Giáo án Công nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt

Bài 4: MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT.

A/ Mục đích yêu cầu.

 Sau bài học này học sinh sẽ:

 Hiểu được một số kiến thức về hình cắt và mặt cắt.

 Biết cách vẽ hình cắt và mặt cắt của vật thể đơn giản.

B/Dụng cụ và phương tiện dạy học.

+ Giáo án.

+Đề cương bài giảng.

+ Bảng, phấn và hình vẽ minh hoạ.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ 4 Số giờ đã giảng: 3 Thực hiện ngày 13 tháng 9 năm 2008 . Bài 4: MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT. A/ Mục đích yêu cầu. Sau bài học này học sinh sẽ: Hiểu được một số kiến thức về hình cắt và mặt cắt. Biết cách vẽ hình cắt và mặt cắt của vật thể đơn giản. B/Dụng cụ và phương tiện dạy học. + Giáo án. +Đề cương bài giảng. + Bảng, phấn và hình vẽ minh hoạ. C/Các bước lên lớp. I/. Ổn định lớp. Thời gian : 1 phút Kiểm tra sĩ số của lớp. II/.Kiểm tra bài cũ. Thời gian: 4 phút Gọi học sinh lên bảng làm bài tập số 1, bài số 2, bài số 3 trang 25 sách giáo khoa. Nhận xét bài làm của học sinh. III/.Giảng bài mới. Thời gian: 33phút 1/. Giới thiệu bài mới. Thời gian: 1 phút Đối với những vật thể có nhiều phần rỗng bên trong như lỗ, rãnh...Nếu dùng hình chiếu để biểu diễn thì hình vẽ có nhiều nét đứt, làm cho bane vẽ không rõ ràng sáng sủa. Vì vậy trên các bản vẽ kỹ thuật thường dùng mặt cắt và hình cắt để biểu diễn hình dạng và cấu tạo bên trong của vật thể. 2/.Trình bày bài mới. Thời gian: 30 phút Nội dung TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS I/.Khái niệm về hình cắt và mặt cắt. II./Mặt cắt. 1./Mặt cắt chập. 2./ Mặt cắt rời. III./ Hình cắt. 1./ Hình cắt toàn bộ. 2./Hình cắt một nửa 3./Hình cắt cục bộ. 8 10 5 5 12 4 4 4 - Vẽ hình minh hoạ mặt cắt và hình cắt. - Gỉa sử dùng một mặt phẳng song song với một mặt phẳng hình chiếu, cắt vật thể ra làm hai phần. Chiếu vông góc phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt lên mặt phẳng hình chiếu spong song với mặt phẳng cắt đó ta được: + Mặt cắt: Là hình biểu diễn đường bao của vật thể trên mặt phẳng cắt. + Hình cắt: Là hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt. Mặt cắt dùng để biểu diễn tiết diện vuông góc của vật thể. - Đưa ra khái niệm về mặt cắt chập. Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng. Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng nét ,liền mảnh. Mặt cắt chập dùng để biểu diễn mặt cắt có hình dạng đơn giản. Mặt cắt rời được vẽ ở ngoài hình chiếu, đường bao của mặt cắt rời được vẽ bằng nét liền đậm. -Đặt câu hỏi: Mặt cắt chập và mặt cắt rời khác nhau như thế nào? - Gọi học sinh trả lời câu hỏi. - Nhận xét và đưa ra câu trả lời chính xác -Vẽ hình minh hoạ hình cắt toàn phần. - Đưa ra khái niệm về hình cắt toàn phần. Là hình cắt sử dụng một mặt phẳng cắt và dùng để biểu diễn hình dạng bên teong của vật thể. - Vẽ hình minh hoạ hình cắt một nửa. - Đưa ra khái niệm về hình cắt một nửa. Là hình biểu diễn gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu. Đường phân cách là trục đối xứng vẽ bằng nét gạch chấm mảnh.Thường không vẽ các nét đứt ở phần hình chiếu khi chúng đã được thể hiện ở phần hình cắt. - Đặt câu hỏi: Trong trường hợp nào người ta sẽ dùng hình cắt toàn phần và trong trường hợp nào người ta dùng hình cắt một nửa? - Gọi học sinh trả lời câu hỏi. - Nhận xét và đưa ra câu trả lời chính xác. - Vẽ hình minh hoạ hình cắt cục bộ. - Đưa ra khái niệm về hình cắt cục bộ. - Là hình biểu diễn hình dạng vật thể dưới dạng hình cắt, đường giới hạn phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng. -Đặt câu hỏi: Khi nào người ta dùng hình cắt cụa bộ. - Gọi học sinh trả lời câu hỏi. - Nhận xét và đưa ra câu trả lời chính xác. - Quan sát hình minh hoạ mặt cắt và hình cắt. - Chú ý nghe giảng. - Nắm được khái niệm về hình cắt và mặt cắt. - Phân biệt được sự khác nhau giữa mặt cắt và hình cắt. - Đưa ra các thắc mắc nếu chưa hiểu bài. - Chú ý nghe giảng . - Nắm được khái niệm về mặt cắt chập, những đặc trưng cơ bản của mặt cắt chập. - Chú ý nghe giảng. - Nắm được khái niệm và những đặc trưng cơ bản của mặt cắt rời. - Lắng nghe câu hỏi. - Học sinh suy nghĩ để trả lời câu hỏi. - Cá nhân trả lời câu hỏi. - Ghi nhận và tích luỳ thông tin một cách chính xác. - Chú ý nghe giảng. - Nắm được khái niệm về hình cắt toàn phần. -Chú ý nghe giảng. - Nắm được khái niệm và những đặc trưng cơ bản của hình cắt một nửa. -Lắng nghe câu hỏi. - Suy nghĩ để trả lời câu hỏi - Cá nhân trả lời câu hỏi. - Ghi nhận và tích luỹ thông tin. -Chú ý nghe giảng. - Nắm được khái niệm về hình cắt cục bộ. - Suy nghĩ để trả lời câu hỏi. - Cá nhân trả lời câu hỏi. 3/.Áp dụng. Thời gian: 4 phút Vận dụng kiến thúc đã học để làm bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3 trong SGK Gọi học sinh lên bảng làm bài. IV/.Củng cố bài mới. Thời gian: 3 phút Nhắc lại khái niệm về hình cắt và mặt cắt. Chỉ rõ sự khác nhau giữa mặt cắt chập, mặt cắt rời. Nhắc lại những đặc trưng cơ bản của hình cắt toàn bộ, hình cắt một nửa và hình cắt cục bộ. V/.Giao bài. Học sinh về nhà vẽ các hình cắt của vật thể trong bài thực hành số 1 VI/. Tự rút kinh nghiệm. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tổ trưởng bộ môn Giáo viên Trần Thị Lý Phùng Thị Tin

File đính kèm:

  • docBAI 4.doc
Giáo án liên quan