Giáo án dạy Vật lý lớp 8 tiết 31: Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu

 Tiết 31. NĂNG SUẤT TOẢ NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU

I. MỤC TIÊU

1- Kiến thức

- Phát biểu được định nghĩa năng suất tỏa nhiệt.

- Viết được công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra. Nêu được tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức.

2. Kĩ năng

- Vân dụng công thức để giải bài tập

3. Thái độ

- Nghiêm túc, thật thà và chính xác.

II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ

III. PHƯƠNG PHÁP

- Nêu vấn đề, vấn đáp, thảo luận nhóm

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 142 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án dạy Vật lý lớp 8 tiết 31: Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 14/4/2011 Ngày dạy: 8A 16/4/2011 8B 19/4/2011 Tiết 31. NĂNG SUẤT TOẢ NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU I. MỤC TIÊU 1- Kiến thức - Phát biểu được định nghĩa năng suất tỏa nhiệt. - Viết được công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra. Nêu được tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức. 2. Kĩ năng - Vân dụng công thức để giải bài tập 3. Thái độ - Nghiêm túc, thật thà và chính xác. II. CHUẨN BỊ - Bảng phụ III. PHƯƠNG PHÁP - Nêu vấn đề, vấn đáp, thảo luận nhóm IV. TỔ CHỨC GIỜ HỌC 1. Kiểm tra bài cũ. Mở bài - Mục tiêu: Củng cố kiến thức cũ của HS, tạo tình huống học tập - Thời gian: 7 phút - Cách tiến hành: Yêu câù HS thực hiện C3 - sgk trang 89 Mở bài SGK 2. Hoạt động 1. Tìm hiểu về nhiên liệu - Mục tiêu: Biết được thế nào là nhiên liệu - Thời gian: 5 phút - Cách tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Gv yêu cầu Hs đọc tài liệu -Gv giới thiệu nhiên liệu khác với nguyên liệu - Gv mời Hs lấy ví dụ I. NHIÊN LIỆU - Hs đọc tài liệu - Hs lắng nghe - Hs lấy ví dụ - Kết luận: GV kết luận khái niệm về nhiên liệu 3. Hoạt động 2: Thông báo về năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu - Mục tiêu: Phát biểu được định nghĩa năng suất tỏa nhiệt. - Thời gian: 8 phút - Cách tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bước 1: Tìm hiểu định nghĩa năng suất toả nhiệt của nhiên liệu - Gv yêu cầu Hs đọc tài liệu - Gv giới thiệu: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là đại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn. • Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu kí hiệu bằng chữ gì? Có đơn vị đo là gì? Bước 2: Tìm hiểu ý nghĩa • Người ta nói rằng năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106 J/kg có nghĩa là gì? Gv giới thiệu năng suất tỏa nhiệt của một số chất theo bảng 26.1 II. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu - Hs đọc tài liệu - Hs lắng nghe và có thể ghi chép - Hs trả lời và có thể ghi chép - Năng suất tỏa nhiệt kí hiệu: q - Năng suất tỏa nhiệt có đơn vị là: J/kg - Hs cho biết ý nghĩa Hs quan sát và lắng nghe - Kết luận: Yêu cầu HS nêu ý nghĩa của một số nhiên liệu khác 4. Hoạt động 3: Xây dựng công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra. - Mục tiêu: Viết được công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra. Nêu được tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức. - Thời gian: 10 phút - Cách tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH • Căn cứ vào bảng 26.1 ta biết được 1kg chất bất kì bị đốt cháy hoàn toàn tỏa ra một nhiệt lượng là bao nhiêu không? • Có m(g) chất đó ta có xác định được nhiệt lượng nó tỏa ra khi đốt cháy không? Bằng cách nào? - Gv giới thiệu công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra III. công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra - Hs trả lời - Hs trả lời và có thể ghi chép Q = q.m Trong đó: - Kết luận: Yêu cầu HS nhắc lại công thức và giải thích các đại lượng có mặt trong công thức 5. Hoạt động 4: Vận dụng - Mục tiêu: Vận dụng công thức giải các câu hỏi phần vận dụng - Thời gian: 12 phút - Cách tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Gv yêu cầu Hs làm câu C1 - Gv yêu cầu Hs đọc câu C2 và tóm tắt C2 • Để tính nhiệt lượng tỏa ra do đốt cháy ta có gì? áp dụng công thức nào? • Nhiên liệu dầu hảo cho ta biết gì ? Tính được gì ? • Để tính được Qthêm cần bao nhiêu kg dầu hỏa? Ta làm như thế nào? IV. vân dụng - Hs trả lời câu C1: Vì qT > qc - Hs đọc câu C2 và tóm tắt câu C2 - Hs trả lời và làm theo hướng dẫn 6. Tổng kết và hướng dẫn về nhà - Thời gian: 3 phút *Củng cố: - Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu cho ta biết điều gì? - Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn một nhiên liệu? * Dặn dò: - VN học bài và làm bài tập trong VBT. - VN Đọc trước bài 27

File đính kèm:

  • docti↑t 31 li 8 năng su_t t_a nhi_t c_ nhien li_u.doc
Giáo án liên quan