Giáo án Lịch sử 7 - Bài 9 - Tiết 12: Nước đại cồ việt thời đinh - Tiền lê

 I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Tổ chức chính quyền, bộ máy nhà nước Đại Cồ Việt thời Đinh- Tiền Lê.

- Công cuộc xây dựng đất nước và những thành tựu đạt được.

2. Kĩ năng:

- Học sinh có kĩ năng phân tích, đánh giá sự kiện.

3. Thái độ: Học sinh nhận thức ý thức tự chủ, lòng tự hào dân tộc.

 II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Sơ đồ kinh thành Hoa Lư.

2. Học sinh: Chuẩn bị bài mới.

 III. Phương pháp: Trao đổi, phân tích đánh giá, nêu vấn đề, kĩ thuật động não.

 IV.Tổ chức giờ học

1. Ổn định tổ chức ( 1p)

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 12/05/2015 | Lượt xem: 3827 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử 7 - Bài 9 - Tiết 12: Nước đại cồ việt thời đinh - Tiền lê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 02/10/2012 Ngày giảng: 05/10/2012 Bài 9: tiết 12: nước đại cồ việt thời đinh- tiền lê I. Mục tiêu: Kiến thức: Tổ chức chính quyền, bộ máy nhà nước Đại Cồ Việt thời Đinh- Tiền Lê. Công cuộc xây dựng đất nước và những thành tựu đạt được. Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng phân tích, đánh giá sự kiện. Thái độ: Học sinh nhận thức ý thức tự chủ, lòng tự hào dân tộc. II. Chuẩn bị: Giáo viên: sơ đồ kinh thành Hoa Lư. Học sinh: Chuẩn bị bài mới. III. Phương pháp: Trao đổi, phân tích đánh giá, nêu vấn đề, kĩ thuật động não. IV.Tổ chức giờ học ổn định tổ chức ( 1p) Kiểm tra bài cũ ( 4p) H. Vì sao lại xảy ra loạn 12 sứ quân? Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để thống nhất đất nước? Tiến trình tổ chức các hoạt động * Giới thiệu bài: ( 1p) Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân Đinh Bộ Lĩnh đã tiến hành xây dựng đất nước củng cố chính quyền. Công cuộc xây dựng đất nước diễn ra như thế nào. Kết quả ra sao. Chỳng ta cựng tỡm hiểu bài học ngày hụm nay. Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1: Tìm hiểu về tổ chức chính quyền thơỡ Tiền Lê.(12p) - Mục tiêu: Hs tìm hiểu hoàn cảnh, sự thành lập và tổ chức chính quyền của nhà Lê. GV cung cấp + mở rộng về cái chết của cha con vua Đinh. H. Vì sao Lê Hoàn lại được tôn lên làm vua. TL: Là người có đức có tài…. GV mở rộng và phân biệt Tiền Lê- Hậu Lê. H. Chính quyền nhà Lê được tổ chức như thế nào ? HS trả lời Gv kết luận H. So sánh với chính quyền nhà Đinh ? TL: Quy củ hơn, chặt chẽ hơn… Hoạt động 2: Tỡm hiểu về Kinh tế thời Đinh – Tiền Lờ. (10p) - Mục tiêu: + Biết được những chính sách xây dựng kinh tế và thành tựu đạt được. HS đọc sgk “ Từ đầu….khuyến khích” H. tình hình sản xuất nông nghiệp như thế nào ? H. Vì sao nhà vua lại tổ chức lễ cày tịch điền ? - Khuyến khích sản xuất phát triển… H. Nhận xét về tình hình nông nghiệp ở nước ta thời kì này? Gv cung cấp: Gv treo sơ đồ mô tả lại kinh thành Hoa Lư. GV tích hợp với môi trường: Kinh thành Hoa Lư hiện nay là di tích lịch sử . Chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ tôn tạo. H. Nhận xét gì về TCN ở thời kì này? TL: Rất phát triển…. H. Vì