Giáo án Kiểm tra 15 phút giải tích 12 chương 1

1/ Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số:

2/ Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

3/ Tìm m để hàm số: đạt cực tiểu tại x = 1

4/ Tìm m để hàm số: đồng biến trên R

 

doc1 trang | Chia sẻ: manphan | Ngày: 06/08/2016 | Lượt xem: 669 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kiểm tra 15 phút giải tích 12 chương 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA 15 PHÚT GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 1 ĐỀ 1 1/ Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số: 2/ Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: 3/ Tìm m để hàm số: đạt cực tiểu tại x = 1 4/ Tìm m để hàm số: đồng biến trên R KIỂM TRA 15 PHÚT GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 1 ĐỀ 2 1/ Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số: 2/ Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: 3/ Tìm m để hàm số: đạt cực tiểu tại x = 1 4/ Tìm m để hàm số: nghịch biến trên R. KIỂM TRA 15 PHÚT GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 1 ĐỀ 1 1/ Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số: 2/ Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: 3/ Tìm m để hàm số: đạt cực tiểu tại x = 1 4/ Tìm m để hàm số: đồng biến trên R KIỂM TRA 15 PHÚT GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 1 ĐỀ 2 1/ Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số: 2/ Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: 3/ Tìm m để hàm số: đạt cực tiểu tại x = 1 4/ Tìm m để hàm số: nghịch biến trên R.

File đính kèm:

  • docDE KIEM TRA 15 PHUT GT 12 CHUONG 1.doc