Giáo án Khoa công nghệ - Tìm hiểu về ô tô

*Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng:

- Giải thích ®¬îc cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Máy phát điện xoay chiều

- Tháo lắp, nhận dạng và bảo d¬ưỡng bên ngoài đ¬ược Máy phát điện xoay chiều đúng yêu cầu KT

- Đảm bảo an toàn lao động cho ng¬­êi và trang thiết bi

*Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:bảng, phÂn,đề cư¬¬ng, giáo án, giáo trình thực hành, xưởng thực hành

*Hình thức tổ chức dạy học:

- H¬ướng dẫn ban đầu cho cả lớp

- Hướng dẫn th¬ương xuyên theo nhóm

- H¬ướng dẫn kết thúc

 

doc28 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 19/05/2015 | Lượt xem: 2238 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa công nghệ - Tìm hiểu về ô tô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án số: 01 Lớp: TC Ô TÔ3-K3 Thời gian thực hiện: 6 h Bài học trước: Thực hiện ngày 03 tháng 01 năm 2011 Tên bài giảng: Bài 1 : Sửa ch÷avµ bảo dưỡng máy phát điện xoay chiều * BT¦ D: Máy phát điên ( xe ) Uãat, Toyota, HuynDai. *Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Giải thích ®îc cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Máy phát điện xoay chiều - Tháo lắp, nhận dạng và bảo dưỡng bên ngoài được Máy phát điện xoay chiều đúng yêu cầu KT - Đảm bảo an toàn lao động cho ng­êi và trang thiết bi *Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:bảng, phÂn,đề cư¬ng, giáo án, giáo trình thực hành, xưởng thực hành *Hình thức tổ chức dạy học: - Hướng dẫn ban đầu cho cả lớp - Hướng dẫn thương xuyên theo nhóm - Hướng dẫn kết thúc I - ổn định lớp: Thời gian: 2 phút Kiểm tra sü số, bảo hộ lao động và thẻ học sinh II- thực hiện bài học: Thời gian: 6h TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời Gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS A - Dẫn nhập: - Giới thiệu May phát điện và trình bày cấu tạo vào nguyên lý hoạt động của máy phát xoay chiều - Tích cực hoá tri thức 5’ B Hưíng dẫn ban đầu 45 I- Mục tiêu: Thuyết trình Đọc ghi Lẳng nghe Ghi chép 5 II- Công tác chuẩn bị: 1. Thiết bị: Máy phát ·Γ250...đồng hồ vạn năng, ắc quy 2. Dụng cụ: Tuãc nơ vít 2 chÂu, 4 chÂu, Clª 6 đến 14 3. Vật t: Xăng rửa, gi¸y nhám, dây điện các loại,vv. Thuyết trình Trực quan thiết bị, dụng cụ, vật t. Chú ý, theo dõi, lẳng nghe. 10 III- Trình tự thực hiện 1. Đọc bản vẽ trên sơ đồ lắp. 2. Bảo dưỡng máy phát xoay chiều. + Tháo và kiểm tra chi tiết: Vỏ, ở bi, rô to, stato, các điốt và pu ly. + Lắp và điều chỉnh: Làm sạch, thay chổi than, lò xo và lắp, điều chỉnh độ căng dây đai. 3. Bảng quy trình công nghệ tt Dông Cô,vËt t­ Ph­¬ng ph¸p thao t¸c Yªu cÇu kü thuËt Thuyết trình Phát vấn Để thực hiện quy trình bảo dưỡng, kiểm tra máy phát điện xoay chiều ta cần thực hiện như thể nào? Diễn giải Chú ý nghe câu hỏi và trả lời 5 b1: Tháo và kiểm tra chi tiết: b2: Vê sinh chi tiết b3: Tháo, làm sạch, kiểm tra. b4: Lắp và điều chỉnh: Thuyết trình Đàm thoại Phát vấn Thao tác mẫu Lẳng nghe Trá lời câu hỏi Quan sát 10 4. Lắp máy khởi động lên xe. + Vận hành Thuyết trình Thao tác mẫu Lẳng nghe Quan sát 7 B4. Hệ thống củng cố bài Thuyết trình Lẳng nghe 5 B5. Phân công vị trí luyện tập Thông báo Lẳng nghe 3 C Hướng dẫn thường xuyên 1. Hướng dẫn lại các thao động tác học sinh thực hiện chưa đúng . 