Giáo án lớp 5 năm 2008 - Tuần 16

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:- Đọc diẽn cảm bài văn, giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi,thể hiện thái độ cảm phục lòng nhân aí, không màng danh lợi của Hải Thượng Lãn Ông.

2. Kĩ năng: - Hiểu nội dung, ý nghĩa bài văn: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu, nhân cách cao thượng của danh y Hải Thượng Lãn Ông.

3. Thái độ: - Kính trọng và biết ơn người tài giỏi, giáo dục lòng nhân ái.

II. Chuẩn bị:

 

doc39 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 19/05/2015 | Lượt xem: 508 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 năm 2008 - Tuần 16, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh tuÇn 16 Tõ ngµy 8/12 ®Õn 12 th¸ng 12 n¨m 2008 TNT TiÕt M«n Buỉi s¸ng M«n Buỉi chiỊu 2 8/12 1 2 3 4 Chµo cê TËp ®äc To¸n LÞch sư ThÇy thuèc nh­ mĐ hiỊn LuyƯn tËp HËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau … §¹o®øc TV To¸n LSư Hỵp t¸c víi nh÷ng . LuyƯn tËp LuyƯn tËp LuyƯn tËp 3 9/12 1 2 3 4 Khoa häc ChÝnh t¶ To¸n L.T & C ChÊt dỴo Nghe viÕt: VỊ ng«i nhµ ®ang x©y Gi¶i to¸n tØ sè % ( tiÕp ) Tỉng kÕt vèn tõ 4 10/12 1 2 3 4 ThĨ dơc TËp ®äc To¸n K/chuyƯn Bµi 31 ThÇy cĩng ®i bƯnh viƯn LuyƯn tËp K/chuyƯn chøng kiÕn, tham gia TLV TD To¸n § lý T¶ ng­êi ( ViÕt ) Bµi 32 LuyƯn tËp LuyƯn tËp 5 11/12 1 2 3 4 L.T & C To¸n MÜ thuËt §Þa lý Tỉng kÕt vèn tõ Gi¶i to¸n vỊ tØ sè % ( tiÕp ) VÏ theo mÉu: VÏ cã 2 vËt mÉu ¤n tËp 6 12/12 1 2 3 4 ¢m nh¹c T.L.V To¸n Khoa häc Bµi h¸t dµnh cho ®Þa ph­¬ng Lµm biªn b¶n 1 vơ viƯc LuyƯn tËp T¬ sỵi KT TV KH GDTT D¹y bµi Thø 4 ( v× Tỉng kÕtchi bé ) Líp 5: §Ỉng ThÞ Ph­¬ng Thứ hai, ngày 8 tháng 12 năm 2008 TẬP ĐỌC: THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:- Đọc diẽn cảm bài văn, giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi,thể hiện thái độ cảm phục lòng nhân aí, không màng danh lợi của Hải Thượng Lãn Ông. 2. Kĩ năng: - Hiểu nội dung, ý nghĩa bài văn: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu, nhân cách cao thượng của danh y Hải Thượng Lãn Ông. 3. Thái độ: - Kính trọng và biết ơn người tài giỏi, giáo dục lòng nhân ái. II. Chuẩn bị: Tranh - SGK. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 6’ 15’ 5’ 1’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Học sinh hỏi về nội dung – Học sinh trả lời. Giáo viên nhận xét cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: Thầy thuốc như mẹ hiền sẽ giới thiệu với các em tài năng nhân cách cao thượng tấm lòng nhân từ như mẹ hiền của danh y nổi tiếng Hải Thượng Lãn Ông. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc. Luyện đọc. Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp từng đoạn. Rèn học sinh phát âm đúng. Ngắt nghỉ câu đúng. Bài chia làm mấy đoạn. Giáo viên đọc mẫu. v Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài. Yêu cầu học sinh đọc đoạn 1, 2. Giáo viên giao câu hỏi yêu cầu học sinh trao đổi thảo luận nhóm. + Câu hỏi 1: Hai mẫu chuyện Lãn Ông chữa bệnh nói lên lòng nhân ái của ông như thế nào? Giáo viên chốt: Yêu cầu học sinh đọc đoạn 3. + Câu hỏi 2: Vì sao cơ thể nói Lãn Ông là một người không màng danh lợi? Giáo viên chốt. Yêu cầu học sinh nêu ý đoạn 3. Yêu cầu học sinh đọc 2 câu thơ cuối bài. Học sinh diễn nôm 2 câu thơ + Câu hỏi 3: Em hiểu nội dung hai câu thơ cuối như thế nào? Giáo viên chốt ý. + Câu hỏi 4: Thế nào là “Thầy thuốc như mẹ hiền”. Giáo viên chốt ý Giáo viên cho học sinh thảo luận rút đại ý bài? v Hoạt động 3: Rèn đọc diễn cảm. Phương pháp: Đàm thoại, bút đàm. Giáo viên hướng dẫn đọc diễn cảm. Giáo viên đọc mẫu. Học sinh luyện đọc diễn cảm. Lớp nhận xét. Giáo viên nhận xét. v Hoạt động 4: Củng cố. Đọc diễn cảm toàn bài (2 học sinh đọc) ® ghi điểm. Qua bài này chúng ta rút ra điều gì? Nhận xét tiết học Hát Học sinh lần lượt đọc bài. Học sinh đọc đoạn và trả lời theo câu hỏi từng đoạn. Hoạt động lớp. 1 học sinh khá đọc. Cả lớp đọc thầm. Học sinh phát âm từ khó, câu, đoạn. Lần lượt học sinh đọc nối tiếp các đoạn. Học sinh đọc phần chú giải. Hoạt động nhóm, cá nhân. Học sinh đọc đoạn 1 và 2. Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc từng phần để trả lời câu hỏi. Yêu cầu bạn đọc 2 mẫu chuyện về Hải Thượng Lãn Ông chữa bệnh: yêu thương con người, cho người nghèo gạo củi – chữa bệnh không lấy tiền – nhân từ – không ngại khó, ngại bẩn – hối hận buộc tội mình về cái chết của 1 người mà không phải do ông gây ra ® có lương tâm trách nhiệm. Học sinh đọc đoạn 3. “Công danh trước mắt trôi như nước. Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.” Tỏ rõ chí khí của mình. Lãn Ông là một người không màng danh lợi. Công danh giống như làn nước sẽ trôi đi. Nhân nghĩa trong lòng chẳng bao giờ Đại ý: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu, nhân cách cao thượng của danh y Hải Thượng Lãn Ông. Hoạt động nhóm, cá nhân. Giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi thể hiện thái độ thán phục tấm lòng nhân ái, không màng danh lợi của Hải Thượng Lãn Ông. Chú ý nhấn giọng các từ: nhà nghèo, không có tiền, ân cần, cho thêm, không ngại khổ, … Lần lượt học sinh đọc diễn cảm cả bài. Học sinh thì đọc diễn cảm. TOÁN: LUYỆN TẬP. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Luyện tập về tính tỉ số phần trăm của hai số, đồng thời làm quen với các khái niệm. + Thực hiện một số phần trăm kế hoạch, vượt mức một số phần trăm kế hoạch. + Tiền vốn, tiền bán, tiền lãi, số phần trăm lãi. + Tiền lãi một tháng, lãi suất tiết kiệm. - Làm quen với các phép tính trên tỉ số phần trăm (cộng, trừ hai tỉ số phần trăm : nhân, chia tỉ số phần trăm với một số). 2. Kĩ năng: - Rèn học sinh thực tính tỉ số phần trăm của hai số nhanh, chính xác. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào thực tế cuộc sống. II. Chuẩn bị: + GV:Giấy khổ to A 4, phấn màu. + HS: Bảng con. vở bài tập. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 34’ 16’ 14’ 4’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Luyện tập. Học sinh lần lượt sửa bài (SGK). Giáo viên nhận xét và cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm quen với các phép tính trên tỉ số phần trăm (cộng, trừ hai tỉ số phần trăm: nhân, chia tỉ số phần trăm với một số). Phương pháp: Cá nhân, đàm thoại, bút đàm, thi tiếp sức. Bài 1: • Tìm hiểu theo mẫu cách xếp – cách thực hiện. · Lưu ý khi làm phép tính đối với tỉ số phần trăm phải hiểu đây là làm tính của cùng một đại lượng. · Ví dụ: 6% học sinh khá lớp 5A + 15% học sinh giỏi lớp 5A. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện tập về tính tỉ số phần trăm của hai số, đồng thời làm quen với các khái niệm. Bài 2: • Dự định trồng: + Thôn Đông ? ha (16 ha). + Thôn Bắc ? ha ( 18 ha). · Đã trồng: + Thôn Đông 17 ha. + Thôn Bắc 17 ha. + Thôn Đông thực hiện bao nhiêu % kế hoạch? Vượt mức bao nhiêu % ? + Thôn Bắc thực hiện bao nhiêu % kế hoạch? Bài 3: • Yêu cầu học sinh nêu: + Tiền vốn: ? đồng. + Tiền bán: ? đồng. · Tiền lãi: ? đồng. Bài 4: Bài 5: • (Gợi ý: Tính tổng S cả khu đất, Tính tỉ số % của từng ô). v Hoạt động 3: Củng cố. Học sinh nhắc lại kiến thức vừa luyện tập. Chuẩn bị: “Giải toán về tìm tỉ số phần trăm”. Nhận xét tiết học Hát Lớp nhận xét. Hoạt động cá nhân. Học sinh đọc đề – Tóm tắt – Giải. Học sinh làm bài theo nhóm (Trao đổi theo mẫu). Lần lượt học sinh trình bày cách tính. Cả lớp nhận xét. Hoạt động cá nhân, lớp. Học sinh đọc đề. Học sinh phân tích đề. Thôn Đông thực hiện: : 17 = 1,0625 = 106,25% – 16 = 1 (ha) : 16 = 0,0625 = 6,25% Học sinh giải thích 1 (ha) là gì? (số héc ta trồng nhiều hơn kế hoạch) 106,25% là tỉ số giữa những số nào? 6,25% là tỉ số giữa những số nào? Học sinh tính tương tự đối với thôn Bắc. Học sinh đọc đề. Học sinh tóm tắt. Học sinh giải. 1.720.000 : 1.600.000 = …….% Số tiền lãi: 1.720.000 – 1.600.000 = 120.000 (đồng). Tiền lãi chiếm. 120.000 : 1.600.000 = ……….% Học sinh đọc đề. Học sinh tóm tắt. Học sinh giải. 102.000 : 100.000 = ………% Chọn và khoanh vào kết quả đúng. Học sinh làm vào giờ tự học. Hoạt động cá nhân. (Thi đua giải BT) Bài số 5 trong SGK. LỊCH SỬ: HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:- Học sinh biết một số thành tưu tiêu biểu trong xây dựng hậu phương vững mạnh; bước đầu hình dung mối quan hệ giữa tiền tuyến và hậu phương. 2. Kĩ năng: - Nắm bắt 1 số thành tựu tiêu biểu và mối quan hệ giữa tiền tuyến và hậu phương sau chiến dịch biên giới. 3. Thái độ Giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân Việt Nam. II. Chuẩn bị: + GV: Bản đồ hành chính Việt Nam. + HS: xem trước bài. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 18’ 7’ 5’ 1’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950? ® Giáo viên nhận xét bài cũ. 3. Giới thiệu bài mới: Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Tạo biểu tượng về hậu phương ta vào những năm sau chiến dịch biên giới. Mục tiêu: Nắm khái quát hậu phương nước ta sau chiến dịch biên giới. Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận. Giáo viên nêu tóm lược tình hình địch sau thất bại ở biên giới: quân Pháp đề ra kế hoạch nhằm xoay chuyển tình thế bằng cách tăng cường đánh phá hậu phương của ta, đẩy mạnh tiến công quân sự. Điều này cho thấy việc xây dựng hậu phương vững mạnh cũng là đẩy mạnh kháng chiến. Lớp thảo luận theo nhóm bàn, nội dung sau: + Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa của ta sau chiến dịch biên giới? Tinh thần thi đua học tập và tăng gia sản xuất của hâu phương ta trong những năm sau chiến dịch biên giới như thế nào? + Nêu tác dụng của Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất? (Đại hội diễn ra trong bối cảnh nào? Những tấm gương thi đua ái quốc có tác dụng như thế nào đối với phong trào thi đua ái quốc phục vụ kháng chiến? + Tình hình hậu phương ta trong những năm 1951 – 1952 có ảnh hưởng gì đến cuộc kháng chiến? ® Giáo viên nhận xét và chốt. v Hoạt động 2: Rút ra ghi nhớ. Mục tiêu: Nắm nội dung chính của bài. Phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại. Đai họi anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất là biểu tượng gì? ® Rút ra ghi nhớ. v Hoạt động 3: Củng cố. Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức. Kể tên một trong bảy anh hùng được Đại hội chọn và kể sơ nét về người anh hùng đó. 5. Tổng kết - dặn dò: Học bài. Nhận xét tiết học Hát Hoạt động lớp. Học sinh nêu. Học sinh nêu. Hoạt động lớp, nhóm. Học sinh thảo luận theo nhóm bàn. Đại diện 1 số nhóm báo cáo. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Hoạt động lớp. Học sinh nêu. Học sinh đọc ghi nhớ. ChiỊu Thø 2 ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 2008. ĐẠO ĐỨC: HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh hiểu được: - Sự cần thiết phải hợp tác với mọi người trong công việc và lợi ích của việc hợp tác. - Trẻ em có quyền được giao kết, hợp tác với bạn bè và mọi người trong công việc. 2. Kĩ năng: - Học sinh có những hành vi, việc làm cụ thể, thiết thực trong việc hợp tác giải quyết công việc của trường, của lớp, của gia đình và cộng đồng. 3. Thái độ: - Mong muốn, sẵn sàng hợp tác với bạn bè, thầy cô, những người trong gia đình, những người ở cộng đồng dân cư. - Tán thành, đồng tình những ai biết hợp tác và không tán thành, nhắc nhở những ai không biết hợp tác với người khác. II. Chuẩn bị: GV + HS: - Điều 15 – Công ước quốc tế về Quyền trẻ em. - Phiếu thảo luận nhóm. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 34’ 16’ 7’ 7’ 4’ 1’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Nêu những việc em đã làm thể hiện thái độ tôn trọng phụ nữ. 3. Giới thiệu bài mới: Hợp tác với những người xung quanh. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Xử lí tình huống. Yêu cầu học sinh xử lí tình huống theo tranh trong SGK. Yêu cầu học sinh chọn cách làm hợp lí nhất. Kết luận: Cường, Thi và các bạn khác cần phối hợp, hỗ trợ, giúp dỡ nhau trong việc trồng cây. Việc hợp tác như vậy sẽ làm cho công việc thuận lợi hơn, kết quả hơn. v Hoạt động 2: Thảo luận nhóm. Yêu cầu học sinh thảo luậncác nội dung. Tại sao cần phải hợp tác với mọi người trong công việc chung? Trẻ em có cần hợp tác với bạn bè và mọi người để