Giáo án Chính tả 2 - Trường TH thị trấn Thới Lai 1

KẾ HOACH BÀI HỌC

MÔN : CHÍNH TẢ

BÀI 1 : CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM

I.MỤC TIÊU:

 -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim”

 -Củng cố quy tắc chính tả c/k, viết đúng chữ cái và HTL tên chính chữ cái.

 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép.

 HS : Vở,VBT, bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 1.Khởi động : (1P phút) Hát

 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

 -GV nêu một số điểm cần lưu ý khi viết chính tả.

 -GV nhận xét.

 

doc115 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/12/2014 | Lượt xem: 661 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Chính tả 2 - Trường TH thị trấn Thới Lai 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : / / 200 TUẦN 1 Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 1 : CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM I.Mục tiêu: -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim” -Củng cố quy tắc chính tả c/k, viết đúng chữ cái và HTL tên chính chữ cái. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. Đồ dùng dạy học : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. HS : Vở,VBT, bảng con III. Các hoạt động dạy học : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -GV nêu một số điểm cần lưu ý khi viết chính tả. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài “ Có công mài sắt, có ngày nên kim” - Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhân xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt c/k.Điền và thuộc lòng tên 9 chữ cái. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống c hay k -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : kim khâu, cậu bé, kiên nhẫn, bà cụ. Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài. Bài Tập 4 : HTL 9 chữ cái -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : thỏi sắt, thành tài,… -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs nêu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc thuộc lòng tên 9 chữ cái vừa điền. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại bảng con các từ ngữ đã viết sai. -Nhắc lại quy tắc chính tả c/k. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 200 TUẦN 1 Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI ? I.Mục tiêu: -Nghe viết chính xác một khổ thơ trong bài “Ngày hôm qua đâu rồi ?” -Viết đúng các âm vần dễ lẫn l/n, an/ang. HTL 10 chữ cái tiếp theo. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. Đồ dùng dạy học : GV : Giấy khổ to viết BT 2,3. HS : Vở, VBT, bảng con III. Các hoạt động dạy học : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết 2 tiếng bắt đầu bằng k/c. 2 hs đọc thuộc lòng 9 chữ cái đầu. -GV nhận xét 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết một khổ thơ trong bài “Ngày hôm qua đâu rồi ?” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết Mục tiêu : Viết chính xác một khổ trong bài “ Ngày hôm qua đâu rồi ?” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhân xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv đọc bài. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs phân biệt l/n, điền và HTL 10 chữ cái tiép theo. Bài tập 2: Chọn bài tập 2a. -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : quyển lịch, chắc nịch, nàng tiên, làng xóm. Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài. Bài tập 4 : HTL 10 chữ cái -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho : tờ lịch, đâu rồi, ngoài sân,.. -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs viết bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs nêu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc thuộc lòng tên 10 chữ cái vừa điền. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai . -Cho hs đọc lại 10 chữ cái . IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 200 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 1 : PHẦN THƯỞNG I.Mục tiêu: -Chép lại chính xác một đoạn tóm tắt trong bài “Phần thưởng” -Viết đúng các tiếng có âm dễ lẫn x/s, ăn/ăng. Viết và HTL 10 chữ cái cuối. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy học : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. HS : Vở, VBT, bảng con III. Các hoạt động dạy học : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ : cái thang, nhà sàn, cái sàng, hoa lan, thầy lang. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép một đoạn tóm tắt trong bài “Phần Thưởng” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn tóm tắt trong bài “Phần thưởng” - Giáo viên đọc bài chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhân xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt x/s, ăn/ăng .Điền và thuộc lòng tên 10 chữ cái. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống x hay s, ăn/ăng. -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : xoa đầu, ngoài sân,…, cố gắng, gắn bó,… Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài. Bài tập 4 : HTL 10 chữ cái -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : phần thưởng, đề nghị,… -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs nêu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc thuộc lòng tên 10 chữ cái vừa điền. -Hs đọc thuộc lòng cả bảng chữ cái. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 200 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI I.Mục tiêu: -Nghe viết chính xác đoạn cuối trong bài “Làm việc thật là vui?” -Củng cố qui tắc viết g/gh qua trò chơi tìm chữ. HTL bảng chữ cái, sắp xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. Đồ dùng dạy học : GV :Bảng phụ viết qui tắc chính tả. HS : Vở, VBT, bảng con III. Các hoạt động dạy học : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết 2 tiếng bắt đầu bằng x/s. 2 hs đọc thuộc lòng 10 chữ cái đầu. