Giáo án lớp 12 môn Hình học - Tiết dạy: 17 - Bài 2: Mặt cầu

 Kiến thức:

 Nắm được khái niệm chung về mặt cầu.

 Giao của mặt cầu và mặt phẳng.

 Giao của mặt cầu và đường thẳng.

 Công thức diện tích khối cầu và diện tích mặt cầu.

 Kĩ năng:

 Vẽ thành thạo các mặt cầu.

 Biết xác định giao của mặt cầu với mặt phẳng và đường thẳng.

 Biết tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.

 

doc2 trang | Chia sẻ: manphan | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 12 môn Hình học - Tiết dạy: 17 - Bài 2: Mặt cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 14/09/2009 Chương II: MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU Tiết dạy: 17 Bài 2: MẶT CẦU I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Nắm được khái niệm chung về mặt cầu. Giao của mặt cầu và mặt phẳng. Giao của mặt cầu và đường thẳng. Công thức diện tích khối cầu và diện tích mặt cầu. Kĩ năng: Vẽ thành thạo các mặt cầu. Biết xác định giao của mặt cầu với mặt phẳng và đường thẳng. Biết tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu. Thái độ: Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với mặt cầu. Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh hoạ. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về mặt tròn xoay. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (3') H. Nhắc lại khái niệm hình tròn xoay? Cách tạo thành hình nón, hình trụ? Đ. 3. Giảng bài mới: TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung 10' Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm mặt cầu H1. Chỉ ra một số đồ vật có dạng mặt cầu? H2. Nhận xét về khái niệm mặt cầu trong KG và đường tròn trong mp? Đ1. Các nhóm thảo luận và trình bày. Quả bóng, quả địa cầu, .. Đ2. Các nhóm thảo luận và trình bày. I. MẶT CẦU VÀ CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN MẶT CẦU 1. Mặt cầu Tập hợp những điểm M trong KG cách điểm O cố định một khoảng không đổi bằng r (r > 0) đgl mặt cầu tâm O bán kính r. Kí hiệu S(O; r). – Dây cung – Đường kính · Một mặt cầu được xác định nếu biết tâm và bán kính của nó. 10' Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm khối cầu H1. Nhắc lại cách xét VTTĐ giữa 1 điểm với 1 đường tròn? Từ đó nêu cách xét VTTĐ giữa 1 điểm và 1 mặt cầu? · GV nêu khái niệm khối cầu. Đ1. So sánh độ dài OA với bán kính r. 2. Điểm nằm trong và nằm ngoài mặt cầu. Khối cầu · Cho S(O; r) và điểm A bất kì. – OA = r Û A nằm trên (S) – OA < r Û A nằm trong (S) – OA > r Û A nằm ngoài (S) · Tập hợp các điểm thuộc S(O; r) cùng với các điểm nằm trong mặt cầu đó đgl khối cầu hoặc hình cầu tâm O bán kính r. 18' Hoạt động 3: Tìm hiểu cách biểu diễn mặt cầu · GV dùng hình vẽ minh hoạ giới thiệu khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến. H1. Nhắc lại khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến trong địa lí? · GV cho HS tự vẽ hình biểu diễn của mặt cầu, nhận xét và rút ra cách biểu diễn mặt cầu. H2. Tam giác AOB có đặc điểm gì? H3. Điểm O thuộc mp cố định nào? Đ1. Các nhóm thảo luận và trình bày. · HS thực hành. Đ2. Tam giác cân tại O. Đ3. Mp trung trực của AB. 3. Đường kinh tuyến và vĩ tuyến của mặt cầu – Mặt cầu là mặt tròn xoay được tạo bởi một nửa đường tròn quay quanh trục chứa nửa đường kính của đường tròn đó – Giao tuyến của mặt cầu với các nửa mp có bờ là trục của mặt cầu đgl kinh tuyến của mặt càu. – Giao tuyến (nếu có) của mặt cầu với các mp vuông góc với trục đgl vĩ tuyến của mặt cầu. – Hai giao điểm của mặt cầu với trục đgl hai cực. 4. Biểu diễn mặt cầu Nhận xét: Hình biểu diễn của mặt cầu qua phép chiếu vuông góc là một hình tròn. – Vẽ một đường tròn có tâm và bán kính là tâm và bán kính của mặt cầu. – Vẽ thêm một vài kinh tuyến, vĩ tuyến của mặt cầu đó. VD1: Tìm tập hợp tâm các mặt cẩu luôn đi qua hai điểm cố định A, B cho trước. 3' Hoạt động 4: Củng cố Nhấn mạnh: – Khái niệm mặt cầu. – Cách biểu diễn mặt cầu. 4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: Bài 1 SGK. Đọc tiếp bài "Mặt cầu". IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:

File đính kèm:

  • dochh12cb 17.doc