giải quyết những vấn đề có liên quan đến trẻ em không? Vì sao? Cách hợp tác với mọi người trong công việc chung? ® Kết luận về sự cần thiết và cách thực hiện việc hợp tác với mọi người trong công việc chung. Đặc biệt nhấn mạnh đến quyền trẻ em được tự do kết giao và hợp tác trong công việc. v Hoạt động 3: Liên hệ thực tế. Phương pháp: Thuyết trình. Nhận xét chung, nêu gương một số em trong lớp đã biết hợp tác với bạn, với thầy, cô giáo… v Hoạt động 4: Củng cố làm bài tập 5/ SGK Y cầu từng cặp học sinh làm bài tập 5. Nhận xét, khuyến khích học sinh thực hiện theo những điều đã trình bày. 5. Tổng kết - dặn dò: Thực hiện những nội dung được ghi ở phần thực hành (SGK/ 27). Chuẩn bị: Hợp tác với những người xung quanh (tiết 2). Nhận xét tiết học. Hát 2 học sinh nêu. Hoạt động cá nhân, lớp. Học sinh suy nghĩ và đề xuất cách làm của mình. Hoạt động nhóm 4. Thảo luận nhóm 4. Trình bày kết quả thảo luận trước lớp. Lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động lớp, cá nhân. Học sinh tự liên hệ đã hợp tác với ai? Trong công việc gì? Em đã làm gì để hợp tác? Tại sao? Kết quả như thế nào? Hoạt động nhóm đôi. Học sinh thực hiện. Đại diện trình bày kết quả trước lớp. TOÁN: LuyƯn tËp. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách tính tỉ số phần trăm của hai số. - Vận dụng giải các bài toán đơn giản có nội dung tìm tỉ số phần trăm của hai số. 2. Kĩ năng: - Rèn học sinh tính tỉ số phần trăm của hai số nhanh, chính xác. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào cuộc sống.. II. Chuẩn bị: + GV: Phấn màu, bảng phụ. + HS: Bảng con, SGK, VBT. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 34 4’ 1. Khởi động: 2. Giới thiệu bài mới: Giải toán về tỉ số phần trăm. 3. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh biết cách tính tỉ số phần trăm của hai số. · Giáo viên chốt lại. v Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh vận dụng giải thích các bài toán đơn giản có nội dung tìm tỉ số phần trăm của hai số. .Bài 1: Giáo viên yêu cầu học sinh tìm tỉ số % khi biết tỉ số: · Giáo viên chốt lại. Bài 2: Học sinh nhắc lại cách tìm tỉ số phần trăm của hai số. · Giáo viên chốt sự khác nhau giữa bài 1 và bài 2. Bài 3: Lưu ý học sinh phần thập phân lấy đến phần trăm. Bài 4:v Hoạt động 3: Củng cố. Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại cách tìm tỉ số % của hai số. Nhận xét tiết học Hát Lớp nhận xét. Hoạt động cá nhân, lớp. Học sinh đọc đề. Học sinh làm bài. Học sinh sửa bài. Lần lượt học sinh lên bảng sửa bài. Cả lớp nhận xét. Học sinh đọc đề. Học sinh làm bài. Học sinh sửa bài. Học sinh đọc đề. Học sinh làm bài – Lưu ý cách chia. Học sinh sửa bài. Cả lớp nhận xét. Học sinh đọc đề – Phân tích đề. Sỉ số: 32 học sinh Số học sinh 10 tuổi: 26 học sinh. Học sinh 10 tuồi chiếm ? % học sinh cả lớp. Học sinh làm bài – Lưu ý lời giải. TiÕng viƯt : LuyƯn tËp I. Mơc tiªu : Giĩp hs n¾m ®ỵc kiÕn thøc vỊ tõ lo¹i . Lµm c¸c bµi tËp cã liªn quan . II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giíi thiƯu