Giáo án Lịch sử lớp 5 kỳ 1

I. MỤC TIÊU:

- Học sinh biết Trương Định là tấm gương tiêu biểu của phong trào chống thực dân Pháp xâm lược ở Nam Kì.

- Học sinh biết do lòng yêu nước, Trương Định đã không theo lệnh vua, ở lại cùng nhân dân chống quân Pháp xâm lược.

- Rèn học sinh kể lại diễn biến câu chuyện, tập trung thể hiện tâm trạng Trương Định.

- Giáo dục học sinh biết cảm phục và học tập tinh thần xả thân vì nước của Trương Định.

II. ĐỒ DÙNG :

- Bản đồ hành chính Việt Nam - Hình ảnh SGK/4

- SGK và tư liệu về Trương Định

 

doc38 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 08/01/2014 | Lượt xem: 5967 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 5 kỳ 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 1 : ND: Thứ 5, ngày 27/8/09 Tiết 1 : “BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG ĐỊNH I. MỤC TIÊU: - Học sinh biết Trương Định là tấm gương tiêu biểu của phong trào chống thực dân Pháp xâm lược ở Nam Kì. - Học sinh biết do lòng yêu nước, Trương Định đã không theo lệnh vua, ở lại cùng nhân dân chống quân Pháp xâm lược. - Rèn học sinh kể lại diễn biến câu chuyện, tập trung thể hiện tâm trạng Trương Định. - Giáo dục học sinh biết cảm phục và học tập tinh thần xả thân vì nước của Trương Định. II. ĐỒ DÙNG : - Bản đồ hành chính Việt Nam - Hình ảnh SGK/4 - SGK và tư liệu về Trương Định III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Kiểm tra : 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài : “Bình Tây Đại Nguyên Soái” Trương Định. b) Nôi dung: * Hoạt động 1: Giáo viên nêu hoàn cảnh dẫn đến phong trào kháng chiến dưới sự chỉ huy của Trương Định - Hoạt động lớp - GV treo bản đồ + trình bày nội dung. - HS quan sát bản đồ - Sáng 1/9/1858 , thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược nước ta. Tại đây, quân Pháp đã vấp phải sự chống trả quyết liệt nên chúng không thực hiện được kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh. - Năm sau, thực dân Pháp phải chuyển hướng, đánh vào Gia Định. Nhân dân Nam Kì khắp nơi đứng lên chống Pháp, đáng chú ý nhất là phong trào kháng chiến dưới sự chỉ huy của Trương Định. * Hoạt động 2: - Hoạt động nhóm 1. Những băn khoăn suy nghĩ của Trương Định khi nhận được lệnh vua. - Học sinh làm việc nhóm đôi thảo luận từng câu hỏi - Học sinh nêu ý kiến. - Giáo viên chốt lại. - Năm 1862 xảy ra sự kiện gì? - Triều đình kí hòa ước cắt 3 tỉnh miền Đông Nam Kì cho thực dân Pháp, lệnh cho Trương Định phải giải tán lực lượng kháng chiến của nhân dân và đi An Giang nhậm chức lãnh binh. -> GV nhận xét + giới thiệu thêm về Trương Định + Điều gì khiến Trương Định lại băn khoăn, lo nghĩ? - Trương Định băn khoăn là ông làm quan mà không tuân lệnh vua là mắc tội phản nghịch, bị trừng trị thảm khốc. Nhưng nhân dân thì không muốn giải tán lực lượng và 1 dạ tiếp tục kháng chiến. Ong chưa biết phải nên làm thế nào cho phải. 2. Tình cảm của nhân dân đối với Trương Định. + Trước những băn khoăn đó, nghĩa quân và dân chúng đã làm gì? - Trước những băn khoăn đó, nghĩa quân và dân chúng đã suy tôn ông làm “Bình Tây Đại Nguyên Soái”. + Trương Định đã làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân? - Để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân, Trương Định không tuân lệnh vua, ở lại cùng nhân dân chống giặc Pháp. Hoạt động 3 : Cả lớp - Em có suy nghĩ như thế nào khi Trương Định không tuân lệng vua, ở lại cùng nhân dân kháng Pháp ? - Em biết thêm già về Trương Định ? - Trương Định là một người yêu nước, căm thù giặc muốn đánh đuổi giặc Pháp giành lại độc lập cho đất nước. - Ở Long An có con đường mang tên ông. * Hoạt động 4: Củng cố – dặn dò - Em thấy Trương Định là người như thế nào ? - Hoạt động lớp - Tại sao nhân dân lại suy tôn ông làm “Bình tây Đại nguyên soái” - HS trả lời - Chuẩn bị: “Nguyễn Trường Tộ mong muốn đổi mới đất nước” - Nhận xét tiết học TUẦN 2 : ND: Thứ 3, ngày 1/9/09 Tiết 2 : NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC I. MỤC TIÊU : Học sinh biết : Những đề nghị chủ yếu canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. Qua đó, đánh giá lòng yêu nước của Nguyễn Trường Tộ Rèn kĩ năng phân tích sự kiện lịch sử để rút ra ý nghĩa của sự kiện. Giáo dục học sinh lòng kính yêu Nguyễn Trường Tộ. II. CHUẨN BỊ: - Tranh SGK, tư liệu về Nguyễn Trường Tộ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ: “Bình Tây Đại Nguyên Soái” Trương Định. - Hãy nêu những băn khoăn, lo nghĩ của Trương Định? - Dân chúng đã làm gì trước những băn khoăn đó? - Học sinh nêu Ÿ Giáo viên nhận xét 2. Bài mới : a. Giới thiệu bài mới: “Nguyễn Trường Tộ mong muốn đổi mới đất nước” b. Nội dung : * Hoạt động 1: (làm việc cả lớp) 1. Tình hình đất nước nửa sau thế kỉ XIX. - Giáo viên giới thiệu Nước ta bị giặc Pháp xâm lược, có một số người có lòng yêu nước có chủ trương làm thay đổi đất nuớc, làm cho đất nước đủ sức mạnh để tự lực, tự cường, để tránh mối họa xâm lăng, trong đó có Nguyễn Trường Tộ. - Ông sinh ra trong một gia đình theo đạo Thiên Chúa ở Nghệ An. Ong thông minh, hiểu biết hơn người, được nhân dân gọi là “Trạng Tộ”. - Năm 1860 ông sang Pháp quan sát, tìm hiểu sự giàu có văn minh của nuớc Pháp để tìm cách đưa đất nước ta thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Hoạt động 2 : - Nhóm Học sinh trao đổi nhóm 4 với những nội dung sau : * Giáo viên giải nghĩ từ “canh tân” – đổi mới 2. Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - Những đề nghị canh tân đất nước do Nguyễn Trường Tộ là gì? -Mở rộng quan hệ ngoại giao, buôn bán với nhiều nước, thuê chuyên gia nước ngoài giúp ta phát triển kinh tế, mở trường dạy đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc… - Những đề nghị đó có được triều đình thực hiện không? Vì sao? 3. Thái độ của vua quan nhà Nguyễn trước lời đề nghị của NTT. - Triều đình bàn luận không thống nhất,vua Tự Đức cho rằng không cần nghe theo NTT , vua quan bảo thủ Theo em những đề nghị nêu trên, NTT mong muốn điều gì ? Mong muốn đất nước giàu mạnh, không còn cảnh bị nô lệ giặc Pháp. * Hoạt động 3: Làm việc cả lớp - Tại sao NTT lại được người đời sau kính trọng ? 4. Tình cảm của nhân dân đối với NTT. - NTT có lòng yêu nuớc, muốn canh tân đất nước để phát triển đất nước. - Nhân dân khâm phục tinh thần yêu nuớc của ông. 3 . Củng cố - dặn dò: ® Giáo dục học sinh kính yêu Nguyễn Trường Tộ. - Đọc ghi nhớ SGK - Chuẩn bị bài : Cuộc phản công ở kinh thành Huế. - Nhận xét tiết học TUẦN 3 ND: Thứ 3, ngày 8/9/09 Tiết 3 : CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ I. MỤC TIÊU : Học sinh biết: - Cuộc phản công ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết và một số quan lại yêu nước tổ chức