sao TCN lại phát triển mạnh như vậy? TL: Đất nước độc lập, nhà nước quan tâm. Gv cung cấp: H. Vì sao thương nghiệp cũng phát triển? - Nông nghiệp, thủ công nghiệp phát triển. GV nêu mối liên hệ giữa ba ngành kinh tế. * Hoạt động 3: Tìm hiểu đời sống xã hội và văn hoá ( 12p) - Mục tiêu: + Biết được về đời sống xã hội và văn hoá. Hs đọc sgk từ đầu - > bình dị H. xã hội gồm những tầng lớp nào? Vai trò của các tầng lớp đó ? GVcung cấp: H. Vì sao lại xây dựng nhiều chùa chiền. - Nhân dân sùng đạo Phật….. - Là trường học…. GV tích hợp môi trường: Chùa chiền thể hiện tâm linh của người Việt. Chính vì vậy mà mỗi chúng ta phảI biết gìn giữ, tôn tạo H.Tại sao thời Đinh- Tiền Lê nhà sư được trọng dụng? ( Kĩ thuật động não 3p) HS báo cáo -> HS nhận xét GV kết luận. GD chưa phát triển, nhà sư là những người có học. GV kể chuyện nhà sư Đỗ Thuận. H. Nhận xét gì về đời sống văn hoá thời Đinh- Tiền Lê. 1. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê. * Sự thành lập - Năm 979 Vua Đinh cùng con trai cả bị ám hại-> đất nước mất ổn định. - Nhà Tống lăm le xâm lược nước ta. -> Tôn Lê Hoàn lên làm vua, nhà Tiền Lê thành lập * Các chính sách xây dựng đất nước - Đặt niên hiệu là Thiên Phúc, bắt tay vào xây dựng chính quyền. - Tổ chức chính quyền + Chính quyền trung ương: vua nắm mọi quyền hành, giỳp vua cú thỏi sư, đại sư và quan lại. + Cả nước chia làm 10 lộ dưới lộ là phủ, chõu. + Quân đội : Cấm quan và quân địa phương. 2. Kinh tế thời Đinh – Tiền Lờ. * Nông nghiệp - Chia ruộng đất cho nông dân. - Khai khẩn ruộng hoang - Chú trọng công tác thuỷ lợi. - Khuyến khích sản xuất. -> Bước đầu phát triển và đi vào ổn định. * Thủ công nghiệp - Nhiều xưởng thủ công mới được thành lập. - Các nghề thủ công truyền thống tiếp tục phát triển. - Kiến trúc phát triển. * Thương nghiệp - Đúc tiền đồng lưu thông trong nước. - Nhiều trung tâm buôn bán và chợ làng quê được hình thành. - Buôn bán với nước ngoài được mở rộng. 3. văn húa, xó hội thời Đinh – Tiền Lờ. a. Xã hội - Xã hội có hai tâng lớp cơ bản + Tầng lớp thống trị: Vua , quan và một số nhà sư. + Tầng lớp bị trị: Nông dân, thợ thủ công, nô tì và một số ít địa chủ. b. Văn hoá - Giáo dục chưa phát triển. - Đạo Phật được truyền bá rộng rãi. - Nhiều chùa chiền mới được xây dựng Nhiều loại hình văn hoá dân gian phát triển. - > Đời sống văn hoá phong phú và bình dị. Củng cố ( 4p) Nêu chính sách xây dựng đất nước của nhà Đinh – Tiền Lê ? GV treo bảng phụ ghi yờu cầu bài tập. Khoanh trũn vào chữ cỏi đầu cõu trả lời đỳng. Vua Đinh và con trai bị ám hại vào năm. năm 978 C. năm 980 năm 979 D. năm 981. Ai là người có mọi quyền hành trong tay quyết định mọi việc. vua. C. nhà sư. quan lại. D. thái sư. HS làm bài tập-> HS nhận xét. GV nhận xét và kết luận: 1. B ; 2. A Hướng dẫn học bài ở nhà ( 1p) - Đọc sgk và ôn tập nội dung kiến thức theo ba phần đã học. - Chuẩn bị tiết 13: Nước Đại Cồ Việt … ( tiếp): Tìm hiểu cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống lần thứ nhất và công lao Đinh bộ Lĩnh và Lê Hoàn.

File đính kèm:

  • doctiet 12.doc