Đề thi thử học sinh giỏi Lý 8

I. Trắc nghiệm:

Câu 1. Hai vật A và B cùng chuyển động với vận tốc lần lượt là vA= 36km/h và vB= 600cm/s thì:

A. Vật A có vận tốc nhanh hơn vật B B. Vật B chuyển động với vận tốc chậm

C. Vận tốc vật A nhanh hơn vật B D. Vận tốc vật A lớn hơn vận tốc vật B

Câu 2. Một người gánh hai cái thùng, mỗi thùng chứa mười lăm lít nước. Khối lượng của đòn gánh và hai thùng rỗng là 1 kg. Lực mà vai người đó gánh chịu có cường độ:

A. 320N B. 210N C. 160N D. 16kg

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 31/12/2016 | Lượt xem: 453 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử học sinh giỏi Lý 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường thcs nam tiến đề thi thử học sinh giỏi lý 8 Năm học 2008 – 2009 I. Trắc nghiệm: Câu 1. Hai vật A và B cùng chuyển động với vận tốc lần lượt là vA= 36km/h và vB= 600cm/s thì: A. Vật A có vận tốc nhanh hơn vật B B. Vật B chuyển động với vận tốc chậm C. Vận tốc vật A nhanh hơn vật B D. Vận tốc vật A lớn hơn vận tốc vật B Câu 2. Một người gánh hai cái thùng, mỗi thùng chứa mười lăm lít nước. Khối lượng của đòn gánh và hai thùng rỗng là 1 kg. Lực mà vai người đó gánh chịu có cường độ: A. 320N B. 210N C. 160N D. 16kg Câu 3. Để có được 1,5kg nước ở 300C, người ta phải trộn một khối lượng m1 nước ở 100C với khối lượng m2(kg) nước ở 700C. Khối lượng nước mỗi loại là: A. m1= 0,5kg; m2= 1kg B. m1= 1kg; m2= 0,5kg C. m1= 0,4kg; m2= 0,9kg D. m1= 0,9kg; m2= 0,4kg Câu 4. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, để đun nóng 2kg nước tăng từ 150C lên 300C, ta cần cung cấp cho khối nước nhiệt lượng bằng: A. 8400J B. 84kJ C. 126kJ D. 12600J Câu 5. Trên hình vẽ bên (hình 1) vẽ một tia tới SI chiếu lên một gương phẳng. Góc tạo bởi tia SI với mặt gương bằng 300. Hãy vẽ tiếp tia phản xạ và tính góc phản xạ. Câu 6. Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng a) Vẽ tia phản xạ (hình 2) b) Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng từ trên xuống dưới (hình 3) II. Tự luận: Bài 1. Lúc 6h30’ giờ sáng, một người đạp xe từ thành phố A về phía thành phố B ở cách A là 114km, với vận tốc v1 = 18km/h. Lúc 7h30’ giờ, một người đi xe máy đi từ B về phía A với vận tốc v2= 30km/h 1, Hỏi, hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và cách A bao nhiêu km 2, Trên đường đó có một người đi bộ, lúc nào cũng cách đều xe đạp và xe máy. Biết rằng người đó cũng khởi hành từ 7h30’ giờ. Hỏi: a) Vận tốc người đó b) Người đó đi theo hướng nào c) Điểm khởi hành của người đó cách A bao nhiêu Bài 2. Để có M kg nước ở nhiệt độ t, người ta phải trộn m1(kg) nước ở nhiệt độ t1 và m2(kg) nước ở nhiệt độ t2. a) Hãy lập phương trình tổng quát để tính giá trị của m1, m2 theo các giá trị M, t, t1, t2 và nêu điều kiện để phương trình có nghiệm. b) Tính m1 và m2 khi biết M = 25kg, t = 150C, t1 = 700C, t2 = 100C Bài 3. Một bình chứa hai chất lỏng không trộn lẫn vào nhau được, có khối lượng riêng lần lượt là D1=1120kg/m3 và D2=840kg/m3. Thả vào đó một khối gỗ hình lập, thì khối gỗ nằm nổi lơ lửng giữa hai chất lỏng. Phần chìm trong chất lỏng dưới cao 4,5cm, phần chìm trong chất lỏng trên cao 2,5cm. a) Xác định khối lượng riêng của khối gỗ. b) Tính khối lượng của khối gỗ Bài 4. Một điểm sáng S đặt trên đường phân giác của góc hợp bởi hai gương phẳng là=600. a) Xác định ảnh S1, S2 của S tạo bởi hai gương G1 và G2 b) Cho biết điểm đặc biệt trong tạo ảnh của S c) Cho biết khoảng cách từ giao điểm hai gương tới S là 10cm. Tính khoảng cách cảu S1S2

File đính kèm:

  • docDe thi hoc sinh gioi thu 20082009.doc
Giáo án liên quan