đã mở đầu cho phong trào Cần Vương (1885 - 1896) - Rèn kĩ năng đánh giá sự kiện lịch sử. - Trân trọng, tự hào về truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc II. CHUẨN BỊ: - Lược đồ kinh thành Huế năm 1885 - Bản đồ Hành chính Việt Nam III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : Nguyễn Trường Tộ mong muốn đổi mới đất nước - Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ là gì? Ÿ Giáo viên nhận xét bài cũ 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài : Cuộc phản công ở kinh thành Huế b) Nội dung : * Hoạt động 1: ( Làm việc cả lớp) 1. Người đại diện phía chủ chiến - GV giới thiệu bối cảnh lịch sử nước ta. Năm 1884, nhà Nguyễn kí hòa ước với Pháp công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên toàn đất nứơc ta. Tuy triều đình đầu hàng nhưng nhân dân ta không chịu khuất phục. Trong quan lại, trí thức nhà Nguyễn đã phân hoá thành hai phái: phái chủ chiến và phái chủ hoà. - Tổ chức thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi sau: - Quan lại triều đình nhà Nguyễn có thái độ đối với thực dân Pháp như thế nào ? - Triều đình chia 2 phái : chủ chiến và chủ hòa - Phân biệt điểm khác nhau về chủ trương của phái chủ chiến và phái chủ hòa trong triều đình nhà Nguyễn ? - Tôn Thất Thuyết đã làm gì để chuẩn bị chống Pháp? - Phái chủ hòa chủ trương hòa với Pháp ; phái chủ chiến chủ trương chống Pháp - Tôn Thất Thuyết cho lập căn cứ kháng chiến Ÿ Giáo viên nhận xét, chốt lại Tôn Thất Thuyết đại diện phái chủ chiến lập căn cứ ở miền rừng núi, tổ chức các đội nghĩa quân ngày đêm luyện tập, sẵn sàng đánh Pháp. * Hoạt động 2 : 2. Nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cuộc phản công ở kinh thành Huế. - Giáo viên tường thuật lại cuộc phản công ở kinh thành Huế kết hợp chỉ trên lược đồ kinh thành Huế. - Giáo viên tổ chức học sinh trả lời các câu hỏi : + Cuộc phản công ở kinh thành Huế diễn ra khi nào? - Đêm ngày 5/7/1885 + Do ai chỉ huy? - Tôn Thất Thuyết + Cuộc phản công diễn ra như thế nào? - Đêm 5 – 7- 1885, cuộc phản công ở kinh thành Huế bắt đầu bằng tiếng súng nổ rầm trời của súng thàn công, quân ta do Tôn Thất Thuyết chỉ huy tấn công vào đồn Mang cá, tòa khâm sứ Pháp. Bị bất ngờ, quân Pháp vô cùng bối rối. Nhưng nhờ có ưu thế về vũ khí, đến gần sáng thì đánh trả. Quân ta chiến đấu oanh liệt nhưng vũ khí thô sơ, lạc hậu, lực lượng ít nên đã thất bại + Vì sao cuộc phản công bị thất bại ? - Vì trang bị vũ khí của ta quá lạc hậu, lực lượng ít. Ÿ Giáo viên kết luận : Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghi và một số quan lại trong triều muốn chống Pháp nên cuộc phản công ở kinh thành Huế đã diễn ra với tinh thần chiến đấu rất dũng cảm nhưng cuối cùng bị thất bại. * Hoạt động 3 : 3. Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghi và phong trào Cần Vương. - Giáo viên nêu câu hỏi: + Sau khi phản công thất bại, Tôn Thất Thuyết đã có quyết định gì ? Việc làm đó có ý nghĩa như thế nào ? - … ông quyết định đưa vua Hàm Nghi và đoàn tùy tùng lên vùng rừng núi Quảng Trị ( Đây là sự kiện hết sức quan trọng trong xã hội phong kiến ) Ong lấy danh vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân cả nước giúp vua cứu nước - Em hãy nêu tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu hưởng ứng phong trào Cần Vương ? Phạm Bành, Đinh Công Tráng, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật. - Em biết ở đâu có tên đường phó, trường học mang tên các anh hùng trong phong trào Cần Vương. 