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết một khổ thơ trong bài “Làm việc thật là vui” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết Mục tiêu : Viết chính xác đoạn cuối của bài “Làm việc thật là vui?” - GV đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhân xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv đọc bài. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs tìm các chữ bắt đầu bằng g/gh ,sắp xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái, HTL bảng chữ cái. Bài tập 2: Tìm các chữ bắt đầu bằng g hay gh. -GV gợi ý. -GV nhận xét ghi bảng : gà, gang, ghế,… Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho : quét nhà, nhặt rau,… -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs viết bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Nêu cá nhân -Hs nêu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc thuộc lòng bảng chữ cái . 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai . -Cho hs đọc lại bảng chữ cái . IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 200 TUẦN 3 Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 1 : BẠN CỦA NAI NHỎ I.Mục tiêu: -Chép lại chính xác nội dung tóm tắt trong bài “Bạn của Nai nhỏ” -Củng cố quy tắc chính tả ng/ngh, làm đúng các bài tập phân biệt ch/tr, đổ/đỗ. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. Đồ dùng dạy học : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. HS : Vở,VBT, bảng con III. Các hoạt động dạy học : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết bảng con hai tiếng bắt đầu bằng g/gh, HTL bảng chữ cái. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép một đoạn tóm tắt trong bài “Bạn của Nai nhỏ” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác nội dung tóm tắt truyệni Bạn của Nai nhỏ” - Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhân xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs phân biệt ng/ngh, ch/tr. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ng hay ngh -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : ngày tháng, nghỉ ngơi, người bạn, nghề nghiệp, Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài : cây tre, mái che, trung thành, chung sức. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : khoẻ mạnh, liều mình,… -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs nêu yêu cầu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc lại. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con. -Nhắc lại quy tắc chính tả ng/ngh. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 200 TUẦN 3 Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : GỌI BẠN I.Mục tiêu: -Nghe viết chính xác hai khổ thơ cuối trong bài “Gọi bạn” -Tiếp tục củng cố qui tắc chính tả ng/ngh, phân biệt ch/tr, thanh hỏi/ thanh ngã. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. Đồ dùng dạy học : GV : Giấy khổ to viết BT 2. HS : Vở, VBT, bảng con III. Các hoạt động dạy học : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết bảng con : nghe ngóng, nghỉ ngơi, cây tre, mái che. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết hai khổ thơ trong bài “Gọi bạn” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết Mục tiêu : Viết chính xác hai khổ trong bài “ Gọi bạn?” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhân xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv đọc bài. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs phân biệt ng/ngh, ch/tr. Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu. -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : nghiêng ngã, nghi ngờ,… Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài : trò chuyện, che chở,… -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó: lang thang, khắp nẻo, hoài,… -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs viết bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -2 hs lên bảng làm,lớp làm vào bảng con. -Hs nêu yêu cầu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai . IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 200 TUẦN 4 Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 1 : BÍM TÓC ĐUÔI SAM I.Mục tiêu: -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Bím tóc đuôi sam” -Viết đúng quy tắc chính tả iê/yê, iên/yên. Phân biệt r/d/gi, ân/âng. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. Đồ dùng dạy học : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. HS : Vở,VBT, bảng con III. Các hoạt động dạy học : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con : nghi ngờ, nhge ngóng, nghiêng ngả. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Bím tóc đuôi sam” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài “Bím tóc đuôi sam” - Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhân xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt iên/yên, r/d/gi.. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống iên hay yên -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : yên ổn, cô tiên, …. Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a : phân biệt r/d/gi. -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài : da dẻ, cụ già, cặp da, ra vào. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : nín hẳn, xinh xinh,.. -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs nêu yêu cầu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc lại 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại bảng concác từ ngữ đã viết sai. -Nhắc lại quy tắc chính tả iên/yên. