Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Nguyễn Thị Huệ - Tiết 59: Chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình

A/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình dựa trên cấu trúc vi mô và tính chất vĩ mô của chúng. Phân biệt được chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể

2/ Kỹ năng: So sánh chất rắn, chất lỏng và chất khí.

B/ Chuẩn bị:

1/ Giáo viên: Tranh ảnh hoặc mô hình

2/ Học sinh: Ôn lại kiến thức về cấu tạo chất.

C/ Tổ chức các hoạt động dạy học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Nguyễn Thị Huệ - Tiết 59: Chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 27/3/07 Tuần 30 Người soạn: Nguyễn Thị Huệ Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể. Tiết 59: chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình. A/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình dựa trên cấu trúc vi mô và tính chất vĩ mô của chúng. Phân biệt được chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể 2/ Kỹ năng: So sánh chất rắn, chất lỏng và chất khí. B/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh ảnh hoặc mô hình 2/ Học sinh: Ôn lại kiến thức về cấu tạo chất. C/ Tổ chức các hoạt động dạy học: Ngày dạy: 10B1: 10B2: Hoạt động 1: (5’) : Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Nhắc lại những điều đã học về cấu tạo chất. +Nêu câu hỏi + Nhận xét câu trả lời của HS Hoạt động 2: (10’)Tìm hiểu các khái niệm về chất kết tinh Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên I/ Chất rắn kết tinh 1/ Cấu trúc tinh thể: + Quan sát và nhận xét về cấu trúc của các chất rắn. + Trả lời C1.( tinh thể của 1 chất được hình thành trong quá trình đông đặc của chất đó) 2/ Các đặc tính của chất rắn kết tinh: + Đọc SGK rút ra các đặc tính cơ bản của chất rắn kết tinh. Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và đa tinh thể. + Trả lời C2: ( Tính dị hướng của các đơn tinh thể nhỏ bù trừ lẫn nhau) 3/ ứng dụng của chất rắn kết tinh: ( SGK) + Yêu cầu HS đọc SGK + Nêu khái niệm chất rắn kết tinh. + Yêu cầu HS đọc SGK nêu các đặc tính cơ bản của chất rắn kết tinh. Hoạt động 3: (15’):Tìm hiểu về chất rắn vô định hình Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên II/ Chất rắn vô định hình + Đọc SGK trả lời C3 Hoạt động 4: ( 15’) : Vận dụng củng cố Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + So sánh chất rắn kết tinh và chất rắn VĐH + So sánh chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể. + BT 4- b; 5 – c; 6 – d. + Trả lời C 7 ,8, 9 + Nêu câu hỏi và BT. + yêu cầu HS trả lời , nêu đáp án. + Nhận xét KQ của HS. Hoạt động5: ( 5’) : Hướng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Chuẩn bị bài 35 . tr.188 + Nêu câu hỏi và bài tập về nhà + Yêu cầu HS chuẩn bị bài sau

File đính kèm:

  • doctiet 59.doc