Giáo án Bài tập Vật lý 11 nâng cao - Tiết 5

BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU :

 1. Về kiến thức :

 - Ôn tập kiến thức các tiết trước.

 -Viết được công thức của định luật Coulomb.

 - Viết được công thức tính cường độ điện trường của một điện tích điểm gây ra tại một điểm cách điện tích khoảng r.

 - Viết được công thức của nguyên lý chồng chất điện trường.

 2. Về kỹ năng :

Vận dụng các công thức trên để giải các bài tập trong sách giáo khoa và một số bài khác có tính nâng cao trong sách bài tập.

II. CHUẨN BI :

 1. Giáo viên :

 + Giải trước các bài tập : 8 (trang 10); 11,12,13 (trang 21); 5, 7 (trang 25).

 + Chuẩn bị phiếu học tập (kết hợp giữa định tính và định lượng)

 + Thước kẻ, phấn màu.

 2. Học sinh :

 Ôn lại các kiến thức của các bài đã học về : định luật Coulomb, điện trường, nguyên lý chồng chất điện trường, công của lực điện trường, .

 

doc2 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Bài tập Vật lý 11 nâng cao - Tiết 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP I. MỤC TIÊU : 1. Về kiến thức : - Ôn tập kiến thức các tiết trước. -Viết được công thức của định luật Coulomb. - Viết được công thức tính cường độ điện trường của một điện tích điểm gây ra tại một điểm cách điện tích khoảng r. - Viết được công thức của nguyên lý chồng chất điện trường. 2. Về kỹ năng : Vận dụng các công thức trên để giải các bài tập trong sách giáo khoa và một số bài khác có tính nâng cao trong sách bài tập. II. CHUẨN BI : 1. Giáo viên : + Giải trước các bài tập : 8 (trang 10); 11,12,13 (trang 21); 5, 7 (trang 25). + Chuẩn bị phiếu học tập (kết hợp giữa định tính và định lượng) + Thước kẻ, phấn màu. 2. Học sinh : Ôn lại các kiến thức của các bài đã học về : định luật Coulomb, điện trường, nguyên lý chồng chất điện trường, công của lực điện trường,.. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra bài cũ : - Phát biểu và viết biểu thức của định luật Coulomb . - Cường độ điện trường là gì ? viết biểu thức tính cường độ điện trường của một điện tích điểm gây ra tại điểm cách đó khoảng r. - Công của lực điểm có đặc điểm gì ? viết biểu thức tính công ? 3. Giới thiệu bài mới : Các bài toán về điện tích có một cách giải khá đơn giản. Vậy ta hãy tìm hiểu và vận dụng các cách giải này xem sao. 4. Tổ chức hoạt động dạy học : Hoạt động 1 :( ..Phút) Vận dụng và giải các bài toán về định luật Coulomb : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG BÀI HỌC º Nêu bài tập 8 trang 10 (SGK) º Cần phải đổi các đơn vị ra đơn vị chuẩn º Nêu bài tập tương tự ; các bài 1.6 SBT, lưu ý học sinh lực hướng tâm, điên tích của elctron. O Xem và phân tích giả thuyết của bài 8 . O Làm việc cá nhân để tìm lời giải của bài tập O Ghi nhận Bài 8 trang 10 (SGK): Giải Vì q1 = q2 = q nên theo định luật Coulomb ta có: F12 = Với k = 9.109 N.m2/C2 ;F12 = 9.10-3N; r = 10cm = 10-1 m . q = C. Hoạt động 2 : (..phút) Các bài toán về cường độ điện trường và nguyên lý chồng chất . HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG BÀI HỌC º Nêu bài tập 12 trang 21. º Hướng dẫn học sinh cách vẽ hệ hai điện tích và các vecto cường độ điện trường. º Chú ý phân tích để học sinh thấy được là cường độ điện trường tổng hợp chỉ bằng không tại những điểm bên ngoài hai điện tích và điểm cần tính cường độ điện trường phải gần điện tích q1 º Nêu bài tập tương tự : bài 13 (trang 21); bài 3.7( SBT trang 8). Lưu ý học sinh cách áp dụng quy tắc hình bình hành O Xem và phân tích bài 12 O Vẽ hình các điện tích và xác định phương chiều của vecto cường độ điện trường. O Làm việc cá nhân và tìm lời giải bài toán O Ghi nhận Bài 12 trang 21 (SGK) Giải Vì q1 < q2 và hai điện tích trái dấu nên : điểm C phải nằm ngoài hai điện tích, C gần q1 hơn : Đặt AB = l; AC = x; BC = l + x Ta có : x = 64,6 cm Hoạt động 3 : (phút) Các bài toán về công của lực điện và thế năng trong điện trường. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG BÀI HỌC º Nêu bài toán 7 trang 25 SGK º Động năng của elctron sẽ như thế nào ? hãy viết biểu thức thể hiện điều em vưa trình bày . º Electron sẽ chuyển động như thế nào ? lực điện sinh công dương hay âm ? º Hãy tính vận tốc của electron lúc này º Nêu các bài tập tương tự : 4.9 SBT trang 11. O Xem và phân tích bài toán. O Ghi biểu thức về độ biến thiên động năng và công O Chuyển động từ bản dương sang bản âm O Tính vận tốc theo công thức của động năng. O Ghi nhận Bài 7 trang 25 (SGK) Giải Động năng của eletron tăng vì chịu tác dụng của lực điện trường Ta có : Wđ2 – Wđ1 = A = Eqd Với q = e = 1,6.10-19C; d = 10-2 m; E = 1000V/m. Wđ2 = 1,6.10-18 J 5. Giao nhiệm vụ về nhà : - Làm các bài tập tương tự đã dặn trong tiết học. - Xem lại công thức tính công cơ học, công trọng lực. - Dưới tác dụng của lực điện trường các điện tích sẽ di chuyển như thế nào giữa hai bản tích điện trái dấu. - Soạn trước bài 4 : Công của lực điện trường.

File đính kèm:

  • docBAITAP-TIET5.doc