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 200 TUẦN 4 Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : TRÊN CHIẾC BÈ I.Mục tiêu: -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Trên chiếc bè” . -Củng cố qui tắt chính tả, phân biệt r/d/gi, ân/âng. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. Đồ dùng dạy học : GV : Giấy khổ to viết BT 3. HS : Vở, VBT, bảng con III. Các hoạt động dạy học : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2hs lên bảng viết, cả lớp viết bảng con : viên phấn, niên học, giúp đỡ,... -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết một đoạn trong bài “Trên chiếc bè” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết Mục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong bài “ Trên chiếc bè” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhân xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv đọc bài. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs làm đúng bài tập tìm tiếng ie/yê, phân biệt r/d/gi; ân/âng. Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu. -GV gợi ý.. -GV nhận xét ghi bảng : kiên trì, chim yến,… Bài tập 3 : Chọn bài tập 3 a -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho : dế trũi, ngao du, say ngắm,… -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs viết bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Hs tìm -Hs đọc lại. -Hs nêu yêu cầu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai . IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 200 TUẦN 5 Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 1 : CHIẾC BÚT MỰC I.Mục tiêu: -Chép lại chính xác nội dung tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực” -Viết đúng các tiéng có vần ia/ya, phân biệt l/n; en/eng. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. Đồ dùng dạy học : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép, BT2. HS : Vở, VBT, bảng con III. Các hoạt động dạy học : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con : dỗ em, ăn giỗ, dòng sông, ròng rã. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác tóm tắt một đoạn trong bài “Chiếc bút mực” - Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhân xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Phân biệt ia/ya, l/n. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ia hay ya -GV gợi ý. -GV nhận xét chốt lại : tai nắng, đem khuay, cây mía Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a -GV đính bài tập lên bảng, gợi ý. -Chấm chữa bài : nón, lợn, lười, non,… -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : khóc, hoá ra,… -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs nêu yêu cầu BT. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc lại 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại vào bảng con các từ ngữ đã viết sai. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 200 TUẦN 5 Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM I.Mục tiêu: -Nghe viết chính xác hai khổ thơ đầu trong bài “Cái trống trường em” -Làm đúng các bài tập phân biệt l/n, en/eng, i/iê. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. Đồ dùng dạy học : GV : Giấy khổ to viết BT 2,3. HS : Vở, VBT, bảng con III. Các hoạt động dạy học : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con : chia quà, đêm khuay, tia nắng. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết hai khổ thơ trong bài “Cái trống trường em” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết Mục tiêu : Viết chính xác hai khổ trong bài “ Cái trống trường em” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhân xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv đọc bài. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs phân biệt l/n,en/eng. Bài tập 2: Chọn bài tập 2a. -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : long lanh, nước, non. Bài tập 3 : Chọn bài tạp 3a. -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài : chen, leng, keng,… -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho : ngẫm nghĩ, tiếng ve, ngày hè,.. -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs viết bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs đọc yêu cầu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc lại. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai . IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) -Nhận xét tiết học – Xem lại bài -Rút kinh nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 200 TUẦN 6 Ngày dạy : / / 200 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 1 : MẪU GIẤY VỤN I.Mục tiêu: -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Mẫu giấy vụn” -Viết đúng các tiếng có âm vần dễ lẫn ai,/ay, x/s thanh hỏi/thanh ngã. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy học : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. HS : Vở, VBT, bảng con III. Các hoạt động dạy học : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 3 hs lên bảng viết, cả lớp viêt bảng con : tìm kiếm, mỉm cười, long lanh. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Mẫu giấy vụn” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài “ Mẫu giấy vụn” - Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhân xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt ai/ay, x/s, thanh hỏi/thanh ngãi. Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu. -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : mái nhà, mày cày,… Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài : xa xôi, phố sá, có vẻ, vẽ tranh, -Lớp theo dõi. -3 học

File đính kèm:

  • docChinh ta 135.doc
Giáo án liên quan