Giáo án Lịch sử 8 - Tuần 1 đến tuần 3

 A – Mục tiêu: Giúp học sinh:

- Nắm đựơc: + Ng/nhân, DB, t/c, ý nghĩa lịch sử của CM Hà Lan giữa TKXVI & CM Anh giữa TK XVII.

 + Các khái niệm cơ bản trong bài “Cách mạng tư sản”

- Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng ND trong CM; Thấy được bản chất của CNTB-so sánh với chế độ phong kiến.

- Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh, so sánh, đối chiếu.

B – Chuẩn bị: - Bảng phụ; Bản đồ thế giới.

 - Tranh ảnh, tư liệu liên quan.

C - Hoạt động dạy- học:

1. Tổ chức lớp (1)

2. Kiểm tra: (2) : - Sách vở của học sinh.

3. Bài mới:(35)

 

doc10 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 1342 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử 8 - Tuần 1 đến tuần 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2Ngày soạn: /8 Tuần 1 Ngày dạy: /9 Phần I: lịch sử thế giới cận đại Chương i: Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản. (từ giữa thế kỉ xvi đến nửa sau thế kỉ xix) Tiết 1 – Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên A – mục tiêu: Giúp học sinh: - Nắm đựơc: + Ng/nhân, DB, t/c, ý nghĩa lịch sử của CM Hà Lan giữa TKXVI & CM Anh giữa TK XVII. + Các khái niệm cơ bản trong bài “Cách mạng tư sản” - Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng ND trong CM; Thấy được bản chất của CNTB-so sánh với chế độ phong kiến. - Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh, so sánh, đối chiếu. B – Chuẩn bị: - Bảng phụ; Bản đồ thế giới. - Tranh ảnh, tư liệu liên quan. C - Hoạt động dạy- học: 1. Tổ chức lớp (1’) 2. Kiểm tra: (2’) : - Sách vở của học sinh. 3. Bài mới:(35’) Hoạt động của thày Hoạt động của trò Ghi bảng ? Nền sản xuất mới ra đời trg điều kiện l/sử ntn. ? Sự kiện nào chứng tỏ nền sx mới TBCN p/tr. ? Sự p/tr đó dẫn tới những chuyển biến gì trong XH? Quan hệ giữa 2 g/c này với nhau & với các tầng lớp cũ ? Để g/quyết >< ấy, 2 g/c mới phải làm gì. ? Ng/nh dẫn đến CMHL bùng nổ. ?Trước t/hình đó, ND Hà Lan đã l/ gì? K/quả ra sao. ? ý nghĩa& t/c của cuộc CM này . (*) - Mở đầu TKì mới- Thời kì cận đại(Là cuộc đ/tr dưới h/thức đ/tr gpdt) ? Căn cứ SGK nêu nhg biểu hiện chứng tỏ sự p/tr của CNTB ở Anh. ? Q/hệ giữa các tầng lớp, g/c này với chế độ PK. ? Ng/ nhân CM bùng nổ. ? T/ trình CM diễn ra ntn. - Dùng bảng phụ lập niên biểu DB CM- s/dụng b/đồTT. ? G/đ 2 của Cm diễn ra ntn ? Vì sao c/độ QCLH đc t/l. ? CMTSA thắng lợi có ý nghĩa ntn? Hạn chế của nó ? T/ c của cuộc CM này(*) - Thảo luận- TB + XHPK suy yếu. + Bị chính quyền PK kìm hãm song ko ngăn được sự p/tr của nó. - Phát hiện KT- TB. - G/c TS & VS ra đời -> >< XH ngày càng gay gắt . - Nổi dậy đấu tranh. - Thảo luận- TB. - Phát hiện KT- TB - Lật đổ sự th/trị của nc ngoài & chế độ Pk lạc hậu. + Là cuộc CMTS đầu tiên, mở đường cho CNTB p/triển. - Phát hiện KT- TB. + Xã hội: . Tầng lớp quý tộc mới x/h. . Đời sống ND cực khổ. -> > CM bùng nổ. - 1640 vua triệu tập quốc hội. + QH chống c/s bạo ngược của vua & hạn chế q/ hành. - 8/1642 nội chiến bùng nổ, quuan nhà vua thất bại. + Xuân 1648- SaclơI bị bắt. - Phát hiện KT -TB - Phát hiện KT -TB = Chưa thủ tiêu h/toàn tàn dư của chế độ PK. + Quyền lợi của NDLD ko đc đáp ứng. I. