Giáo án Kiểm tra 1 tiết Môn: Toán. Lớp: 12B7

1, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số:

2, Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ

3, Dựa vào đồ thị (C) hãy biện luận số nghiệm của phương trình sau theo tham số m

4, Viết phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực tiểu, cực đại của đồ thị hàm số.

 

doc3 trang | Chia sẻ: manphan | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kiểm tra 1 tiết Môn: Toán. Lớp: 12B7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết Môn: Toán. Lớp: 12B7 Đề bài: Đề 1: 1, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số: 2, Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ 3, Dựa vào đồ thị (C) hãy biện luận số nghiệm của phương trình sau theo tham số m 4, Viết phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực tiểu, cực đại của đồ thị hàm số. Kiểm tra 1 tiết Môn: Toán. Lớp 12B7 Đề bài: Đề 2: 1, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số: 2, Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ 3, Dựa vào đồ thị (C) hãy biện luận số nghiệm của phương trình sau theo tham số m 4, Viết phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực tiểu, cực đại của đồ thị hàm số. Kiểm tra 1 tiết Môn: Toán. Lớp: 12B6 Đề bài: Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau Đề 1: 1, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số: 2, Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ 3, Dựa vào đồ thị (C) hãy biện luận số nghiệm của phương trình sau theo tham số m 4, Viết phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực tiểu, cực đại của đồ thị hàm số. Đề 2: 1, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số: 2, Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ 3, Dựa vào đồ thị (C) hãy biện luận số nghiệm của phương trình sau theo tham số m Kiểm tra 1 tiết Môn: Toán. Lớp 12B6 Đề bài: Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau Đề 1: 1, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số: 2, Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ 3, Dựa vào đồ thị (C) hãy biện luận số nghiệm của phương trình sau theo tham số m 4, Viết phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực tiểu, cực đại của đồ thị hàm số. Đề 2: 1, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số: 2, Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ 3, Dựa vào đồ thị (C) hãy biện luận số nghiệm của phương trình sau theo tham số m Kiểm tra 1 tiết Môn: Toán. Lớp: 12A4 Đề bài: Bài 1: 1, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số: 2, Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị: a, tại điểm có hoành độ làm cho y" = 0. CMR tiếp tuyến này có hệ số góc nhỏ nhất. b, biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 3, Dựa vào đồ thị (C) hãy biện luận số nghiệm của phương trình sau theo tham số m 4, Viết phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực tiểu, cực đại của đồ thị hàm số. Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (nếu có) của hàm số sau trên khoảng (-2;0) Kiểm tra 1 tiết Môn: Toán. Lớp 12A4 Đề bài: Bài 1: 1, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số: 2, Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị: a, tại điểm có hoành độ làm cho y" = 0. CMR tiếp tuyến này có hệ số góc nhỏ nhất. b, biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 3, Dựa vào đồ thị (C) hãy biện luận số nghiệm của phương trình sau theo tham số m 4, Viết phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực tiểu, cực đại của đồ thị hàm số. Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (nếu có) của hàm số sau trên khoảng (0;2)

File đính kèm:

  • doctiet 20 - kt 1 tiet.doc