Giáo án Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

A.Mục Đích yêu cầu:

- HS nắm được những đóng góp to lớn của CácMác trong lịch sử phát triển nhân loại.

- HS hiểu được nghệ thuật lập luận của Ph. Ăng ghen.

- HS tỏ lòng biết ơn và biết qúy trọng những cống hiến của các nhà tư tưởng vĩ đại.

B.Phương tiện dạy học và phương pháp dạy học:

-Sách giáo khoa,sách giáo viên, ảnh

-Phương pháp tích hợp,liên môn,đọc sáng tạo

 

doc6 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 07/01/2014 | Lượt xem: 4965 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 106,107 BA Cống hiến vĩ đại của các mác - Ăngghen - A.Mục Đích yêu cầu: - HS nắm được những đóng góp to lớn của CácMác trong lịch sử phát triển nhân loại. - HS hiểu được nghệ thuật lập luận của Ph. Ăng ghen. - HS tỏ lòng biết ơn và biết qúy trọng những cống hiến của các nhà tư tưởng vĩ đại. B.Phương tiện dạy học và phương pháp dạy học: -Sách giáo khoa,sách giáo viên, ảnh -Phương pháp tích hợp,liên môn,đọc sáng tạo C.tiến trình dạy học: 1. ổn định lớp : 2. kiểm tra bài cũ : 3. Dạy bài mới : Phương pháp Nội dung ? HIểu biết của em về hai nhõn vật nổi tiếng? MH: Một vài cõu chõm ngụn, cõu chuyện về hai nhõn vật Cỏch tỏ tỡnh của Mỏc MH: Giỏ trị tỏc phẩm của Mỏc và Ăngghen ? Tỡm hiểu thể loại và bố cục Hoàn cảnh cụ thể nào về sự ra đi của Mỏc? MH: Sự ra đi của Bỏc, Lờnin? Nờu những cống hiến của Mỏc? ? Phỏt hiện nghệ thuật thể hiện? ? Những biểu hiện tỡnh cảm của tỏc giả với Mỏc? ? Thu hoạch của bản thõn sau khi học xong tỏc phẩm? I. Ti ểu d ẫn Ăngghen :(1820 – 1895) Phri-đớch Ăngghen là nhà triết học người Đức, nhà lý luận và hoạt động cỏch mạng nổi tiếng của phong trào cụng nhõn thế giới và Quốc tế cộng sản. - Sinh trong một gia đỡnh thương nhõn theo đạo thiờn chỳa tại vương quốc Phổ. ễng sống ở nhiều nơi: Đức, Anh, Phỏp…T9 năm 1844 ụng gặp Mỏc ở Parri, hai người đó trở thành đụi bạn chiến đấu thõn thiết. - Ăngghen chủ yếu viết những tỏc phẩm về triết học, chớnh trị, kinh tế, lịch sử, cũng quan tõm đến văn học nghệ thuật và cú những ý kiến sõu sắc cho lĩnh vực này. Bài phỏt biểu trước mộ CỏcMỏc là 1 bài văn nghị luận tiờu biểu và cú giỏ trị văn chương. Tụi nghi ngờ những gỡ mà tụi chưa rừ- chõm ngụn của ụng Mỏc: (1818-1883) Cỏc Mỏc là nhà tiết học, nhà lý luận và hoạt động cỏch mạng, lónh tụ của giai cấp vụ sản trờn toàn thế giới. ễng sinh ra tại thành phố Tơ-re-vơ - Đức, con một luật sư gốc Do Thỏi. 12 tuổi học THPT. ở Terier. Sức học của Cỏc Mỏc thuộc loại giỏi, đặc biệt Cỏc Mỏc nổi bật ở những lĩnh vực đũi hỏi tớnh độc lập sỏng tạo. Cỏc Mỏc cũng tỏ ra cú năng lực về toỏn học. Mựa thu 1835, Cỏc Mỏc tốt nghiệp trường trung học. 1835, Cỏc Mỏc vào trường đại học tổng hợp Bonn để học luật. Hai thỏng sau theo lời khuyờn của bố Cỏc Mỏc tiếp tục học ở trường Đại học Tổng hợp Berlin. Ở trường Đại học, năm 1836, ngoài luật học, sử