2. Uốn nắn thao động tác 3. Truyền kinh nghiệm Thuyết trình Quan sát, theo dõi học sinh thực hiện, Nhắc nhở những sai sót. Hướng dẫn HS làm theo. Kiểm tra chập mát của máy phát Thuyết trình. Phương pháp kiểm tra khe hở của chổi than. Thao tác mẫu Phương pháp kiểm tra,đưa ra phương pháp sửa chữa. Quan sát Làm theo Tham khảo các nhóm khác làm. Hỏi GV hướng dẫn những thao động tác chưa hiểu. Tháo luận theo nhóm. Lẳng nghe Tiếp thu. 300p D Hướng dẫn kết thúc 1. Kiểm tra đánh giá 2. Nhận xét tổng kết buèi học 3. Công bố kết quả Kiểm tra từng học sinh thực hiện để đánh giá kết quả. Tập trung lớp nhận xét mặt mạnh, mặt yếu trong buèi học Đọc điểm cho từng học sinh nghe Lẳng nghe 15 (p) Rút kinh nghiệm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vinh, ngày 01 tháng01 năm 2011 Khoa công nghệ «t« Gi¸o viªn so¹n Đậu Xuân C­âng Giáo án số 02 Lớp: TC Ô TÔ3-K3 Thời gian thực hiện: 06 (giờ) Bài học trước: SC và BD MP điện xoay chiều Thực hiện ngày 04 tháng 01 năm 2011 Tên bài giảng: Bài 2 : Sửa chữa và bảo dưỡng bộ điều chỉnh (tiết chế) * BT¦ D: Bộ điều chỉnh PP24 ( xe ) Uãat, Toyota, Huyn đai. *Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Giải thích ®îc cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Bộ điều chỉnh (tiết chế) - Tháo lắp, nhận dạng và bảo dưỡng bên ngoài được Bộ điều chỉnh (tiết chế) đúng yêu cầu KT - Đảm bảo an toàn lao động cho ng­êi và trang thiết bi *Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:bảng, phÂn,đề cư¬ng, giáo án, giáo trình thực hành, xưởng thực hành *Hình thức tổ chức dạy học: - Hướng dẫn ban đầu cho cả lớp - Hướng dẫn thương xuyên theo nhóm - Hướng dẫn kết thúc I - ổn định lớp: Thời gian: 2 phút Kiểm tra sü số, bảo hộ lao động và thẻ học sinh II- thực hiện bài học: Thời gian: 6h TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời Gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS A - Dẫn nhập: - Giới thiệu Bộ tiết chế PP24 và trình bày cấu tạo vào nguyên lý hoạt động của Bộ tiết chế - Tích cực hoá tri thức 5’ B Hướng dẫn ban đầu 45 I- Mục tiêu: Thuyết trình Đọc ghi Lẳng nghe Ghi chép 5 II- Công tác chuẩn bị: 1. Thiết bị: ¨c quy 03V, Sa bàn, máy phát G250, tiết chÕPP362, Đồng hồ vạn năng. 2. Dụng cụ: Clª, chòng, tuýp, tuốc nơ vít, chổi rưa, khay đựng. 3. Vật tư: Giấy nhám, xăng rửa, dẻ lau. Thuyết trình Trực quan thiết bị, dụng cụ, vật tư. Chú ý, theo dõi, lẳng nghe. 10 III- Trình tự thực hiện 1. Đọc bản vẽ trên sơ đồ. 2. Bảo dưỡng máy phát xoay chiều. + Tháo và kiểm tra chi tiết: Khung từ, tiếp điểm, các điện trở và các cuộn dây + Lắp và điều chỉnh: Khe hở tiêp điểm, điện áp . 