3. Củng cố - dặn dò: - Học sinh đọc ghi nhớ - Chuẩn bị bài : Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX - Nhận xét tiết học TUẦN 4 ND: Thứ 3, ngày 15-9-2009 Tiết 4 : Xà HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX I. MỤC TIÊU: - Học sinh biết: Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, nền kinh tế- xã hội nước ta có những biến đổi do chính sách khai thác thuộcđịa của Pháp . - Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa KT & XH. - Rèn bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa KT & XH. - Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc. II. ĐỒ DÙNG : Bản đồ hành chính Việt Nam III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : Cuộc phản công ở kinh thành Huế. - Nêu nguyên nhân xảy ra cuộc phản công ở kinh thành Huế? - Nêu các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào Cần Vương? Ÿ Giáo viên nhận xét 2. Bài mới : a) Giới thiệu bài : Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX b) Nội dung : * Hoạt động 1: (làm việc cả lớp) 1 . Những thay đổi của nền kinh tế Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. - Giáo viên nêu vấn đề: Sau khi dập tắt phong trào đấu tranh vũ trang của nhân dân ta, thực dân Pháp đã làm gì? Việc làm đó đã tác động như thế nào đến tình hình kinh tế, xã hội nướcta ? - Tiến hành cuộc khai thác kinh tế mà lịch sử gọi là cuộc khai thác thuộc địa lần thứ I nhằm vơ vét tài nguyên và bóc lột sức lao động của nhân dân ta. - Học sinh đọc SGK và quan sát tranh trả lời câu hỏi : + Trước khi Pháp xâm lược nước ta có những ngành nào là chủ yếu ? + Nông nghiệp là chủ yếu ; dệt, gốm, đúc đồng. - Khi Pháp vào VN chúng đã làm gì để khai thác, bóc lột vơ vét tài nguyên nước ta ? … khai thác khoáng sản : than, thiếc, vàng, bạc,… - Chúng xây dựng nhà máy, bóc lột sức lao động, trả luơng rẻ mạt. - Cướp đất của dân xây đồn điền trồng cao su, cà phê,… - Lần đầu tiên VN có đường ôtô xe lửa. - Ai được hưởng những nguồn lợi do phát triển kinh tế ? … người Pháp - Giáo viên KL. Nền kinh tế VN cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, khi Pháp sang xâm lược lược ta chúng đã lợi dụng nguồn nhân công ở VN để khai thác khoáng sản, làm công trong các đồn điền cho chúng với tiền công rẻ mạt. Thu nguồn lợi lớn phục vụ lôi ích cho chúng. * Hoạt động 2 : (làm việc theo nhóm) 2. Những thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX và đời sống của dân ta. _GV tổ chức HS thảo luận câu hỏi : +Trước khi bị thực dân Pháp xâm lược xã hội VN có những tầng lớp nào ? - Có 2 giai cấp : Địa chủ phong kiến và nông dân. +Sau khi Pháp đô hô nước ta XHVN có thêm tầng lớp nào ? - Bộ máy cai trị thuộc địa hình thành ; thành thị phát triển ; buôn bán mở mang, xuất hiện các tầng lớp : viên chức, trí thức, chủ xưởng nhỏ, giai cấp công nhân. + Nêu những nét chính về đời sống của công nhân và nông dân N cuối TK 19 đầu TK 20 ? - Nông dân mất rộng, đói nghèo, phải vào làm trong nhà máy, xí nghiệp, dồn điền và nhận lương rẻ mạt, đời sống vô cùng cực khổ. 3 . Củng cố - dặn dò: - Học bài - Chuẩn bị bài : “Phan Bội Châu và phong trào Đông Du” - Nhận xét tiết học TUẦN 5 ND: Thứ ba, ngày 22-9-2009 Tiết 