học và ngoại ngữ Cỏc Mỏc bắt đầu đi sõu nghiờn cứu triết học. Mựa xuõn 1837, Cỏc Mỏc bắt đầu nghiờn cứu kỹ những tỏc phẩm của Hờ-ghen, sang năm 1839 nghiờn cứu triết học, suốt cả năm 1939 và một phần của năm 1840 Cỏc Mỏc tập trung nghiờn cứu những vấn đề lịch sử triết học Cổ đại. Ngày 15 Thỏng Tư 1841, khi mới 23 tuổi, Cỏc Mỏc nhận được bằng Tiến sĩ triết học với luận ỏn Về sự khỏc nhau giữa triết học tự nhiờn của Dộmocrite, và triết học tự nhiờn của ộpicure tại trường Iờna. Thỏng Năm 1843, Cỏc Mỏc đến Kroisnak, một thành phố nhỏ vựng Rhein và ụng đó chớnh thức làm lễ thành hụn với Jenny von Vestphalen(1814-1881) . Mỏc tham gia hoạt động bỏo chớ. Hoạt động cỏch mạng ở Phỏp, Bỉ, Đức và Anh . N ăm 1849 sang Anh sống, họat động và mất tại đõy ngày 14-3-1883 (Mộ đặt tại nghĩa trang Haighết – London) Cỏch đõy 160 năm C.Mỏc và Ph.Ăng-ghen cụng bố Tuyờn ngụn của Đảng Cộng sản (24-2-1848 - 24-2-2008). Lần đầu tiờn, những nguyờn lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Mỏc được trỡnh bày một cỏch cụ đọng, hệ thống và đầy sức thuyết phục. Ngay sau khi ra đời, Tuyờn ngụn đó trở thành cương lĩnh của phong trào cộng sản và cụng nhõn quốc tế, thành ngọn cờ tư tưởng dẫn dắt cỏch mạng vụ sản Đọc hiểu văn bản 1. Th ể lo ại, b ố c ục - Điếu văn – phong cỏch chớnh luận - Bố cục: 3 phần + Phần 1: đoạn 1,2 – Hoàn cảnh cụ thể về sự ra đi của Mỏc và vai trũ, vị trớ của Mỏc trong lịch sử. + Phần 2: đoạn 3-6- Những cống hiến của Mỏc cho sự phỏt triển của nhõn loại. + Phần 3: đoạn cũn lại - Sự khẳng định phẩm chất, tầm vúc của Mỏc và lũng tụn kớnh, tiếc thương của nhõn loại đối với Mỏc. Văn bản đó làm rừ những cống hiến vĩ đại của Mỏc với cuộc sống của nhõn loại, đồng thời bày tỏ tớnh cảm tiếc thương của Ăngghen với Mỏc. 2. Ph õn t ớch Hoàn cảnh cụ thể về sự ra đi của Mỏc: Thời gian: 3giờ kộm 15 phỳt ngày 14 thỏng 3 năm 1883 Khụng gian: trờn chiếc ghế bành trong một căn phũng --> Khụng gian và thời gian ấy vốn tự nú khụng cú gỡ đặc biệt nhưng ở đõy nú lại gắn với sự ra đi, với “Giấc ngủ nghỡn thu” của một bậc vĩ nhõn . Vỡ vậy, nú đó gõy ấn tượng khú quờn trong lũng tất cả người thõn, bạn bố và nhõn dõn lao động trờn toàn thế giới. b. Những cống hiến vĩ đại của Cỏc Mỏc - Cống hiến thứ nhất: Tỡm ra quy luật phỏt triển của lịch sử loài người. ( Hiểu đơn giản nhất là quy luật triết học trước Mỏc tuyệt đối húa con người dựa trờn hai mặt: tuyệt đối húa về mặt sinh học (coi người là động vật bậc cao) và tuyệt đối húa về mặt xó hội (XH quyết định con người) . Họ cho rằng con người và XH tồn tại độc lập, khụng phụ thuộc nhau. Đú là một quan niệm sai lầm và Mỏc đó chỉ ra sai lầm đú ). Bản chất của quy luật này là cơ sở hạ tầng (Tư liệu SX, cỏch SX, trỡnh đụ phỏt triển kinh tế) quyết định thượng tầng kiến trỳc (hỡnh thức, thể chế nhà nước, tụn giỏo, VHNT). - Cống hiến thứ hai: Tỡm ra quy luật vận động riờng của phương thức SX TBCN hiện nay và XHTS do phương thức đú đẻ ra. Đú là quy luật giỏ trị thặng dư (Phần giỏ trị dụi ra so với khoản tiền phải chi để làm ra sp ấy, do nhà tư sản kộo dài giờ làm và tăng cường lao động – kiểu búc lột rất tinh vi) - Cống hiến thứ ba: Cống hiến quan trọng nhất. Đú là sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, biến lý thuyết cỏch mạng khoa học thành hành động cỏch mạng.