3. Bảng quy trình công nghệ tt Dông Cô,vËt t­ Ph­¬ng ph¸p thao t¸c Yªu cÇu kü thuËt Thuyết trình Phát vấn Để thực hiện quy trình bảo dưỡng, kiểm tra tiết chế ta cần thực hiện như thể nào? Diễn giải Chú ý nghe câu hỏi và trả lời 5 b1: Tháo và kiểm tra chi tiết: b2: Vê sinh chi tiết b3: Tháo, làm sạch, kiểm tra. b4: Lắp và điều chỉnh: Thuyết trình Đàm thoại Phát vấn Thao tác mẫu Lẳng nghe Trá lời câu hỏi Quan sát 10 4. Lắp bộ tiết chế lên xe. + Vận hành hệ thống Thuyết trình Thao tác mẫu Lẳng nghe Quan sát 7 B4. Hệ thống củng cố bài Thuyết trình Lẳng nghe 5 B5. Phân công vị trí luyện tập Thông báo Lẳng nghe 3 C Hướng dẫn thường xuyên 1. Hướng dẫn lại các thao động tác học sinh thực hiện chưa đúng . 2. Uốn nắn thao động tác 3. Truyền kinh nghiệm Thuyết trình Quan sát, theo dõi học sinh thực hiện, Nhắc nhở những sai sót. Hướng dẫn HS làm theo. Kiểm tra độ đóng mở của tiếp điểm. Thuyết trình. Phương pháp kiểm tra,đưa ra phương pháp sửa chữa (nếu có). Quan sát Làm theo Tham khảo các nhóm khác làm. Hỏi GV hướng dẫn những thao động tác chưa hiểu. Tháo luận theo nhóm. Lẳng nghe Tiếp thu. 300p D Hướng dẫn kết thúc 1. Kiểm tra đánh giá 2. Nhận xét tổng kết buèi học 3. Công bố kết quả Kiểm tra từng học sinh thực hiện để đánh giá kết quả. Tập trung lớp nhận xét mặt mạnh, mặt yếu trong buèi học Đọc điểm cho từng học sinh nghe Lẳng nghe 15 (p) Rút kinh nghiệm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vinh, ngày 02 tháng 01 năm 2011 Khoa công nghệ «t« Gi¸o viªn so¹n Đậu Xuân C­âng Giáo án số 03 Lớp: TC Ô TÔ3-K3 Thời gian thực hiện: 06 (giờ) Bài học trước: SC BD MP bộ điều chỉnh (tiết chế) Thực hiện ngày 05 tháng 01 năm 2011 Tên bài giảng: Bài 3 : hệ thống thông tín * BT¦ D: Hệ thống thông tin trên ( xe ) Uãat, Toyota, Huyn đai. *Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Giải thích ®îc cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Hệ thống thông tin - Tháo lắp, nhận dạng và bảo dưỡng bên ngoài được Hệ thống thông tin đúng yêu cầu KT - Đảm bảo an toàn lao động cho ng­êi và trang thiết bi *Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:bảng, phÂn,đề cư¬ng, giáo án, giáo trình thực hành, xưởng thực hành *Hình thức tổ chức dạy học: - Hướng dẫn ban đầu cho cả lớp - Hướng dẫn thương xuyên theo nhóm - Hướng dẫn kết thúc I - ổn định lớp: Thời gian: 2 phút Kiểm tra sü số, bảo hộ lao động và thẻ học sinh II- thực hiện bài học: Thời gian: 6h TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS A - Dẫn nhập: - Giới thiệu Hệ thống thông tin và trình bày cấu tạo vào nguyên lý hoạt động của hệ thống - Tích cực hoá tri thức 5’ B Hướng dẫn ban đầu 45 I- Mục tiêu: Thuyết trình Đọc ghi Lẳng nghe Ghi chép 5 II- Công tác chuẩn bị: 1. Thiết bị: ¨c quy 03V, Sa bàn hệ thống thông tin, máy nén khí,Đồng hồ vạn năng. 2. Dụng cụ: Clª, chòng, tuýp, tuốc nơ vít, chổi rưa, khay đựng. 3. Vật tư: Giấy nhám, xăng rửa, dẻ lau. Thuyết trình Trực quan thiết bị, dụng cụ, vật tư. Chú ý, theo dõi, lẳng nghe. 10 III- Trình tự