5: PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU I. MỤC TIÊU: - Học sinh biết: Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu đầu thế kỷ XX. Phong trào Đông Du là 1 phong trào yêu nước nhằm mục đích chống thực dân Pháp. - Thuật lại được phong trào Đông Du( HS yếu, Tb thuật ngắn gọn). - Giáo dục học sinh yêu mến, kính trọng, biết ơn Phan Bội Châu. II. CHUẨN BỊ: - GV: Bản đồ thế giới, phiếu học tập - HS : SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ: “Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX” - Nêu sự đổi mới về xã hội, nền kinh tế của nước ta cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? - 2 HS 2. Bài mới: GTB - Phan Bội Châu và phong trào Đông Du * Hoạt động 1: làm việc cả lớp - Em biết gì về Phan Bội Châu? - Ong sinh năm 1867, trong một gia đình nhà nho nghèo, tại làng Đan Nhiệm, nay là xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nhận xét, giới thiệu thêm về Phan Bội Châu * Hoạt động 2: làm việc theo nhóm - Chia nhóm, phát phiếu, nêu yêu cầu - Cácnhóm thảo luận - Phong trào Đông Du bắt đầu lúc nào? Kết thúc năm nào? - Đại diện các nhóm trình bày ( HS yếu, TB trả lời được 1 số ý ) Phong trào Đông du do ai khởi xướng và lãnh đạo? - Phong trào diễn ra như thế nào? - Cuộc sống của những thanh niên sang Nhật học như thế nào? - Phong trào Đông Du kết thúc như thế nào? Nhận xét và hỏi: Nêu ý nghĩa của phong trào Đông Du? - Treo bản đồ, giới thiệu nước Nhật Bản - Khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân ta Hoạt động 3: Thuật lại phong trào Đông Du Tổ chức HS thuật theo cặp * Giúp HS yếu -2 HS cùng thuật - 1 vài HS thuật trước lớp ( HS yếu, TB thuật ngắn gọn ) 3. Củng cố, dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ - Liên hệ giáo dục - Dặn dò, nhận xét tiết học 1-2HS TUẦN 6 ND: Thứ ba, ngày 29-9-2009 Tiết 6: QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC I. MỤC TIÊU: -HS biết Nguyễn Tất Thành chính là Bác Hồ kính yêu -Nguyễn Tất Thành đi ra nước ngoài là do lòng yêu nước thương dân, mong muốn tìm con đường cứu nước. -Ghi nhớ và nắm sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử. Thuật lại được quá trình Bác ra đi tìm đường cứu nước( HS yếu, TB thuật ngắn gọn) đủ ý ci tiết hơn( HS khgá giỏi). - Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương, kính yêu Bác Hồ. II. CHUẨN BỊ: - GV: Bản đồ hành chính Việt Nam. - HS: SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du. + Nêu ý nghĩa của phong trào Đông du? - 2 HS + Vì sao phong trào thất bại? 2. Bài mới: GTB- Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước * Hoạt động 1: Làm việc cả lớp - Nêu những phong trào chống thực dân Pháp đã diễn ra? - Nêu các phong trào cần vương - Vì sao các phong trào đó thất bại? - - HS nêu + Từ đó giúp HS thấy được Bác ra đi tìm đường cứu nước Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm - Chia nhóm, phát phiếu, nêu yêu cầu - Các nhóm thảo luận -Đại diện trình bày - Tìm hiểu về gia đình, quê hương Bác? - Mục đích ra đi nước ngoài của Nguyễn Tất Thành? ( HS yuế, TB nêu được 1 vài ý) Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại đâu? Lúc nào? - Nêu những khó khăn khi Nguyễn Tất Thành dự định khi ra đi tìm đường cứu nước? Ÿ Giáo viên chốt: Ngày 5/6/1911, với lòng yêu nước, thương dân, Nguyễn Tất Thành đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. * Hoạt động 3: Thuật lại quá trình Bác ra đi tìm đường cứu nước - Tổ chức HS thuật theo cặp - 2 HS cùng thuật * Quan sát, gợi ý HS yếu - 1 vài HS thuật trước lớp( HS yếu, TB thuật ngắn gọn) 3. Củng cố, dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ - Liên hệ giáo dục - Dặn dò, nhận xét tiết học TUẦN 7 ND: Thứ ba, ngày 6-10-2009 Tiết 7: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI I. MỤC TIÊU: - Học sinh biết: Lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc là người đã chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. - Trình bày được kết quả của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam( HS yếu, TB nêu ý ngắn gọn). - Đảng ra đời là 1 sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu thời kỳ cách mạng nước ta có sự lãnh đạo đúng đắn, giành nhiều thắng lợi to lớn. - Giáo dục học sinh nhớ ơn tổ chức Đảng và Bác Hồ. II. CHUẨN BỊ: - GV: Phiếu học tập - HS : SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước - Tại sao anh Ba quyết chí ra đi tìm đường cứu nước? - 2 HS 2. Bài mới: GTB - Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời Hoạt động 2: Làm việc cá nhân - Gọi HS đọc đoạn :Từ đầu....thống nhất lực lượng - 1 HS + Từ giữa năm 1929, ơ’nước ta ra đời mấy tổ chức cộng sản? + Ba tổ chức + Các tổ chức cùng nhau làm gì? + Lãnh đạo phong trào đấu tranh chống pháp + Để tăng thêm sức mạnh của cách mạng, các tổ chức quyết định gì? + Hợp nhất các tổ chức Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm Chia nhóm, phát phiếu, nêu yêu cầu - Thảo luận theo phiếu - Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu? Do ai chủ trì? Đại diện trình bày - Trình bày kết quả của hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam? ( HS yếu, TB nêu ý ngắn gọn) Nhận xét và chốt ý Hoạt động 3: Làm việc cả lớp - Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập vào thời gian nào? - 3/2/1930 - Nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản viết Nam? - Nêu ( HS yếu, TB nêu ngắn gọn) 3. Củng cố, dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ - Liên hệ giáo dục - Dặn dò, nhận xét tiết học TUẦN 8 ND: Thứ ba, ngày 13-10-2009 Tiết 8: XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH I.MỤC TIÊU: - HS biết xô viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạmg Việt Nam trong những năm 1930-1931. - Nhân dân một số địa phương đã đấu tranh giành quyền làm chủ thôn xã, xây dựng cuộc sống mới văn minh tiến bộ. - Thuật lại được cuộc biểu tình của phong trào ( HS yếu, TB thuật ngắn gọn) đủ ý chi tiết hơn ( HS khá , giỏi). -Cảm phục trước tinh thần quyết tâm giành lại độc lập của nhân dân Nghệ Tĩnh. II. CHUẨN BỊ: -GV: bản đồ hành chính Việt Nam, phiếu học tập - HS: SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ: - Nêu ý nghĩa của Đảng cộng sản Việt Nam ra đời? -2 HS 2. Bài mới: GTB- Xô viết Nghệ Tĩnh Hoạt động 1: làm việc theo nhóm - Chia nhóm, phát phiếu, nêu nhiệm vụ - Các nhóm thảo luận theo phiếu, đại diện trình bày + Ngày 12-9-1930 các huyện Hưng Nguyên Nam Đàn diễn ra sự kiện gì? + Đoàn người đi như thế nào? + Thực dân Pháp đã làm gì để đàn áp cuộc biểu tình + Suốt tháng 9-10 nhân dân các huyện tiếp tục làm gi? - Nhận xét, chốt ý - Tổ chức HS thuật lại cuộc biểu tình * Gợi ý HS yếu - 2 HS cùng thuật, 