Giáo án dạy Vật lý lớp 8 tiết 10: Ôn tập

Tiết 10. ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Củng cố, hệ thống hoá các kiến thức và kỹ năng về chuyển động cơ học, biểu diễn lực, sự cân bằng lực, quán tính, lực ma sát, áp suất chất rắn, áp suất chất lỏng , áp suất khí quyển.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng thành thạo các kiến thức và công thức để giải một số bài tập.

- Rèn kỹ năng tư duy lôgic, tổng hợp.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV : Giáo án nội dung bài

- HS : ôn bài trước khi tới lớp.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án dạy Vật lý lớp 8 tiết 10: Ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày dạy: 8B: Tiết 10. ÔN TẬP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Củng cố, hệ thống hoá các kiến thức và kỹ năng về chuyển động cơ học, biểu diễn lực, sự cân bằng lực, quán tính, lực ma sát, áp suất chất rắn, áp suất chất lỏng , áp suất khí quyển. 2. Kỹ năng: - Vận dụng thành thạo các kiến thức và công thức để giải một số bài tập. - Rèn kỹ năng tư duy lôgic, tổng hợp. 3. Thái độ: - Nghiêm túc trong học tập. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV : Giáo án nội dung bài - HS : ôn bài trước khi tới lớp. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - DH tích cực - DH hợp tác IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC *ổn định tổ chức lớp - Kt sĩ số lớp - Kt sự chuẩn bị bài của hs - Thời gian: 3' * HOẠT ĐỘNG 1. thảo luận hệ thống câu hỏi của GV đưa ra - Mục tiêu: giúp hs nhớ lại và hiểu sâu kiến thức đã học. - Đồ dùng dạy học: SGK, hệ thống câu hỏi. - Thời gian: 15’ - Cách tiến hành: GV đưa ra cho hs hệ thống câu hỏi để các nhóm cùng thảo luận Câu 1: Chuyển động cơ học là gì? Vật như thế nào được gọi là đứng yên? Giữa chuyển động và đứng yên có tính chất gì? Người ta thường chọn những vật nào làm vật mốc? Câu 2: Vận tốc là gì? Viết công thức tính vận tốc? Đơn vị vận tốc? Câu 3: Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều? Vận tốc trung bình của chuyển động không đều được tính theo công thức nào? Giải thích các đại lượng có trong công thức và đơn vị của từng đại lượng? Câu 4: Cách biểu diễn và kí hiệu véc tơ lực? Biểu diễn véc tơ lực sau: Trọng lực của một vật là 1500N và lực kéo tác dụng lên xà lan với cường độ 2000N theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải. Tỉ lệ xích 1cm ứng với 500N. Câu 5: Hai lực cân bằng là gì? Quả cầu có khối lượng 0,2 kg được treo vào một sợi dây cố định. Hãy biểu diễn các véc tơ lực tác dụng lên quả cầu với tỉ lệ xích 1cm ứng với 1N. Câu 6: Quán tính là gì? Quán tính phụ thuộc như thế nào vào vật? Giải thích hiện tượng: Tại sao khi nhảy từ bậc cao xuống chân ta bị gập lại? Tại sao xe ôtô đột ngột rẽ phải, người ngồi trên xe lại bị nghiêng về bên trái? Câu 7: Có mấy loại lực ma sát? Lực ma sát xuất hiện khi nào? Lực ma sát có lợi hay có hại? Lấy ví dụ minh hoạ? Câu 8: Áp lực là gì? Áp suất là gì? Viết công thức tính áp suất? Giải thích các đại lượng có trong công thức và đơn vị của chúng? Câu 9: Đặc điểm của áp suất chất lỏng? Viết công thức tính? Giải thích các đại lượng có trong công thức và đơn vị của chúng? Câu 10: Bình thông nhau có đặc điểm gì? Viết công thức của máy dùng chất lỏng? Câu 11: Độ lớn áp suất khí quyển được tính như thế nào? * HOẠT ĐỘNG 2. chữa 1 số bài tập trong sbt - Mục tiêu: giúp hs vận dụng được kiến thức đã học vào các bài tập cụ thể. - Đồ dùng dạy học: sgk, sbt. - Thời gian: 20’ - Cách tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - GV: Y/c hs chữa bài 3.3 sbt - HS: 1 hs lên bảng chữa bài Tóm tắt: S1= 3km V1=2m/s=7,2km/h S2=1,95km t1=0,5h Vtb=? km/h Bài 7.5 (SBT/12) Tóm tắt: p = 1,7.104N/m2 Giải S = 0,03m2 Trọng lượng của người đó là: P = ?N p = = P = p.S = 1,7.104.0,03= 510 N m = ?kg Khối lượng của người đó là: m = = = 51 (kg) Gi¶i XÐt 2 ®iÓm A,B trong 2 nh¸nh n»m trong cïng mét m¾t ph¼ng n»m ngang trïng víi mÆt ph©n c¸c gi÷a x¨ng vµ n­íc biÓn Ta cã PA = PB mÆt kh¸c PA= d1h1; PB= d2h2 Nªn d1h1 = d2h2 L¹i cã h2 =h1- h do ®ã d1h1 = d2(h1 – h ) = d2h1 - d2h (d2 – d1)h1 = d2h Suy ra h1= = 56 cm h2 h B A h1 h1 Bµi 8.6 (SBT/ 15) Đáp số: 510N; 51kg Giải Xét 2 điểm A,B trong 2 nhánh nằm trong cùng một mắt phẳng nằm ngang trùng với mặt phân các giữa xăng và nước biển Ta có PA = PB mặt khác PA= d1h1; PB= d2h2 Nên d1h1 = d2h2 Lại có h2 =h1- h do đó d1h1 = d2(h1 – h ) = d2h1 - d2h (d2 – d1)h1 = d2h * HOẠT ĐỘNG 3. Hướng dẫn về nhà - Mục tiêu: hướng dẫn hs về nhà học bài và trả lời câu hỏi từ C1 đến C7 và chuẩn bị bài mới. - Đồ dùng dạy học: sgk, sbt. - Thời gian: 4’ - Cách tiến hành: GV hướng dẫn hs về nhà ôn tập lại các kiến thức đã học và giải lại các bài tập trong sách bài tập để giờ sau kiểm tra 1 tiết

File đính kèm:

  • doctiet 10 li 8 on tap.doc
Giáo án liên quan