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các TK XV- XVI. Cách mạng Hà Lan TKXVII . 1.Một nền sản xuất mới ra đời. * Hoàn cảnh: * Diễn biến: - TKXVI- nền sx mới TBCN ra đời ở Tây Âu. * Tác động: Hai g/c mới xuất hiện: Tư sản & vô sản. 2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI. * Nguyên nhân: - TKXVI, k/tế TBCN p/tr mạnh song bị thực dân TBN thống trị , kìm hãm. * Diễn biến: - ND Hà Lan nhiều lần nổi dậy đấu tranh. *Kết quả: CM thắng lợi, nước Cộng hoà Hà Lan ra đời. II. Cách mạng Anh giữa TKXVII. 1. Sự phát triển của CNTB ở Anh. - Kinh tế: Nhiều công trường thủ công, công ti, trung tâm thương mại, tài chính hình thành. 2. Tiến trình cách mạng. *Nguyên nhân: * Diễn biến: a. Giai đoạn 1 (1642 - 1648). b. Giai doạn 2 (1649- 1688). - 9/2/1649, Anh trở thành nước Cộng hoà. - 1688 chế độ quân chủ lập hiến ra đời. 3. ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVI. (SGK) * Tính chất: Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để. 4.Củng cố: (5’) ? Nêu ng/nh, DB, kết quả, ý nghĩa của CM Hà Lan. 5. Về nhà: (2’) - Học, nắm vững bài. - Trả lời câu hỏi cuối bài - Đọc, chuẩn bị phần còn lại . Ngày soạn: /8 Ngày dạy: /9 Tiết 2 – Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên (tiếp) A – mục tiêu: Giúp học sinh: - Nắm đựơc: + Ng/nhân, DB, t/c, ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh tại Bắc Mĩ. - Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng ND trong CM & mặt trái của CNTB. - Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh, so sánh, đối chiếu. B – Chuẩn bị: - Bảng phụ; Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.. - Tranh ảnh, tư liệu liên quan. C - Hoạt động dạy- học: 1. Tổ chức lớp (1’) 2. Kiểm tra: (5’) : ? Trình bày ng/nh, DB, kết quả, ý nghĩa, t/c của CM Hà Lan. ? Nêu kết quả, ý nghĩa, t/c của cuộc CMTSA TKXVII. 3. Bài mới:(32’) Hoạt động của thày Hoạt động của trò Ghi bảng ? Sau khi Côlômbô tìm ra châu Mĩ, CMĩ có gì thay đổi? Tại sao. ? Nêu vài nét về sự xâm nhập & t/lập các t/địa của thực dân Anh tại Bắc Mĩ. ? Sang TKXVII, t/hình các t/ địa Anh ở BMĩ ntn. ? Tại sao các t/địa ở BMĩ chống TDA.? H/quả củanó - 1773 CPAnh ban hành & đánh thuế nặng nhập vào t/địa- đb là chè- ND bất bình phản đối chế độ thuế. ? Cuộc c/tr diễn ra ntn - Sử dụng lược đồ – TT. ? Trong c/tr có sự kiện c/trị đ/biệt nào ? Tuyên ngôn có ND chính ntn. Liên hệ t/hình người dân Mĩ hiện nay & nhận xét.. ? Thắng lợi T10 có dừng lại ở đó ko. ý nghĩa của sự p/triển đó. (*) ? Cuộc đ/tr của ND các t/địa đã đạt được k/q ntn. ? Sau c/tr Mĩ đi theo thể chế nào? Đc t/ chức ra sao. ? Điểm h/chế của HP. ? Cuộc c/tr này có ý nghĩa ntn. ? Tính chất của cuộc CM này. (*) - Nhiều nc CÂ lần lượt xâm chiếm & chia nhau CMĩ. -> Căn cứ phần chữ nhỏ- TB - Phát hiện KT- TB - TDAnh tìm mọi cách ngăn cặn p/tr đó -> >< nảy sinh- c/tr bùng nổ. - Phát hiện KT- TB. + 12/1773 ND cảng Bôxtơn tấn công tàu chở chè của Anh. +5/9-26/10/1774 đại hội Philađen tuyên bố phiến loạn. + G.Oasinhtơn l/đạo ND t/địa đấu tranh. - Căn cứ SGK, hiểu biết- TB . - Làm suy sụp quân Anh, củng cố lòng tin cho ND t/địa - Phát hiện KT- TB - Mĩ là nước Cộng hoà Liên bang (SGK). - Căn cứ phần in nghiêng -TB Phát hiện KT- TB. - Là cuộc CMTS dưới hình thức c/tr giành độc lập. III. