Giáo án lớp 12 môn đại số - Tiết 66: Kiểm tra một tiết

) MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

Học sinh giải được các bài tập trong đề dưới đây

Thái độ:+hs tự lực làm bài

 +nghiêm túclàm bài

II CHUẨN BỊ

HS :học bài ,giải bài tập ở nhà

GV: soạn đề kiểm tra và đáp án

 

doc1 trang | Chia sẻ: manphan | Ngày: 06/07/2016 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 12 môn đại số - Tiết 66: Kiểm tra một tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 66 KIỂM TRA MỘT TIẾT I) MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Học sinh giải được các bài tập trong đề dưới đây Thái độ:+hs tự lực làm bài +nghiêm túclàm bài II CHUẨN BỊ HS :học bài ,giải bài tập ở nhà GV: soạn đề kiểm tra và đáp án III ĐỀ BÀI: Bài 1 Thực hiện các phép tính sau : a) b) c) d) Bài 2 Giải các phương trình sau trên tập số phức : a) Bài 3 Xác định phần thực và phần ảo của số phức : Bài 4 Cho .Tính ĐÁP ÁN : BAIØ1:a) 26-16i b)4 +i c)-1+ 2 i d) BÀI 2: Vậy x = -1 + 2i và x = -1-2i là nghiệm của phương trinh đã cho BÀI 3 :Z= BÀI 4: Ta có: = (-i)2010 +i2010 = (-i2)505 +(i2)505 = - 2

File đính kèm:

  • dockiemtra1tietchuong so phuc dap an.doc