1 vài HS thuật tước lớp( HS yuế, TB thuật ngắn gon). Hoạt động 2 : Làm việc cá nhân - Gọi HS đọc pần còn lại -1 HS - Trong những năm1930-1931, ở nhiều vùng nôn thôn ở Nghệ Tĩnh diễn ra điều gì mới? - Nêu: + Không xảy ra ttrộm cắp, cờ bạc, các phong tục lạc hậu bị bãi bỏ… + Nhân dân có ruộng đất, được nghe nói chuyện… + Thoát được ách nô lệ, trờ thành người chủ thôn xóm( HS yếu, TB nêu được 2 hoặc 3 ý) - Phong trào xô viết Nghệ Tĩnh có ý nghĩa gì? - HS trao đổi nêu + Gọi ý: Chứng tỏ về điều gì?…. 3. Củng cố, dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ - Liên hệ giáo dục - Dặn dò, nhận xét tiết học TUẦN 9 ND: Thứ ba, ngày 20-10-2009 Tiết 9: MÙA THU CÁCH MẠNG I. MỤC TIÊU: - Biết sự kiện tiêu biểu của Cácg mạng tháng tám là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn. - Thuật được diễn biến của cuộc khởi nghĩa ngày 19-8-1945 ở Hà Nội và ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng tám( HS yếu, TB nêu ngắn gọn) đủ ý chi tiết hơn( HS khá giỏi). - Biết ngày 19-8 trở thành kỷ niệm Cách mạng tháng tám nước ta. II. CHUẨN BỊ: - GV: Bản đồ địa lý Việt Nam, phiếu học tập - HS: SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ - Nêu ý nghĩa của phong trào xô viết Nghệ Tĩnh? - 2HS 2. Bài mới: GTB- Mùa thu cáng mạng Hoạt động 1: Làm việc cá nhân - Gọi HS đọc từ đầu đên khí thế cách mạng - 1 HS đọc - Cuối năm 1940 thực dân Pháp đã làm gì? - Kéo vào xâm lược nước ta - Nhật đảo chính Pháp vào thời gian nào? - Tháng 3-1945 - Được tin Nhật đầu hàng, Đảng và Bác đã làm gì? - Toàn dân khởi nghĩa Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm - Chia nhóm, phát phiếu, nêu yêu cầu - Các nhóm thảo luận theo phiếu + Sáng 19-8-1945 khí thế vùng lên giành lại chính quyền diễn ra nhu thế nào? - Đại diện các nhóm trình bày(HS yếu, TB nêu được 1 số ý) + Trưa 19-8-1945 đại diện Uỷ ban khởi nghĩa đọc lời gì? Cuộc mít tinh diễn ra như thế nào? + Trước sức mạnh đông đảo của quần chúng, lính Bảo an đã phải làm gì? - Nhận xét chốt ý đúng +Cuộc khởi nghĩa mang lại kết quả gì? - Giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng + Kỷ niệm Cách mạng tháng tám vào thời gian nào? - 19-8 - Tiếp sau Hà Nội những nơi nào đã diễn ra khởi nghĩa? - Huế, Sài Gòn Hoạt động 3: Làm việc theo cặp Tổ chức HS thuật lại diễn biến của cuộc khởi nghĩa ngày 19-8 - 2 HS cùng thuật - 1 vài HS thuật trước lớp( HS yếu,TB thuật ngắn gọn) 3. Củng cố, dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ - 1 HS - Liên hệ giáo dục - Dặn dò, nhận xét tiết học TUẦN 10 ND: Thứ ba, ngày 27-10-2009 Tiết 10: BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP MỤC TIÊU: - HS biết ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình( Hà Nội) chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. - Đây là sự kiện trọng đại khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hào. - Thuật lại diễn biến của buổi lễ( HS yếu, TB thuật ngắn gọn) đủ ý chi tiết hơn( HS khá giỏi). - Biết ngày 2/9 trở thành ngày quốc khánh của nước ta. II. CHUẨN BỊ: - GV: Phiếu học tập, bản đồ địa lý Việt Nam - HS : SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ -Nêu ý nghĩa của cách mạng tháng tám? -2 HS 2. Bài mới: GTB- Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập Hoạt động 1: Quang cảnh của buổi lễ - Gọi HS đọc từ đầu đến …mới dựng - 