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. 1.Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh. - Dần phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. - Mâu thuẫn giữa các thuộc địa & chính quốc nảy sinh. 2. Diễn biến của chiến tranh. - 4/1775 chiến tranh bùng nổ. - 4/7/1776 “Tuyên ngôn độc lập” ra đời. - 17/10/1777 quân k/n thắng lợi. - 1781 quân Anh đầu hàng, chiến tranh kết thúc. 3. Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. * Kết quả: - 1783 Anh công nhận độc lập. Hợp chủng quốc Hoa Kì ra đời. - 1787 hiến pháp được ban hành. * ý nghĩa: (SGK) * Tính chất: Là cuộc CMTS. 4.Củng cố: (5’) ? Lập niên biểu về c/tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ theo bảng sau: Niên đại Sự kiên chính 12-1773 5-9-> 26-10-1774 4- 1775 4-7-1776 17-10-1777 1783 ? Các cuộc CMTS đầu tiên có ý nghĩa ntn.(Xác lập sự thắng lợi của CNTB với chế độ PK; Tạo điều kiện cho SXTBCN p/tr; Là cuộc CMTS- 1 số ko triệt để) 5. Về nhà: (2’) - Học, nắm vững nội dung toàn bài. - Trả lời câu hỏi cuối bài; làm bài tập 11,12, 13, 15 vở bài tập - Đọc, chuẩn bị bài 2- mục I, II . Ngày soạn: /8 Tuần 2 Ngày dạy: /9 Tiết 3 – Bài 2: Cách mạng tư sản pháp (1789 - 1794) A – mục tiêu: Giúp học sinh: - Hiểu: + Tình hình kinh tế, xã hội nước Pháp trước cách mạng. + Những sự kiện cơ bản về diễn biến của cách mạng qua các giai đoạn. - Nhận thức tính chất hạn chế của cách mạng; Thấy được vai trò của quần chúng trong cách mạng. - Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ, lập niên biểu, thống kê, biết so sánh, đối chiếu, liên hệ. B – Chuẩn bị: - Bảng phụ; Lược đồ các cuộc CMTS ở châu Âu.. - Tranh ảnh, tư liệu liên quan. C - Hoạt động dạy- học: 1. Tổ chức lớp (1’) 2. Kiểm tra: (5’) : ? Nêu những kết quả lớn của cuộc c/ tranh giành độc lập ở 13 th/ địa Anh ở Bắc Mĩ. - Bài tập về nhà. 3. Bài mới:(32’) Hoạt động của thày Hoạt động của trò Ghi bảng ? Trước CM, t/hình k/tế nước Pháp ra sao? Ng/nhân dẫn tới tình trạng đó. ? Tình hình c/trị, XH nước Pháp trước CM có gì đặc biệt. -Treo bảng phụ “Sơ đồ XHP trc CM”, 3 đẳng cấp này có vai trò ntn trg XH . ? Q/sát h5, mtả tình cảnh của người nd trg XHP thời bấy giờ. ? Mqh giữa ĐCT3 với hai đảng cấp trên. (*) ? Ng/nhân dẫn đến cuộc đ/tr trên mặt trận tư tưởng. ? Cuộc đ/tr tư tưởng diễn ra ntn. ? Dựa vào nhg đoạn trích ngắn trg SGK, nêu 1 vài điểm chủ yếu trg tư tg của 3 nhà tư tưởng . ? Vai trò của cuộc đ/tr tư tưởng với CMP. ? Sự kh/ hoảng của cđộ PK thể hiện ở nhg điểm nào? Vì sao CM bùng nổ. ? Duyên cớ nào trực tiếp châm ngòi nổ cho CM. ? Trg HN thái độ của vua & g/c thống trị ntn. ? CMTSP 1789 diễn ra ntn - Cho hs q/s h9 tường thuật ? Pháo đài Bãti bị đánh chiếm có ý nghĩa