thực hiện 1. Đọc bản vẽ trên sơ đồ. 2. Bảo dưỡng bên ngoài các bộ phận của hệ thống thông tin. - Quy trình: Tháo lắp, bảo dưỡng bên ngoài hệ thống thông tin. - Tháo và nhận dạng: các bộ phận hệ thống thông tin. - Bảo dưỡng: Làm sạch và lắp các bộ phận hệ thống thông tin 3. Bảng quy trình công nghệ tt Dông Cô,vËt t­ Ph­¬ng ph¸p thao t¸c Yªu cÇu kü thuËt Thuyết trình Phát vấn Để thực hiện quy trình bảo dưỡng, kiểm tra, đấu dây hệ thống thông tín ta cần thực hiện những bước như thể nào? Chú ý nghe câu hỏi và trả lời 5 b1: Tháo và kiểm tra chi tiết: b2: Vệ sinh chi tiết b3: Tháo, làm sạch, kiểm tra. b4: Lắp và đấu dây hệ thống thông tin: Thuyết trình Đàm thoại Phát vấn Thao tác mẫu Lẳng nghe Trá lời câu hỏi Quan sát 10 4. Lắp hệ thống thông tin lên xe. + Vận hành hệ thống Thuyết trình Thao tác mẫu Lẳng nghe Quan sát 7 B4. Hệ thống củng cố bài Thuyết trình Lẳng nghe 5 B5. Phân công vị trí luyện tập Thông báo Lẳng nghe 3 C Hướng dẫn thường xuyên 1. Hướng dẫn lại các thao động tác học sinh thực hiện chưa đúng . 2. Uốn nắn thao động tác 3. Truyền kinh nghiệm Thuyết trình Quan sát, theo dõi học sinh thực hiện, Nhắc nhở những sai sót. Hướng dẫn HS làm theo. Thuyết trình. Phương pháp kiểm tra,đưa ra phương pháp sửa chữa (nếu có). Quan sát Làm theo Tham khảo các nhóm khác làm. Hỏi GV hướng dẫn những thao động tác chưa hiểu. Tháo luận theo nhóm. Lẳng nghe Tiếp thu. 300p D Hướng dẫn kết thúc 1. Kiểm tra đánh giá 2. Nhận xét tổng kết buèi học 3. Công bố kết quả Kiểm tra từng học sinh thực hiện để đánh giá kết quả. Tập trung lớp nhận xét mặt mạnh, mặt yếu trong buèi học Đọc điểm cho từng học sinh nghe Lẳng nghe 15 (p) Rút kinh nghiệm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vinh, ngày 03 tháng 01năm 2011 Khoa công nghệ «t« Gi¸o viªn so¹n Đậu Xuân C­âng Giáo án số 04 Lớp: TC Ô TÔ3-K3 Thời gian thực hiện: 06 (giờ) Bài học trước: SC BD MP bộ điều chỉnh (tiết chế) Thực hiện ngày 06 tháng 01 năm 2011 Tên bài giảng: Bài 4 : Bảo dưỡng mạch báo áp suất dầu * BT¦ D: Hệ thống mạch báo áp suất dầu trên ( xe ) Uãat, Toyota, Huyn đai… *Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Giải thích ®îc cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Mạch báo áp suất dầu - Tháo lắp, nhận dạng và bảo dưỡng bên ngoài được Mạch báo áp suất dầu đúng yêu cầu KT - Đảm bảo an toàn lao động cho ng­êi và trang thiết bi *Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:bảng, phÂn,đề cư¬ng, giáo án, giáo trình thực hành, xưởng thực hành *Hình thức tổ chức dạy học: - Hướng dẫn ban đầu cho cả lớp - Hướng dẫn thương xuyên theo nhóm - Hướng dẫn kết thúc I - ổn định lớp: Thời gian: 2 phút Kiểm tra sü số, bảo hộ lao động và thẻ học sinh II- thực hiện bài học: Thời gian: 6h TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời Gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS A - Dẫn nhập: - Giới thiệu Mạch báo áp suất dầu và trình bày cấu tạo vào nguyên lý hoạt động của hệ thống - Tích cực hoá tri