Giáo án Địa lý 12 cơ bản tiết 40: Thực hành: phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng Sông Hồng

Tiết 40:

BÀI 34: THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ VỚI VIỆC SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài học, học sinh cần:

1. Kiến thức:

- Củng cố thêm kiến thức trong bài 33

- Biết được sức ép nặng nề của DS đối với các vấn đề KT-XH ở ĐBSH

- Phân tích được mối quan hệ giữa DS với sản xuất lương thực và tìm ra hướng giải quyết.

2. Kĩ năng:

- Xử lí và phân tích số liệu theo yêu cầu đề bài và rút ra nhận xét cần thiết.

- Biết giải quyết một cách khoa học về mối quan hệ giữa DS và vấn đề sản xuất lương thực ở ĐBSH. - Tập đề xuất hướng giải quyết một cách định tính trêb cơ sở vốn kiến thức đã có.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 24/01/2017 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý 12 cơ bản tiết 40: Thực hành: phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng Sông Hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 04/3/2010 Ngày dạy: 12/3/2010 Dạy lớp: 12A2, 12C4, 12C5 Tiết 40: BÀI 34: THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ VỚI VIỆC SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài học, học sinh cần: 1. Kiến thức: - Củng cố thêm kiến thức trong bài 33 - Biết được sức ép nặng nề của DS đối với các vấn đề KT-XH ở ĐBSH - Phân tích được mối quan hệ giữa DS với sản xuất lương thực và tìm ra hướng giải quyết. 2. Kĩ năng: - Xử lí và phân tích số liệu theo yêu cầu đề bài và rút ra nhận xét cần thiết. - Biết giải quyết một cách khoa học về mối quan hệ giữa DS và vấn đề sản xuất lương thực ở ĐBSH. - Tập đề xuất hướng giải quyết một cách định tính trêb cơ sở vốn kiến thức đã có. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Các loại bản đồ: hình thể, phân bố dân cư, nông nghiệp của vùng ĐBSH - Các dụng cụ học tập cần thiết. - Atlat Địa lí 12. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Tại sao phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐBSH? Câu 2: Phân tích những nguồn lực ảnh hưởng tới sự chuyển dịch cớ cấu kinh tế ở ĐBSH? Câu 3: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐBSH diễn ra như thế nào? Nêu những định hướng chính trong tưởng lai? 3. Dạy bài mới: * Hoạt động 1:Tính tốc độ tăng trưởng và so sánh tốc độ tăng trưởng về DS và sản xuất nông nghiệp của đồng bằng sông Hồng đối với cả nước Hình thức: cá nhân - Bước 1: GV yêu cầu HS theo dõi bảng số liệu trong SGK, hướng dẫn cách tính tốc độ tăng trưởng và tỉ trọng theo yêu cầu của đề bài đặt ra - Bước 2: GV theo dõi, hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của HS trong quá trình làm việc - Bước 3: HS trình bày kết quả làm việc, GV nhận xét đối chiếu kết quả. 1.Tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu. ( đơn vị: % ) Các chỉ số Đồng bằng sông Hồng Cả nước 1995 2005 1995 2005 Số dân 100 111.7 100 115.4 Diện tích gieo trồng cây LT có hạt 100 109.3 100 114.4 Sản lượng LT có hạt 100 122.0 100 151.5 Bình quân LT có hạt 100 109.4 100 131.4 2. Tỉ trọng của ĐBSH so với cả nước theo các chỉ số. ( đơn vị: % ) Các chỉ số Đồng bằng sông Hồng Cả nước 1995 2005 1995 2005 Số dân 22.4 21.7 100 100 Diện tích gieo trồng cây LT có hạt 15.3 14.6 100 100 Sản lượng LT có hạt 20.4 16.5 100 100 Bình quân LT có hạt 91.1 75.9 100 100 GV hướng dẫn HS nhận xét bảng số liệu (Nhận xét: Tỉ trọng các chỉ số trong bảng số liệu của đồng bằng sông Hồng có sự thay đổi theo chiều hướng giảm dần so với tỉ trọng chung của cả nước, tiếp sau đó là tỉ trọng sản lượng lương thực có hạt, số dân, diện tích gieo trồng cây LT có hạt). GV kiểm tra bài làm của HS, yêu cầu một số HS làm mẫu, các HS trong lớp cùng nhận xét, sau đó có thể yêu cầu thu bài tại lớp hoặc về nhà hoàn thiện. * Hoạt động 2: Cặp - Bước 1: HS Phân tích và giải thích mối quan hệ giữa DS với việc sản xuất LT ở ĐBSH và đề ra hướng giải quyết. Hai HS cùng bàn trao đổi để trả lời câu hỏi - Bước 2: Hai HS đại diện trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung kiến thức. - Bước 3: GV chuẩn kiến thức. Mối quan hệ giữa DS với việc sản xuất LT ở ĐBSH: - Do có những cố gắng trong việc thâm canh cây LT nên mặc dù diện tích gieo trồng cây LT có hạt giảm nhưng sản lượng trên thực tế vẫn tăng - Tuy nhiên do sức ép của DS nên bình quân LT có hạt theo đầu người vẫn giảm so với cả nước. Phương hướng giải quyết - Tích cực mở rộng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt - Thâm canh tăng vụ là giải pháp chủ yếu để giải quyết tốt nhất vấn đề lương thực - Thực hiện tốt công tác DS kế hoạch hóa gia đình, giảm tỉ sinh - Nâng cao mức sống, giải quyết việc làm, từ đó mức sinh sẽ giảm dần - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐBSH. Cụ thể là trong nông nghiệp cần phải tích cực giảm tỉ trọng của ngành trồng trọt, tăng tỉ trộng của ngành chăn nuôi và thủy sản. Riêng trong ngành trồng trọt lại giảm tỉ trọng của cây LT và tăng dần tỉ trọng của cây công nghiệp, cây thực phẩm, cây ăn quả. IV. ĐÁNH GIÁ : GV nhận xét chung về những ưu, nhược điểm của học sinh trong quá trình thực hành. V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - GV nhắc HS về nhà hoàn thiện bài thực hành. - HS về nhà đọc trước bài 35.

File đính kèm:

  • docGIAO AN DIA LI 12CB TIET 40.doc