Đề thi kiểm tra học kì ii môn thể dục khối 2 năm học 2011- 2012

1. Nội dung

- Chuyền cầu theo nhóm 2 người.

2. Hình thức tổ chức.

- Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 2 em học sinh đứng đối diện với nhau chuyền cầu qua lại, khi gọi tên đứng vào vị trí và thực hiện đồng loạt theo hiệu lệnh của giáo viên.

3. Cách đánh giá.

Theo mức độ thực hiện chuyền cầu của học sinh.

Hoàn thành tốt “A+”: Đón và chuyền cầu được 2 lần trở lên và chuyền chính xác qua bạn đối diện.

Hoàn thành “A”: Đón và chuyền cầu tối thiểu 1 lần biết di chuyển theo hướng cầu đón cầu và chuyền cầu không được hoc85 không chính xác qua bạn đối diện.

Chưa hoàn thành “B”: Không đón và chuyền cầu được lần nào.

 

doc4 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/01/2014 | Lượt xem: 730 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kiểm tra học kì ii môn thể dục khối 2 năm học 2011- 2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN THỂ DỤC KHỐI 2 NĂM HỌC 2011- 2012 1. Nội dung - Chuyền cầu theo nhóm 2 người. 2. Hình thức tổ chức. - Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 2 em học sinh đứng đối diện với nhau chuyền cầu qua lại, khi gọi tên đứng vào vị trí và thực hiện đồng loạt theo hiệu lệnh của giáo viên. 3. Cách đánh giá. Theo mức độ thực hiện chuyền cầu của học sinh. Hoàn thành tốt “A+”: Đón và chuyền cầu được 2 lần trở lên và chuyền chính xác qua bạn đối diện. Hoàn thành “A”: Đón và chuyền cầu tối thiểu 1 lần biết di chuyển theo hướng cầu đón cầu và chuyền cầu không được hoc85 không chính xác qua bạn đối diện. Chưa hoàn thành “B”: Không đón và chuyền cầu được lần nào. ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN THỂ DỤC KHỐI 3 NĂM HỌC 2011- 2012 1. Nội dung. - Tung và bắt bóng theo nhóm 2- 3 em. 2. Hình thức tổ chức. - Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 2- 3 học sinh, thực hiện động tác tung và bắt bóng, khoảng cách các em 2- 4m khi gọi tên đứng vào vị trí và thực hiện theo hiệu lệnh và các em tung bóng qua lại với nhau cố gắng không để bóng rơi. 3. Cách đánh giá. Theo mức độ thực hiện động tác. Hoàn thành tốt “A+”: Trong một lượt thực hiện mỗi em tung bóng đúng và bắt được bóng 2 lần, tung và bắt bóng phối hợp nhịp nhàng, khéo léo. Tung bóng đúng là khi tung không được mạnh quá hoặc nhẹ quá hay không cao hoặc thấp quá, bóng không bay lệch hướng, và tích cực tập luyện nhiều trong quá trình học. Hoàn thành “A”: Trong một lượt thực hiện mỗi em tung bóng đúng và bắt được bóng 2 lần, tung và bắt bóng phối hợp nhịp nhàng, khéo léo. Tung bóng đúng là khi tung không được mạnh quá hoặc nhẹ quá hay không cao hoặc thấp quá, bóng không bay lệch hướng, thiếu tích cực trong tập luyện. Chưa hoàn thành “B”: Bắt được bóng dưới 2 lần tung bóng có nhiều sai sót, động tác phối hợp không nhịp nhàng khéo léo, thiếu cố gắng trong tập luyện. ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN THỂ DỤC KHỐI 4 NĂM HỌC 2011- 2012 1. Nội dung - Thực hiện kĩ thuật tâng cầu bằng đùi. 2. Hình thức tổ chức. - Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 3-5 học sinh, giáo viên cử thêm một số em làm nhiệm vụ đếm thành tích của các bạn mình, khi giáo viên gọi tên đứng vào vị trí quy định và thực hiện đồng loạt theo lệnh thống nhất của giáo viên. 3. Cách đánh giá. Theo mức độ thực hiện kĩ thuật, thành tích thực hiện động tác. Hoàn thành tốt “A+”: Học sinh thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác, tâng cầu được 5 lần liên tục trở lên. Hoàn thành “A”: Học sinh thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác, tâng cầu được 3- 4 lần. Chưa hoàn thành “B”: Học sinh thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác, nhưng tâng cầu dưới 3 lần hoặc thực hiện sai kĩ thuật động tác. ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN THỂ DỤC KHỐI 5 NĂM HỌC 2011- 2012 1. Nội dung - Thực hiện kĩ thuật tâng cầu bằng chính diện bàn chân “ mu bàn chân”. 2. Hình thức tổ chức. - Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 3-5 học sinh, giáo viên cử thêm một số em làm nhiệm vụ đếm thành tích của các bạn mình, khi giáo viên gọi tên đứng vào vị trí quy định và thực hiện đồng loạt theo lệnh thống nhất của giáo viên. 3. Cách đánh giá. Theo mức độ thực hiện kĩ thuật, thành tích thực hiện động tác. Hoàn thành tốt “A+”: Học sinh thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác, tâng cầu được 5 lần liên tục trở lên. Hoàn thành “A”: Học sinh thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác, tâng cầu được 3- 4 lần. Chưa hoàn thành “B”: Học sinh thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác, nhưng tâng cầu dưới 3 lần hoặc thực hiện sai kĩ thuật động tác.

File đính kèm:

  • docĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011.doc
  • docĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I TD.doc
Giáo án liên quan