thức 5’ B Hướng dẫn ban đầu 45 I- Mục tiêu: Thuyết trình Đọc ghi Lẳng nghe Ghi chép 5 II- Công tác chuẩn bị: 1. Thiết bị: ¨c quy 03V, §/C TOYOTA, Cảm biến áp suất dầu, đồng hồ bảo áp suất, đồng hồ vạn năng. 2. Dụng cụ: Clª, chòng, tuýp, tuốc nơ vít, kìm B, chổi rưa, khay đựng. 3. Vật tư: Giấy nhám, xăng rửa, dẻ lau. Thuyết trình Trực quan thiết bị, dụng cụ, vật tư. Chú ý, theo dõi, lẳng nghe. 10 III- Trình tự thực hiện 1. Đọc bản vẽ trên sơ đồ. 2. Bảo dưỡng mạch báo áp suất dầu bôi trơn. - Quy trình: Tháo lắp, bảo dưỡng mạch báo áp suất dầu bôi trơn. - Tháo và nhận dạng: Bộ phận chỉ thị và bộ cảm biến - Bảo dưỡng: Làm sạch, và lắp bộ phận chỉ thị và bộ cảm biến 3. Bảng quy trình công nghệ tt Dông Cô,vËt t­ Ph­¬ng ph¸p thao t¸c Yªu cÇu kü thuËt Thuyết trình Phát vấn Để thực hiện quy trình bảo dưỡng, kiểm tra cảm biển áp suất dầu bôi trơn ta cần thực hiện như thể nào? Diễn giải Chú ý nghe câu hỏi và trả lời 5 b1: Tháo và kiểm tra chi tiết: b2: Vệ sinh chi tiết b3: Tháo, làm sạch, kiểm tra. b4: Lắp và đấu dây hệ thống mạch áp suất dầu bôi trơn. Thuyết trình Đàm thoại Phát vấn Thao tác mẫu Lẳng nghe Trá lời câu hỏi Quan sát 10 4. Vận hành hệ thống. Thuyết trình Thao tác mẫu Lẳng nghe Quan sát 7 B4. Hệ thống củng cố bài Thuyết trình Lẳng nghe 5 B5. Phân công vị trí luyện tập Thông báo Lẳng nghe 3 C Hướng dẫn thường xuyên 1. Hướng dẫn lại các thao động tác học sinh thực hiện chưa đúng . 2. Uốn nắn thao động tác 3. Truyền kinh nghiệm Thuyết trình Quan sát, theo dõi học sinh thực hiện, Nhắc nhở những sai sót. Hướng dẫn HS làm theo. Kiểm tra áp suất dầu bôi trơn thể hiện trên đồng hồ đo. Thuyết trình. Phương pháp kiểm tra,đưa ra phương pháp sửa chữa (nếu có). Quan sát Làm theo Tham khảo các nhóm khác làm. Hỏi GV hướng dẫn những thao động tác chưa hiểu. Tháo luận theo nhóm. Lẳng nghe Tiếp thu. 300p D Hướng dẫn kết thúc 1. Kiểm tra đánh giá 2. Nhận xét tổng kết buèi học 3. Công bố kết quả Kiểm tra từng học sinh thực hiện để đánh giá kết quả. Tập trung lớp nhận xét mặt mạnh, mặt yếu trong buèi học Đọc điểm cho từng học sinh nghe Lẳng nghe 15 (p) Rút kinh nghiệm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vinh, ngày 05 tháng 01 năm 2011 Khoa công nghệ «t« Gi¸o viªn so¹n Đậu Xuân C­âng Giáo án số: 05 Lớp: TC Ô TÔ3-K3 Thời gian thực hiện: 6 (giờ) Bài học trước: SC,BD mạch báo áp suất hơi Thực hiện ngày 07 tháng 01 năm 2011 Tên bài giảng: Bài 5 : sửa chữa Bảo dưỡng mạch báo áp suất hơi * BT¦ D: Hệ thống mạch báo áp suất hơi trên ( xe ) Uãat, Toyota, Huyn đai… *Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Giải thích ®îc cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Mạch báo áp suất hơi - Tháo lắp, nhận dạng và bảo dưỡng bên ngoài được Mạch báo áp suất hơi đúng yêu cầu KT - Đảm bảo an toàn lao động cho ng­êi và trang thiết bi *Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:bảng, phÂn,đề cư¬ng, giáo án, giáo trình thực hành, xưởng thực hành *Hình thức tổ chức dạy học: - Hướng dẫn ban đầu cho cả lớp - Hướng dẫn thương xuyên theo nhóm - Hướng dẫn kết thúc I - ổn định lớp: Thời gian: 2 phút Kiểm tra sü số, bảo hộ lao động và thẻ học sinh II- thực hiện bài học: Thời gian: 6h TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời Gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS A - Dẫn nhập: - Giới thiệu Mạch báo áp suất dầu và trình bày cấu tạo vào nguyên lý hoạt động của hệ thống - Tích cực hoá tri thức 5’ B Hướng dẫn ban đầu 45 I- Mục tiêu: Thuyết trình Đọc ghi Lẳng nghe Ghi chép 5 II- Công tác chuẩn bị: 1. Thiết bị: ¨c quy 03V, Sa bàn hệ thống mạch báo áp suất hơi, máy nén khí, Đồng hồ vạn năng. 2. Dụng cụ: Clª, chòng, tuýp, tuốc nơ vít, chổi rưa, khay đựng. 3. Vật tư: Giấy nhám, xăng rửa, dẻ lau, dây dẫn thấp áp. Thuyết trình Trực quan thiết bị, dụng cụ, vật tư. Chú ý, theo dõi, lẳng nghe. 10 III- Trình tự thực hiện 1. Đọc bản vẽ trên sơ đồ. 2. Bảo dưỡng mạch báo áp suất hơi. - Quy trình: Tháo lắp, bảo dưỡng mạch báo áp suất hơi. - Tháo và nhận dạng: Bộ phận chỉ thị và bộ cảm biến - Bảo dưỡng: Làm sạch, và lắp bộ phận chỉ thị và bộ cảm biến 3. Bảng quy trình công nghệ tt Dông Cô,vËt t­ Ph­¬ng ph¸p thao t¸c Yªu cÇu kü thuËt Thuyết trình Phát vấn Để thực hiện quy trình bảo dưỡng, kiểm tra, mạch báo áp suất hơi ta cần thực hiện những bước như thể nào? Diễn giải Chú ý nghe câu hỏi và trả lời 5 b1: Tháo và kiểm tra chi tiết: b2: VÔ sinh chi tiết b3: Tháo, làm sạch, kiểm tra. b4: Lắp và đấu dây hệ thống mạch báo áp suất hơi. Thuyết trình Đàm thoại Phát vấn Thao tác mẫu Lẳng nghe Trá lời câu hỏi Quan sát 10 4. Vận hành hệ thống. Thuyết trình Thao tác mẫu Lẳng nghe Quan sát 7 B4. Hệ thống củng cố bài Thuyết trình Lẳng nghe 5 B5. Phân công vị trí luyện tập Thông báo Lẳng nghe 3 C Hướng dẫn thường xuyên 1. Hướng dẫn lại các thao động tác học sinh thực hiện chưa đúng . 2. Uốn nắn thao động tác 3. Truyền kinh nghiệm Thuyết trình Quan sát, theo dõi học sinh thực hiện, Nhắc nhở những sai sót. Hướng dẫn HS làm theo. Kiểm tra đồng hồ báo áp suất hơi. Thuyết trình. Phương pháp kiểm tra,đưa ra phương pháp sửa chữa (nếu có). Quan sát Làm theo Tham khảo các nhóm khác làm. Hỏi GV hướng dẫn những thao động tác chưa hiểu. Tháo luận theo nhóm. Lẳng nghe Tiếp thu. 300p D Hướng dẫn kết thúc 1. Kiểm tra đánh giá 2. Nhận xét tổng kết buèi học 3. Công bố kết quả Kiểm tra từng học sinh thực hiện để đánh giá kết quả. Tập trung lớp nhận xét mặt mạnh, mặt yếu trong buèi học Đọc điểm cho từng học sinh nghe Lẳng nghe 15 (p) Rút kinh nghiệm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vinh, ngày 08 tháng 01 năm 2011 Khoa công nghệ «t« Gi¸o viªn so¹n Đậu Xuân C­âng Giáo án số: 06 Lớp: TC Ô TÔ3-K3 Thời gian thực hiện: 6 (giờ) Bài học trước: SC,BD mạch báo áp suất hơi Thực hiện ngày 10 tháng 01 năm 2011 Tên bài giảng: Bài 6 : sửa chữa Bảo dưỡng mạch báo nhiên liệu * BT¦ D: Hệ thống mạch báo nhiên liệu trên ( xe ) Uãat, Toyota, Huyn đai… *Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Giải