Giáo án Lịch sử 7 - Bài 7 - Tiết 9: Những nét chung về xã hội phong kiến

 I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Trỡnh bày được những nét chính về cơ sở kinh tế - xó hội của chế độ phong kiến.

- So sỏnh sự khỏc nhau giữa thể chế chính trị của nhà nước phong kiển ở phương Đông và phương Tây.

- Nhận xét, đánh giá nhà nước PK phương Đông, phương Tây

2. Kĩ năng:

 - Phân tích, tổng hợp, khái quát kiến thức.

- So sỏnh, nhận xét đánh giá sự kiện

3. Thái độ:

 - Tự hào về truyền thống lịch sử, những thành tựu về kinh tế văn hoá mà các dân tộc đã đạt được trong thời kì phong kiến.

 II. Chuẩn bị:

 1. Giáo viên: Tài liệu tham khảo, bảng phụ.

 2. Học sinh: Chuẩn bị bài theo cõu hỏi trong SGK

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 12/05/2015 | Lượt xem: 5836 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử 7 - Bài 7 - Tiết 9: Những nét chung về xã hội phong kiến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày giảng: bài 7: tiết 9: những nét chung về xã hội phong kiến I.Mục tiêu: Kiến thức: - Trỡnh bày được những nột chớnh về cơ sở kinh tế - xó hội của chế độ phong kiến. - So sỏnh sự khỏc nhau giữa thể chế chính trị của nhà nước phong kiển ở phương Đụng và phương Tõy. - Nhận xột, đỏnh giỏ nhà nước PK phương Đụng, phương Tõy 2. Kĩ năng: - phân tích, tổng hợp, khái quát kiến thức. - So sỏnh, nhận xột đỏnh giỏ sự kiện 3. Thái độ: - Tự hào về truyền thống lịch sử, những thành tựu về kinh tế văn hoá mà các dân tộc đã đạt được trong thời kì phong kiến. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Tài liệu tham khảo, bảng phụ. 2. Học sinh: Chuẩn bị bài theo cõu hỏi trong SGK III. Phương pháp: - phân tích, so sỏnh, giải thớch, trao đổi đàm thoại, thảo luận nhúm, nờu vấn đề. IV. Tổ chức giờ học 1. ổn định tổ chức( 1p) 2. Kiểm tra bài cũ( 4p) H. Trình bày sự phát triển của vương quốc Cam- pu- chia thời phong kiến ? 3. Tiến trình tổ chức các hoạt động * Giới thiệu bài: (1p) XHPK được hình thành ngay sau xã hội cổ đại. Đây là giai đoạn phát triển quan trọng của xã hội loài người. Vậy cơ sở kinh tế - xó hội của CĐPK cũng như nhà nước phong kiến như thế nào ? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Hoạt động của thầy và trò Nội dung GV giảng qua về sự khỏc nhau giữa XHPK phương Đụng và phương Tõy Hoạt động 1: Tỡm hiểu về Cơ sở kinh tế – xã hội của chế độ phong kiến (22) - Mục tiêu: + Trỡnh bày được những nột chớnh về cơ sở kinh tế - xó hội của chế độ phong kiến. HS đọc to mục 2 GV treo bảng phụ -> HS trả lời-> GV điền cỏc nội dung H. Nền kinh tế chủ yếu của phong kiến Chõu Âu và Chõu Á là gỡ ? TL: Nụng nghiệp. H. Nờu đặc điểm nền sản xuất nụng nghiệp này của phong kiến Chõu Âu và Chõu Á ? H. Xó hội của PK phương Đụng và phương Tõy cú những giai cấp nào? H. Hỡnh thức búc lột của bọn chủ đất ở mỗi khu vực ra sao? TL: Búc lột bằng địa tụ. + Giao ruộng đất cho nụng dõn, nụng nụ rồi thu tụ, thuế rất nặng. H. Nền kinh tế phong kiến ở phương Đụng và chõu Âu cũn khỏc nhau ở điểm nào? TL: Ở chõu Âu xuất hiện thành thị trung đại đ thương nghiệp, cụng nghiệp phỏt triển. GV: Ngoài ra ở phương Tõy cũn cú thành thị đú chớnh là cở sở của nền KTTBCN nảy sinh và phỏt triển về sau. Hoạt động 2: Tỡm hiểu về nhà nước phong kiến (12p) - Mục tiờu: + Biết được thể chế chính trị của nhà nước phong kiển ở phương Đụng và phương Tõy ? - So sỏnh sự khỏc nhau giữa thể chế chính trị của nhà nước phong kiển ở phương Đụng và phương Tõy. - Nhận xột, đỏnh giỏ nhà nước PK phương Đụng, phương Tõy HS đọc thầm mục 2 H*. Chế độ quõn chủ ở phương Đụng và phương Tõy cú gỡ giống và khỏc nhau? ( Thảo luận nhúm bàn 3p) HS bỏo cỏo -> HS nhận xột GV nhận xột và kết luận H. Thế nào là chế độ quõn chủ ? TL: chế độ quõn chủ là: thể chế Nhà nước do vua đứng đầu * GV lưu ý HS: chế độ phõn quyền ở phương Tõy chỉ tồn tại trong giai đoạn đầu của XHPK về sau cũng giống như phương Đụng. 1.Những nét chung về xã hội phong kiến. ( Giảm tải) 2. Cơ sở kinh tế – xã hội của chế độ phong kiến Phương Đụng Phương Tõy Kinh tế -Sản xuất nụng nghiệp đúng kớn trong cụng xó nụng thụn. - Sản xuất nụng nghiệp đúng kớn trong lónh địa -> Thế kỉ XI thành thị trung đại xuất hiệnđthương nghiệp,cụng nghiệp phỏt triển. Xó hội - Địa chủ. -Nụng dõn lĩnh canh. - Lónh chỳa. - Nụng nụ. Phương thức búc lột Địa tụ Địa tụ 3. Nhà nước phong kiến : - Phương Đụng: quõn chủ chuyờn chế tập quyền. - Phương Tõy: quõn chủ chuyờn chế phõn quyền. 4. Củng cố( 5p) : GV treo bảng phụ ghi yờu cầu bài tập. HS lờn bảng điền -> HS nhận xột GV nhận xột và đưa ra bảng chuẩn. Phong kiến phương Đụng Phong kiến chõu Âu - Cơ sở kinh tế - xó hội ..................................................................... - Nhà nước: ..................................................................... - Cơ sở kinh tế - xó hội ................................................................. - Nhà nước: ................................................................. 5. Hướng dẫn học bài ( 1p) - Học nội dung bài học, tìm được những nét chung của XHPK. - Ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị tiêt 10 “ Bài tập” - ôn tập các dạng bài tập đã học ______________________________________

File đính kèm:

  • doctiet 9, 10.doc
Giáo án liên quan