Giáo án Đại số 9 - Tiết 56 Thực hành: giải phương trình bậc 2 bằng máy tính

I. Mục tiêu

- HS thấy được lợ ích của công thức tính , áp dụng công thức nghiệm để giải phương trình bậc 2

- Biết cách sử dụng máy tính CASIO-fx-220 vào việc gải một số PT bậc 2 đơn giản.

- Nhớ và vận dụng được để giải BT thành thạo

ã Trọng tâm: Công thức nghiệm phương trình bậc hai.

 Sử dụng máy tính bỏ túi, để giải PTB2

II. Chuẩn bị của GV và HS

- GV: Bảng phụ , MTBT

- HS : Bảng nhóm, MTBT.

III. Tiến trình dạy học

 

doc3 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2015 | Lượt xem: 942 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 9 - Tiết 56 Thực hành: giải phương trình bậc 2 bằng máy tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 56 Thực hành: Giải phương trình bậc 2 bằng máy tính I. Mục tiêu HS thấy được lợ ích của công thức tính , áp dụng công thức nghiệm để giải phương trình bậc 2 Biết cách sử dụng máy tính CASIO-fx-220 vào việc gải một số PT bậc 2 đơn giản. Nhớ và vận dụng được để giải BT thành thạo Trọng tâm: Công thức nghiệm phương trình bậc hai. Sử dụng máy tính bỏ túi, để giải PTB2 II. Chuẩn bị của GV và HS GV: Bảng phụ , MTBT HS : Bảng nhóm, MTBT. III. Tiến trình dạy học Hoạt động của GV TG Hoạt động của HS Hoạt động1:Kiểm tra ?/GV - Hãy nêu công thức tính ,và cách giải phương trình bậc 2 - Gọi HS lên bảng giải PT . GV nhận xét và cho điểm Hoạt động2: Bài mới Giáo viên: hãy dùng máy tính tính của PT: ?/ Hãy xác định hệ số a,b,c. ?/Tính ?/ Nếu kí hiệu trên giấy mỗi lần bấm phím nào đó là: thì cách tính được biểu diễn như thế nào? Giáo viên: vậy trong trưòng hợp >0 hãy lưu lại trong máy tính bàng phím: Min Tiếp theo hãy tính nghiệm: / Tính x1 ta thực hiện như thế nào ? Giáo viên: tương tự : Nếu kí hiệu trên giấy mỗi lần bấm phím nào đó là: thì cách tính x1, x2 được biểu diễn như thế nào? x1, = x2= Giáo viên: đã được lưu trong máy tính khi cần ding chúng ta chỉ việc gọi lại bằng cách: MIN Giáo viên cho thêm các ví dụ Ví dụ: GiảI phương trình bằng việc sử dụng MTBT: 5x2 + 2x = 4 –x x2 + 8x =-4 Hoạt động3: Cũng cố, hướng dẩn về nhà Huớng dẩn hs giải một số bài tập sgk Giáo viên nhắc lại nội dung trọng tâm bài học Ghi nhớ: 2HS lên bảng làm BT Học sinh: = b2- 4*a*c Hay: =82- 4*3*4 =64-48 = 16 Học sinh: = Học sinh: x1= x2= học sinh:Thay số và tính. x1, = x2= Học sinh mô phỏng kết quả trên bảng phụ. áp dụng bằng số Về nhà học thuộc

File đính kèm:

  • docThuc hanh giai PTB2 bang MTBT.doc
Giáo án liên quan