thích ®îc cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Mạch báo nhiên liệu - Tháo lắp, nhận dạng và bảo dưỡng bên ngoài được Mạch báo nhiên liệu đúng yêu cầu KT - Đảm bảo an toàn lao động cho ng­êi và trang thiết bi *Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:Bảng, phÂn,đề cư¬ng, giáo án, giáo trình thực hành, xưởng thực hành *Hình thức tổ chức dạy học: - Hướng dẫn ban đầu cho cả lớp - Hướng dẫn thương xuyên theo nhóm - Hướng dẫn kết thúc I - ổn định lớp: Thời gian: 2 phút Kiểm tra sü số, bảo hộ lao động và thẻ học sinh II- thực hiện bài học: Thời gian: 6h TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời Gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS A - Dẫn nhập: - Giới thiệu Mạch báo áp suất dầu và trình bày cấu tạo vào nguyên lý hoạt động của hệ thống - Tích cực hoá tri thức 5’ B Hướng dẫn ban đầu 45 I- Mục tiêu: Thuyết trình Đọc ghi Lẳng nghe Ghi chép 5 II- Công tác chuẩn bị: 1. Thiết bị: ¨c quy 03V, Sa bàn hệ thống mạch báo áp suất hơi, máy nén khí, Đồng hồ vạn năng. 2. Dụng cụ: Clª, chòng, tuýp, tuốc nơ vít, chổi rưa, khay đựng. 3. Vật tư: Giấy nhám, xăng rửa, dẻ lau, dây dẫn thấp áp. Thuyết trình Trực quan thiết bị, dụng cụ, vật tư. Chú ý, theo dõi, lẳng nghe. 10 III- Trình tự thực hiện 1. Đọc bản vẽ trên sơ đồ. 2. Bảo dưỡng mạch báo nhiên liệu. - Quy trình: Tháo lắp, bảo dưỡng mạch báo nhiên liệu. - Tháo và nhận dạng: Bộ phận chỉ thị và bộ cảm biến. - Bảo dưỡng: Làm sạch, và lắp bộ phận chỉ thị và bộ cảm biến 3. Bảng quy trình công nghệ tt Dông Cô,vËt t­ Ph­¬ng ph¸p thao t¸c Yªu cÇu kü thuËt Thuyết trình Phát vấn Trong quá trình bảo dưỡng, kiểm tra, mạch báo nhiên liệu ta cần thực hiện những bước như thể nào? Diễn giải Hướng dẫn HS phương pháp kẻ bảng Chú ý nghe câu hỏi và trả lời 5 b1: Tháo và kiểm tra chi tiết: b2: Vệ sinh chi tiết b3: Tháo, làm sạch, kiểm tra. b4: Lắp và đấu dây hệ thống mạch báo nhiên liệu. Thuyết trình Đàm thoại Phát vấn Thao tác mẫu Lẳng nghe Trá lời câu hỏi Quan sát 10 4. Vận hành hệ thống. Thuyết trình Thao tác mẫu Lẳng nghe Quan sát 7 B4. Hệ thống củng cố bài Thuyết trình Lẳng nghe 5 B5. Phân công vị trí luyện tập Thông báo Lẳng nghe 3 C Hướng dẫn thường xuyên 1. Hướng dẫn lại các thao động tác học sinh thực hiện chưa đúng . 2. Uốn nắn thao động tác 3. Truyền kinh nghiệm Thuyết trình Quan sát, theo dõi học sinh thực hiện, Nhắc nhở những sai sót. Hướng dẫn HS làm theo. Kiểm tra đồng hồ báo nhiên liệu. Thuyết trình. Phương pháp kiểm tra,đưa ra phương pháp sửa chữa (nếu có). Quan sát Làm theo Tham khảo các nhóm khác làm. Hỏi GV hướng dẫn những thao động tác chưa hiểu. Tháo luận theo nhóm. Lẳng nghe Tiếp thu. 300p D Hướng dẫn kết thúc 1. Kiểm tra đánh giá 2. Nhận xét tổng kết buèi học 3. Công bố kết quả Kiểm tra từng học sinh thực hiện để đánh giá kết quả. Tập trung lớp nhận xét mặt mạnh, mặt yếu trong buèi học Đọc điểm cho từng học sinh nghe Lẳng nghe 15 (p) Rút kinh