ntn. (*) - Thảo luận nhóm- TB. -> Sự bóc lột của địa chủ PK -> Thuế má nặng, đơn vị đo lường không thống nhất. - Phát hiện KT- TB - Quan sát, mô tả. - >< với 2 ĐC trên & với chế độ PK, đòi hỏi phá bỏ. - Thảo luận- TB. + G/c thống trị s/dụng giáo hội để lừa dối, đàn áp T2 ND, ND cũng đ/tr trên lĩnh vực tư tưởng chống g/c thống trị. - Căn cứ ND đoạn trích - TB. + Phê phán cđộ quân chủ cc. + Đẩ kích mạnh mẽ giáo hội. + Đề cao q tự do của con ng. - Phát hiện KT- TB. - >< giữa đ/c T3 & g/c thống trị gay gắt. + Để gq kh/ hoảng tài chính – vua triệu tập HN 3 đẳng cấp. - Theo dõi TT của GV. - Giáng một đòn chí mạng vào cđộ quân chủ chuyên chế. +Mở đầu & tạo đà cho CM p/t + Báo hiệu sự sụp đổ của cđộ quân chủ I. Nước Pháp trước cách mạng. 1.Tình hình kinh tế. - Nông nghiệp: Thô sơ, lạc hậu. - Công thương nghiệp: Phát triển song bị kìm hãm nghiêm trọng. 2. Tình hình chính trị, xã hội. a. Chính trị: - Chế độ quân chủ chuyên chế đã lâm vào khủng hoảng. b. Xã hội: - Chia 3 đẳng cấp: Tăng lữ, quý tộc & đẳng cấp thứ ba. 3.Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. - Nổi bật là trào lưu triết học ánh sáng (TKXVIII- TK ánh sáng). => Thức tỉnh mọi người & có t/dụng chuẩn bị cho cách mạng. I.Cách mạng bùng nổ. 1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế. 2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng. * Duyên cớ: - 5/5/1789 vua triệu tập HN3 ĐC để gq khủng hoảng nhưng không đếm xỉa gì tới quyền lợi nhân dân. * Diễn biến: - 17/6, Quốc hội lập hiến thành lập - 14/7 ND nổi dậy phá ngục Ba-xti * ý nghĩa: (SGK) * Tính chất: Là cuộc CMTS. 4.Củng cố: (5’) ? Phác hoạ nét nổi bật về tình hình kinh tế, XH nước Pháp trước CM. ? Những nguyên nhân nào dẫn tới CMTSP bùng nổ & bắt đầu ntn. 5. Về nhà: (2’) - Học, nắm vững nội dung phần học. - Trả lời câu hỏi câu mỗi phần. - Làm BT 1->7 vở BT. - Đọc, chuẩn bị phần còn lại . Ngày soạn: /8 Ngày dạy: /9 Tiết 4 – Bài 2: Cách mạng tư sản pháp (1789 - 1794) (tiếp) A – mục tiêu: Giúp học sinh: - Hiểu được: Những sự kiện cơ bản về diễn biến của cách mạng qua các giai đoạn, kết quả, ý nghĩa của cách mạng. - Nhận thức tính chất hạn chế của CMTS; Thấy được vai trò của quần chúng ND trong cách mạng; Bài học kinh nghiệm. - Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ, lập niên biểu, thống kê, biết so sánh, đối chiếu, liên hệ. B – Chuẩn bị: - Bảng phụ; Lược đồ các cuộc CMTS ở châu Âu TKXVI- XIX.. - Tranh ảnh theo SGK, tư liệu liên quan. C - Hoạt động dạy- học: 1. Tổ chức lớp (1’) 2. Kiểm tra: (5’) : - Bài tập về nhà. ? TB sự kiện mở đầu cho thắng lợi của CMTSP? Vì sao sự kiện này lại được coi là sự kiện mở đầu cho thắng lợi của CMP. (Nhà ngục là hiện thân của chế độ PK) 3. Bài mới:(32’) Hoạt động của thày Hoạt động của trò Ghi bảng ? Chế độ này nằm trong tay lực lượng nào. ? Việc làm đầu tiên của QHLH là gì. ? Tuyên ngôn có ND ntn? Qua nhg ND đó em có nx? - Liên hệ TNĐL của VN. ?Sau khi cđộ QCLH đc xác lập, vua Lu-i XVI đã có h/động ntn? Hậu quả? ? Trc t/h Tổ quốc lâm nguy, NDP đã có h/đ ntn ? Sau 10/8/1792 c/quyền nằm