“Bởi lẽ...kiờn cường và cú kq” --> Cỏch đề cập tới những cống hiến của Mỏc ở đõy theo trật tự tăng tiến. Việc làm này giỳp người đọc, người nghe hiểu Mỏc từ hai phương diện : + Một con người của phỏt minh khỏm phỏ + Một con người của hoạt động thực tiễn. Đồng thời cũng thấy dễ tiếp thu hơn. c. Nghệ thuật thể hiện: - Kết cấu trựng điệp: Con người đú…gõy ra ố Nhấn mạnh vai trũ của Mỏc với tư cỏch là nhà cỏch mạng của giai cấp vụ sản và là nhà khoa học lịch sử (Phần 1) - So sỏnh tầng bậc (biện phỏp tăng tiến) - phần 2: Mụ hỡnh cõu: Giống như A đó …thỡ B đó…Nhưng khụng phải chỉ như A mà B cũn…=ố so sỏnh cống hiến của Mỏc với những tinh hoa, phỏt minh ở đỉnh cao cựng thời để khẳng định vị trớ của Mỏc là đỉnh cao của mọi đỉnh cao, vĩ nhõn của mọi vĩ nhõn để trở thành nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đạii - Phõn tớch: chỉ ra những đúng gúp, sự mới mẻ trong tư tưởng, trong thành quả lao động nghệ thuật của Mỏc: Mỏc cũng tỡm ra quy luật vận động riờng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xó hội tư sản do phương thức đú đẻ ra….Với việc phỏt hiện ra giỏ trị thặng dư…búng tối. - Mạch lập luận: Thụng bỏo về cỏi chết – đỏnh giỏ sự nghiệp – bày tỏ lũng tiếc thương d. Tỡnh cảm của Ăngghen đối với Mỏc Đọc cả bài văn chỳng ta thấy Thỏi độ và tớnh cảm của Ăngghen đối với Mỏc thể hiện rất rừ ràng. + Đề cao và ngợi ca cụng lao và đúng gúp của Mỏc và khẳng định đề cao Mỏc hơn hẳn và vượt trội so với thời đại. + Bày tỏ lũng tiếc thương vụ hạn từ đỏy lũng mỡnh trong nỗi tiếc thương của nhõn loại. + Nhận định về đối thủ và kẻ thự của Mỏc + Khẳng định Tờn tuổi và sự nghệp của ụng đời đời sống mói. Sở dĩ như vậy là bởi vỡ: Mỏc chống lại bất cụng, chống lại cường quyền bạo lực. Mỏc bờnh vực những người lao động, những ngừoi cựng khổ và mang đến cho họ niềm tin, hạnh phỳc ở một thế giới mới, trong đú họ chớnh là người làm chủ. Tổng kết Bằng lập luận chặt chẽ, kết hợp với biện phỏp so sỏnh tăng tiến Ăngghen đó giỳp chỳng ta nhận thức sõu sắc những cống hiến vĩ đại của Mỏc đối với nhõn loại. Củng cố - luyện tập: ? Nờu cảm nghĩ của em về những đúng gúp của Mỏc đối với nhõn loại? ? Lập dàn ý bài điếu văn? Hướng dẫn học bài - Hiểu thế nào là p/c ngụn ngữ chớnh luận? Đặc trưng của p/c ? - Phõn biệt nghị luận và chớnh luận? - Đọc cỏc đoạn trớch và xỏc định: thể loại, mục đớch viết văn bản, quan điểm của người viết về vấn đề được đề cập đến?

File đính kèm:

  • docBa cong hien vi dai cua Mac.doc