.doc