trg tay lực lượng nào. ? Sau khi nắm quyền, phái Gỉôngđanhđã có nhg việc làm tích cực nào. ? Xuân 1793, nc Pháp lại đứng trước khó khăn nào? Thái độ của Gỉôngđanh . - Sử dụng lược đồ- TT ? Trước t/hình ấy,ND Pa ri đã làm gì. ? Phái Gia đã làm gì để g/q khó khăn lúc đó? Thái độ của ND. ? Q/s h11& đoạn in nvghiêng, nêu 1 vài p/c tốt đẹp của Rôbexpie. ? Tại sao sau 1794, CMTSP ko thể tiếp tục? Vì sao. (*) ? Theo em cuộc CMTSP cuối TKXIX có ý nghĩa lịch sử ntn. ? Mặc dù vậy CMP cũng có những hạn chế gì. ? Đ/ giá về cuộc CM này so với các cuộc CM trước. - Do đại tư sản cầm quyền. - Phát hiện KT - TB. - Phát hiện KT- TB - ND Pải nổi dậy lật đổ sự thống trị của phái lập hiến, xoá bỏ cđộ PK. - Tư sản công thương nghiệp. - Xử tử vua Lu-i XVI + Ra sức chống ngoại xâm. - Phái Gi ko lo tổ chức chống ngoại xâm, nội phầnm chỉ lo củng cố quyền lực. - Do tầng lớp tư sản dân chủ nắm quyền. -> ND phấn khởi, vui mừng vì nguyện vọng được đáp ứng. - Quan sát –nêu. - Nội bộ > ngăn chặn CM tiếp tục p/tr vì động chạm tới qlợi của chúng - Phát hiện KT- TB. + Chứng tỏ vai trò của quần chúng ND trong CM. -TB theo nội dung SGK. => Là cuộc CmTS triệt để nhất, có a/hg sâu rộng nhất. III. Sự phát triển của cách mạng. 1.Chế độ quân chủ lập hiến (Từ 14/7/1789- 10/8/1792). - 8/1789 thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. - 9/1791 Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến. - 4/1792 Liên minh áo, Phổ can thiệp chống Pháp. - 10/8/1792 phái Lập hiến bị lật đổ, chế độ PK bị xoá bỏ. 2. Bước đầu của nền cộng hoà (Từ 21/9/1792 đến 2/6/1793). - 21/9/1792 nền cộng hoà Pháp được thiết lập. - 21/1/1793, vua Lu-i XVI bị kết án phản quốc & bị xử tử. -Đầu 1793, Anh và các nước PK tấn công nước Pháp. -2/6/1793 phái Gỉôngđanh bị lật đổ. 3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh (2/6/1793 – 27/7/1794) - Phái Gia cô banh đã thi hành các chính sách tiến bộ. - Nổi bật là trào lưu triết học ánh sáng (TKXVIII- TK ánh sáng). - 27/7/1794 CMTSP kết thúc. 4. ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. * Tích cực: - Trong nước: SGK -Quốc tế: + ảnh hưởng sâu rộng tới chhế độ PK châu Âu. + CM hoá tinh thần đ/tr của ND các nước dưới c/độ TDPK. + Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. 4.Củng cố: (5’) ? CMTSP phát triển theo hướng nào? (Hướng đi lên) Tại sao như vậy(Do quyền lợi của các tầng lớp TS khác nhau> Mỗi khi tầng lớp TS l/đạo Cm đạt đc quyền lợi lại muốn dừng CM, quần chúng ND là lực lượng quyết định thúc đẩy CM đi lên ).. 5. Về nhà: (2’) - Làm BT 9->15 vở BT. - Học, nắm vững nội dung phần học;Trả lời câu hỏi câu mỗi phần . - Đọc, chuẩn bị bài 3 . Ngày soạn: /9 Tuần 3 Ngày dạy: /9 Tiết 5 – Bài 3: chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới. A – mục tiêu: Giúp học sinh: - Hiểu: + Nguyên nhân dẫn đến cuộc cách mạng công nghiệp, nội dung và hệ quả. - Nhận thứcddược NDLĐ thực sự là người sáng tạo, chủ nhân của những thành tựu. - Biét phân tích các sự kiện, khai táhc nội dung và sử dụng kênh hình trong SGK. B – Chuẩn bị: - Bảng phụ; Lược đồ , tranh ảnh theo SGK. - Tranh ảnh, tư liệu liên quan. C - Hoạt động dạy- học: 1. Tổ chức lớp (1’) 2. Kiểm tra: (5’) : ? Tại sao CMTSP kết thúc? ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng này. - Bài tập về nhà. 3. Bài mới:(32’) Hoạt động của thày Hoạt động của trò Ghi bảng ? Trước CM, t/hình k/tế nước Pháp ra sao? Ng/nhân dẫn tới tình trạng đó. ? Tình hình c/trị, XH nước Pháp trước CM có gì đặc biệt. -Treo bảng phụ “Sơ đồ XHP trc CM”, 3 đẳng cấp này có vai trò ntn trg XH . ? Q/sát h5, mtả tình cảnh của người nd trg XHP thời bấy giờ. ? Mqh giữa ĐCT3 với hai đảng cấp trên. (*) ? Ng/nhân dẫn đến cuộc đ/tr trên mặt trận tư tưởng. ? Cuộc đ/tr tư tưởng diễn ra ntn. ? Dựa vào nhg đoạn trích ngắn trg SGK, nêu 1 vài điểm chủ yếu trg tư tg của 3 nhà tư tưởng . ? Vai trò của cuộc đ/tr tư tưởng với CMP. ? Sự kh/ hoảng của cđộ PK thể hiện ở nhg điểm nào? Vì sao CM bùng nổ. ? Duyên cớ nào trực tiếp châm ngòi nổ cho CM. ? Trg HN thái độ của vua & g/c thống trị ntn. ? CMTSP 1789 diễn ra ntn - Cho hs q/s h9 tường thuật ? Pháo đài Bãti bị đánh chiếm có ý nghĩa ntn. (*) - Thảo luận nhóm- TB. -> Sự bóc lột của địa chủ PK -> Thuế má nặng, đơn vị đo lường không thống nhất. - Phát hiện KT- TB - Quan sát, mô tả. - >< với 2 ĐC trên & với chế độ PK, đòi hỏi phá bỏ. - Thảo luận- TB. + G/c thống trị s/dụng giáo hội để lừa dối, đàn áp T2 ND, ND cũng đ/tr trên lĩnh vực tư tưởng chống g/c thống trị. - Căn cứ ND đoạn trích - TB. + Phê phán cđộ quân chủ cc. + Đẩ kích mạnh mẽ giáo hội. + Đề cao q tự do của con ng. - Phát hiện KT- TB. - >< giữa đ/c T3 & g/c thống trị gay gắt. + Để gq kh/ hoảng tài chính – vua triệu tập HN 3 đẳng cấp. - Theo dõi TT của GV. - Giáng một đòn chí mạng vào cđộ quân chủ chuyên chế. +Mở đầu & tạo đà cho CM p/t + Báo hiệu sự sụp đổ của cđộ quân chủ I. Cách mạng công nghiệp. 1.Cáh mạng công nghiệp ở Anh. - Nông nghiệp: Thô sơ, lạc hậu. - Công thương nghiệp: Phát triển song bị kìm hãm nghiêm trọng. 2. Tình hình chính trị, xã hội. a. Chính trị: - Chế độ quân chủ chuyên chế đã lâm vào khủng hoảng. b. Xã hội: - Chia 3 đẳng cấp: Tăng lữ, quý tộc & đẳng cấp thứ ba. 3.Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. - Nổi bật là trào lưu triết học ánh sáng (TKXVIII- TK ánh sáng). => Thức tỉnh mọi người & có t/dụng chuẩn bị cho cách mạng. I.Cách mạng bùng nổ. 1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế. 2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng. * Duyên cớ: - 5/5/1789 vua triệu tập HN3 ĐC để gq khủng hoảng nhưng không đếm xỉa gì tới quyền lợi nhân dân. * Diễn biến: - 17/6, Quốc hội lập hiến thành lập - 14/7 ND nổi dậy phá ngục Ba-xti * ý nghĩa: (SGK) * Tính chất: Là cuộc CMTS. 4.Củng cố: (5’) ? Phác hoạ nét nổi bật về tình hình kinh tế, XH nước Pháp trước CM. ? Những nguyên nhân nào dẫn tới CMTSP bùng nổ & bắt đầu ntn. 5. Về nhà: (2’) - Học, nắm vững nội dung phần học. - Trả lời câu hỏi câu mỗi phần. - Làm BT 1->7 vở BT. - Đọc, chuẩn bị phần còn lại .

File đính kèm:

  • docgiao an lich su 8 cuc ky chi tiet.doc
Giáo án liên quan