Giáo án Công nghệ Lớp 8 - Bài 2: Hình chiếu - Năm học 2020-2021

B.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: (30 - 32b ph)

HĐ 1:Tìm hiểu Khái niệm hình chiếu. (5ph)

HS lấy ví dụ.

HS nhận xét. I/ Khái niệm hình chiếu.

-Hình nhận được trên mặt phảng chiếu gọi là hình chiếu.

-Mặt phẳng chiếu.

-Tia chiếu.

HĐ 2:Tìm hiểu Các phép chiếu (5ph)

GV chiếu hình 2.2

Yêu cầu HS quan sát và nhận xét về đặc điểm các tia chiếu.

GV giải thích:Để vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể người ta dùng phép chiếu vuông góc.

- Giới thiệu hình phối cảnh ba chiều của một ngôi nhà minh họa cho BV thiết kế ngôi nhà

đó. HS quan sát và nhận xét.

HS khác bổ sung nếu có.

HS nghe hiểu. II/Các phép chiếu

+Phép chiếu vuông góc.

+Phép chiếu song song.

+Phép chiếu xuyên tâm.

 

docx3 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 25/08/2021 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 8 - Bài 2: Hình chiếu - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 2 Bài 2 HÌNH CHIẾU I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Học sinh hiểu được các phép chiếu, các hình chiếu vuông góc và vị trí các hình chiếu. -Học sinh biết được sự tương quan giữa các hương chiếu với các hình chiếu. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, thu thập thông tin. 3. Thái độ - Có hứng thú kĩ thuật. 4. Năng lực: -Năng lực chung: Năng lực hợp tác, làm việc nhóm,đọc hiểu, tự học, quan sát,xử lý thông tin,vận dụng kiến thức - Năng lực chuyên biệt: phân tích, vận dụng tìm hình chiếu của vật thể. II. Chuẩn bị 1. Giáo viên. + Bìa màu (cứng) để cắt thành 3 MP hình chiếu. +Bật lửa (diêm). 2. Học sinh - Tổ 1,3: chuẩn bị bao diêm, bao thuốc lá, hộp phấn có khối hình hộp chữ nhật. - Tổ 2,4: Chuẩn bị : Đèn pin, nến III. Tiến trình dạy học 1.Ổn định tổ chức: (1ph) 2. Kiểm tra (Lồng ghép trong bài) 3. Bài mới Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: (5PH) Gọi 2HS đại diện tổ 2 làm thí nghiệm: Dùng đèn pin chiếu một vật thể (hộp phấn, vỏ bao thuốc). GV giới thiệu: Hình nhận được trên tường gọi là hình chiếu của hộp phấn, vỏ bao thuốc. ?Vậy hình chiếu của vật thể là gì? HS ở dưới quan sát thí nghiệm . HS nghe hiểu B.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: (30 - 32b ph) HĐ 1:Tìm hiểu Khái niệm hình chiếu. (5ph) GV giới thiệu hình nhận được trên tường là hình chiếu. Gọi 1 vài HS lấy ví dụ thực tế về hình chiếu. HS ở dưới nhận xét, bổ sung (nếu có). HS lấy ví dụ. HS nhận xét. I/ Khái niệm hình chiếu. -Hình nhận được trên mặt phảng chiếu gọi là hình chiếu. -Mặt phẳng chiếu. -Tia chiếu. HĐ 2:Tìm hiểu Các phép chiếu (5ph) GV chiếu hình 2.2 Yêu cầu HS quan sát và nhận xét về đặc điểm các tia chiếu. GV giải thích:Để vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể người ta dùng phép chiếu vuông góc.... - Giới thiệu hình phối cảnh ba chiều của một ngôi nhà minh họa cho BV thiết kế ngôi nhà đó. HS quan sát và nhận xét. HS khác bổ sung nếu có. HS nghe hiểu. II/Các phép chiếu +Phép chiếu vuông góc. +Phép chiếu song song. +Phép chiếu xuyên tâm. HĐ 3:Tìm hiểu các hình chiếu vuông góc (15ph) GV lấy ba mảnh bìa ghép thành các mặt phẳng chiếu. GV vừa giới thiệu vừa chỉ các mặt phẳng chiếu đứng, chiếu bằng, chiếu cạnh. Gọi 1 vài HS bất kì: Chỉ ra các bức tường trong lớp học để chỉ các mặt phảng chiếu ở các vị trí đứng khác nhau. GV mở các tấm bìa để chỉ được vị trí các mặt phẳng chiếu. GV treo bảng phụ(24.1) HĐ nhóm ?Các mặt phẳng chiếu được đặt như thế nào đối với người quan sát.. ?Vật thể được đặt như thế nào đối với các mặt phẳng chiếu? GV chốt lại kiến thức. HS quan sát và theo dõi HS trả lời. HS theo dõi, quan sát. Các nhóm thảo luận. Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm khác bổ sung (nếu có) III/ Các hình chiếu vuông góc. 1.Các mặt phảng chiếu. +Mặt phẳng chiếu đứng. +Mặt phẳng chiếu bằng. +Mặt phẳng chiếu cạnh. 2.Các hình chiếu + Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới. + Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống. + Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang. HĐ 4: Vị trí các hình chiếu. (5ph) GV thao tác mở các tấm bìa chỉ được các mặt phẳng chiếu. ?Gọi 1 HS lên bảng chỉ các hình chiếu trên bản vẽ. GV vừa chỉ lên bản vẽ vừa nêu chú ý: HS lên bảng thực hiện. IV/Vị trí các hình chiếu. +Hình chiếu đứng. +Hình chiều bằng. +Hình chiếu cạnh. Chú ý - Cạnh thấy vẽ bằng nét liền đậm; - Cạnh khuất vẽ bằng nét đứt; Đường bao các mp chiếu quy ước không vẽ. C. Hoạt động luyện tập – vận dụng (3ph) - Y/c HS trả lời một số câu hỏi: -? Thế nào là hình chiếu của vật thể? Người ta dùng phép chiếu nào để vẽ hình chiếu 1 vật thể? -? Một vật thể thường được biểu diễn trên mấy hình chiếu? đó là những hình chiếu nào? Vị trí của các hình chiếu đó trên bản vẽ kỹ thuật? GV nhận xét và bổ sung. HS TL câu hỏi HS nhận xét câu trả lời của bạn D. Hoạt động tìm tòi – mở rộng:(2ph) Hình chiếu lăng trụ tam giác Dặn dò - Học bài - Trả lời các câu hỏi ở cuối bài. - Đọc trước bài 3, chuẩn bị giấy A4. HS K – G: Sưu tầm thêm các hình chiếu của vật thể. Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docxgiao_an_cong_nghe_lop_8_bai_2_hinh_chieu_nam_hoc_2020_2021.docx