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm Hỏi: Ngày 2/9/1945 quang cảnh ở Hà Nội diễn ra như thế nào? Nêu Nhận xét chốt ý Hoạt động 2: Diễn biễn và ý nghĩa của buổi lễ Chia nhóm, phát phiếu ghi nội dung thảo luận - Nhận và thảo luận theo phiếu Buổi lễ bắt đầu khi nào? Ai đọc bảnTuyên ngôn độc lập? Đại diện các nhóm trình bày( HS yếu, TB nêu ý ngắn gọn) Đang đọc bản Tuyên ngôn Bác Hồ dừng lại để làm gì? Cuối bản tuyên ngôn khẳng định điều gì? Bác Hồ đọc xong bản Tuyên ngôn tiếp đó lễ gì đã diễn ra? Nhận xét và hỏi: Nêu ý nghĩa của sự kiện ngày 2/9/1945? - Khẳng định quyền độc lập dân tộc, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà Ngày 2/9 trở thành ngày gì của nước ta? - Ngày quốc khánh Hoạt động 3: Thuật lại diễn biễn của buổi lễ - Tổ chức HS làm việc theo cặp - 2 HS cùng thuật, 1 vài HS thuật trước lớp( HS yếu, TB thuật ngắn gon) 3.Củng cố, dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ - Liên hệ giáo dục - Dặn dò, nhận xét tiết học TUẦN 11 ND: Thứ ba, ngày 3-11-2009 Tiết 11: ÔN TẬP HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ( 1858 – 1945) I. MỤC TIÊU: - HS nhớ lại và nêu được những mốc thời gian, những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất từ năm 1858 – 1945( HS yếu, TB nêu được một vài sự kiện). - Hiểu ý nghĩa của những sự kiện lịch sử đó. - HS có ý thức ôn tập II. CHUẨN BỊ: - GV: Bản đồ hành chính Việt Nam, bảng thống kê các sự kiện - HS: SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ: Nêu sự kiện chính của ngày 2/9/45? -2HS Nhận xét cho điểm 2. Bài mới: GTB- Ghi tựa Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm Chia nhóm, giao nhiệm vụ: Nêu một số nhân vật và sự kiện tiêu biểu trong giai đoạn 1858 – 1945. - Các nhóm thảo luận theo yêu cầu Đại diện trình bày - Nhận xét, chốt ý - Treo bản đồ gọi HS lên chỉ những nơi diễn ra sự kiện chính: Hà Nội, Huế…. - 1 vài HS lên chỉ - Treo lược đồ ghi các mốc thời gian - Chỉ và nói các sự kiện theo các mốc thời gian Hoạt động 2: Làm việc theo cặp - Kể lại một sự kiện hoặc một nhân vật mà em nhớ nhất - 2 HS cùng kể với nhau, 1 vái HS kể trước lớp( HS yếu, TB kể ngắn gọn) Hoạt động 3: Làm việc cá nhân - Nêu ý nghĩa của Đảng cộng sản Việt Nam ra đời? - Nối tiếp nêu - Ý nghĩa của Cách mạng tháng tám? - Ý nghĩa của ngày 2/9/1945? 3. Củng cố, dặn dò: - Nêu lại các sự kiện chính trong giai đoạn từ năm 1858 – 1945 - Dặn dò, nhận xét tiết học TUẦN 12 ND: Thứ ba, ngày 10-11-2009 Tiết 12 : VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO I. MỤC TIÊU: - Học sinh nắm được tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” ở nước ta sau Cách mạng tháng 8, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã vượt qua tình thế “Nghìn cân treo sợi tóc”. - Rèn kĩ năng nắm bắt sự kiện lịch sử. - Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước. II. ĐỒ DÙNG : + Ảnh tư liệu trong SGK, ảnh tư liệu về phong trào “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt”. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : Đảng CSVN ra đời có ý nghĩa gì? Cách mạng tháng 8 thành công mang lại ý nghĩa gì? Nhận xét bài cũ. 2. Bài mới : a) Giới thiệu bài : Vượt qua tình thế hiểm nghèo. b) Nội dung : v Hoạt động 1: (nhóm 4) 1. Hoàn cảnh Việt Nam sau cách mạng tháng

File đính kèm:

  • docLICH SU.doc
Giáo án liên quan