nghiệm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vinh, ngày 08 tháng 01 năm 2010 Khoa công nghệ «t« Gi¸o viªn so¹n Đậu Xuân C­âng Giáo án số: 07 Lớp: TC Ô TÔ3-K3 Thời gian thực hiện: 6 (giờ) Bài học trước: SC,BD mạch báo nhiên liệu Thực hiện ngày 11 tháng 01 năm 2011 Tên bài giảng: Bài 7 : sửa chữa bảo dưỡng mạch báo nhiệt độ nước * BT¦ D: Hệ thống mạch báo nhiệt độ nước làm mát trên ( xe ) Uãat, Toyota, Huyn đai. *Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Giải thích ®îc cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Mạch báo nhiệt độ nước làm mát - Tháo lắp, nhận dạng và bảo dưỡng bên ngoài được Mạch báo nhiệt độ nước làm mát KT - Đảm bảo an toàn lao động cho ng­êi và trang thiết bi *Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:Bảng, phÂn,đề cư¬ng, giáo án, giáo trình thực hành, xưởng thực hành *Hình thức tổ chức dạy học: - Hướng dẫn ban đầu cho cả lớp - Hướng dẫn thương xuyên theo nhóm - Hướng dẫn kết thúc I - ổn định lớp: Thời gian: 2 phút Kiểm tra sü số, bảo hộ lao động và thẻ học sinh II- thực hiện bài học: Thời gian: 6h TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời Gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS A - Dẫn nhập: - Giới thiệu Mạch báo nhiệt độ nước làm mát và trình bày cấu tạo vào nguyên lý hoạt động của hệ thống - Tích cực hoá tri thức 5’ B Hướng dẫn ban đầu 45 I- Mục tiêu: Thuyết trình Đọc ghi Lẳng nghe Ghi chép 5 II- Công tác chuẩn bị: 1. Thiết bị: ¨c quy 03V, Động cơ TOYOTA, UãAT, cảm biến nhiệt độ nước làm mát, đồng hồ vạn năng. 2. Dụng cụ: Clª, chòng, tuýp, tuốc nơ vít, chổi rưa, khay đựng. 3. Vật tư: Giấy nhám, xăng rửa, dẻ lau, dây dẫn thấp áp. Thuyết trình Trực quan thiết bị, dụng cụ, vật tư. Chú ý, theo dõi, lẳng nghe. 10 III- Trình tự thực hiện 1. Đọc bản vẽ trên sơ đồ. 2. Bảo dưỡng mạch báo nhiệt độ nước. - Quy trình: Tháo lắp, bảo dưỡng mạch báo nhiệt độ nước. - Tháo và nhận dạng: Bộ phận chỉ thị và bộ cảm biến - Bảo dưỡng: 3. Bảng quy trình công nghệ tt Dông Cô,vËt t­ Ph­¬ng ph¸p thao t¸c Yªu cÇu kü thuËt Thuyết trình Phát vấn Trong quá trình bảo dưỡng, kiểm tra, mạch báo nhiÕt độ nước làm mát ta cần thực hiện những bước như thể nào? Diễn giải Hướng dẫn HS phương pháp kẻ bảng Chú ý nghe câu hỏi và trả lời 5 b1: Tháo và kiểm tra chi tiết: b2: Vệ sinh chi tiết b3: Tháo, làm sạch, kiểm tra. b4: Lắp và đấu dây hệ thống mạch báo nhiệt độ nước làm mát. Thuyết trình Đàm thoại Phát vấn Thao tác mẫu Lẳng nghe Trá lời câu hỏi Quan sát 10 4. Vận hành hệ thống. Thuyết trình Thao tác mẫu Lẳng nghe Quan sát 7 B4. Hệ thống củng cố bài Thuyết trình Lẳng nghe 5 B5. Phân công vị trí luyện tập Thông báo Lẳng nghe 3 C Hướng dẫn thường xuyên 1. Hướng dẫn lại các thao động tác học sinh thực hiện chưa đúng . 2. Uốn nắn thao động tác 3. Truyền kinh nghiệm Thuyết trình Quan sát, theo dõi học sinh thực hiện, Nhắc nhở những sai sót. Hướng dẫn HS làm theo. Kiểm tra đồng hồ báo nhiệt

File đính kèm:

  • docgiao an mo dun trang bi dien o to.doc