bµi . LuyƯn tËp : : Lý thuyÕt . ? Chĩng ta ®· häc nh÷ng tõ lo¹i nµo ? ? ThÕ nµo lµ DT, §T TT , §T ? Quan hƯ tõ ? Bµi 1 : Cho c¸c tõ : C©y ; nhµ ;Lan Anh ;häc ; ®I ; buån ; ®·; cịng ; ngđ ; vµ; ¨n; suy nghÜ; B¸c Hå’; xÕp c¸c tõ vµo c¸c nhãm Danh tõ §éng tõ Quan hƯ tõ GV lu ý vµ nhÊn m¹nh: + Trong c¸c tõ ë bµi tËp 1 cã nh÷ng danh tõ riªng nµo? +Danh tõ riªng ®ỵc viÕt nh thÕ nµo? . Bµi 2 : T×m DT; §éng tõ , TT , §¹i T, quan hƯ tõ trong c¸c c©u sau : H«m nay , t«i häc bµi rÊt t«t . Ban Hoa vµ b¹n H¬ng ra s©n ch¬i víi . Tuỉi th¬ chĩng ta ai cịng thÝch nghe kĨ chuyƯn cỉ tÝch. H»ng ngµy, em thêng ®i häc b»ng xe ®¹p. GV vµ hs nhËn xÐt . Bµi 3 : ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n nãi vỊ ngêi mĐ cđa em trong ®o¹n v¨n cã sư dơng mét sè tõ lo¹i .. HD : hs x¸c ®Þnh ®Ị bµi yªu cÇu g× ? HSỸu gv gỵi ý: +Nãi vỊ h×nh d¸ng cđa ngêi mĐ th× ta nƯn sư dơng nh÷ng tõ lo¹i nµo? Nªu vd + Nãi vỊ tÝnh t×nh cđa ngêi mĐ th× nªn sư dơng nh÷ng tõ lo¹i nµo? +Nãi vỊ ho¹t ®én cđa mĐ th× nªn sư dơng nh÷ng tõ lo¹i nµo? nªu vd GV vµ HS nhËn xÐt . Cđng cè dỈn dß . NhËn xÐt tiÕt häc . HS lÇn lỵt nªu Hs x¾c ®Þnh vµo vë 1 Hs lam bµi vµo b¶ng nhãm . HS lµm vµo vë vµ mét vµi em lªn lµm.trªn b¶ng . HS viÐt vµo vë . 1 em lµm vµo b¶ng nhãm . HS l¾ng nghe HS ph¸t biĨu HS lµm bµi LÞch sư : LuyƯn tËp . I. Mơc tiªu : Giĩp hs n¾m ch¾c kiÕn thøc cđa bµi Hëu ph­¬ng sau nh÷ng n¨m ChiÕn dÞch biªn giíi . Lµm mét sè bµi tËp liªn quan . II. §å dïng : Vë BT . L­¬c ®å . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc . Giíi thiƯu bµi . LuyƯn tËp . Bµi 1 . Híng dÉn hs nªu miƯng vµ viÕt vµo vë bµi tËp . Gäi mét sè em ®äc vµ nhËn xÐt bỉ sung. Bµi 2 : GV g¾n c¸c ý kiÕn lªn b¶ng vµ yªu cÇu hs tr¶ lêi . Ch÷a bµi vµ ghi vµo vë . Bµi 3 : HS lµm vµo vë 1 em lµm vµo phiÕu g¾n lªn b¶ng GV nhËn xÐt bỉ sung . Bµi 4 :Lµm viƯc theo nhãm ( nhãm 4) C¸c nhãm g¾n lªn b¶ng vµ tr×nh bµy . GV vµ HS nhËn xÐt . Bµi 5 : HS nªu ý nghÜa b»ng miƯng HS kh¸c nhËn xÐt vµ bỉ sung. 3 . Cđng cè dỈn dß : NhËn xÐt tiÕt häc . HS nªu nh÷ng ©m mu cđa thùc d©n ph¸p vµ gi vµo vë . HS lµm bµi vµo vë . §èi chÐo vë kiĨm tra. HS x¸c ®Þnh trªn lỵc ®å ®iỊn tªn mét sè ®Þa danh tiªu biĨu . Thø 3 ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2008. KHOA HỌC: CHẤT DẺO. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:- Nêu tính chất, công dụng và cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo. 2. Kĩ năng: - Học sinh có thể kể được các đồ dùng trong nhà làm bằng chất dẻo. 3. Thái độ: - Có ý thức giữ gìn và bảo quản đồ dùng trong nhà. II. Chuẩn bị: - GV: Hình vẽ trong SGK trang 58, 59 - Đem một vài đồ dùng thông thường bằng nhựa đến lớp (thìa, bát, đĩa, áo mưa, ống nhựa, …) - HSø: SGK, sưu tầm đồ dùng làm bằng chất dẻo. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 14’ 12’ 4’ 1’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Cao su. Giáo viên yêu cầu 3 học sinh chọn hoa mình thích. Giáo viên nhận xét – cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: Thủy tinh. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Nói về hình dạng, độ cứng của một số sản phẩm được làm ra từ chất dẻo. Bước 1: Làm việc theo nhóm. Yêu cầu nhóm trường điều khiển các bạn cùng quan sát một số đồ dùng bằng nhựa được đem đến lớp, kết hợp quan sát các hình trang 58 SGK để tìm hiểu về tính chất của các đồ dùng được làm bằng chất dẻo. Bước 2: Làm việc cả lớp. Giáo viên nhận xét, chốt ý. v Hoạt động 2: Nêu tính chất, công dụng và cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo. Bước 1: Làm việc cá nhân. Giáo viên yêu cầu học sinh đọc nội dung trong mục Bạn cần biết ở trang 59 SGK để trả lời các câu hỏi cuối bài. Bước 2: Làm việc cả lớp. Giáo viên gọi một số học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi: + Có thể chia chất dẻo thành mấy nhóm? Đó là những nhóm nào? Giáo viên chốt: Các chất dẻo có thể chia thành hai nhóm. Một số phải được gia nhiệt để làm cứng chúng. Những chất dẻo này được gọi là nhựa nhiệt cứng; chúng không thể được tái chế. Những chất dẻo khác được gia nhiệt đủ mềm để đổ khuôn, rồi làm nguội lại; những chất dẻo này được gọi là nhựa nhiệt dẻo có thể tái chế thành dạng xốp. + Nêu tính chất của chất dẻo và cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo. + Ngày nay, chất dẻo có thể thay thế những vật liệu nào để chất tạo ra các sản phẩm dùng hằng ngày? Tại sao? Giáo viên chốt: Ngày nay các sản phẩm bằng chất dẻo có thể thay thế cho gỗ, da, thủy tinh, vải và kim loại vì chúng bền, nhẹ, sạch, nhiều màu sắc đẹp và rẻ. v Hoạt động 3: Củng cố. Giáo viên cho học sinh thi kể tên các đồ dùng được làm bằng chất dẻo. Trong cùng một khoảng thời gian, nhóm nào viết được tên nhiều đồ dùng bằng chất dẻo là nhóm đó thắng. Giáo viên nhận xét. 5. Tổng kết - dặn dò: Học ghi nhớ. Chuẩn bị: Tơ sợi. Nhận xét tiết học . Hát 3 học sinh trả lời câu hỏi. Lớp nhận xét. Hoạt động nhóm, lớp. Học sinh thảo luận nhóm. Đại diện các nhóm lên trình bày. Hình 1: Các ống nhựa cứng, chịu được sức nén; các màng luồn dây điện thường không cứng lắm, không thấm nước. Hình 2: Các loại ống nhựa có màu trắng hoặc đen, mềm, đàn hồi có thể cuộn lại được, không thấm nước. Hình 3: Ngói lấy sáng, trong suốt, cho ánh sáng đi qua. Hình 4: Áo mưa mỏng, mềm, không thấm nước. Hoạt động lớp, cá nhân. Học sinh đọc. Dự kiến. + Có thể chia chất dẻo thành 2 nhóm: - Loại nhựa nhiệt cứng: Không thể tái chế. - Loại nhựa nhiệt dẻo: Có thể tái chế. + Chất dẻo không dẫn điện, cách nhiệt, nhẹ, bền, khó vỡ. Các đồ dùng bằng chất dẻo như bát, đĩa, xô, chậu, bàn, ghế, ... + H nêu Chén, đĩa, dao, dĩa, vỏ bọc ghế, áo mưa, chai, lọ, đồ chơi, bàn chải, chuỗi, hạt, nút áo, thắt lưng, bàn, ghế, túi đựng hàng, áo, quần, bí tất, dép, keo dán, phủ ngoài bìa sách, dây dù, vải dù, đĩa hát, … Lớp nhận xét. CHÍNH TA Û( nghe viÕt ) VỊ ng«i nhµ ®ang x©y. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:- Học sinh nhớ viết đúng chính tả, khổ thơ 1 và 2 của bài “Về ngôi nhà đang xây”. 2. Kĩ năng: - Làm đúng bài tập chính tả phân biệt các tiếng có âm đầu r – d – gi, v – d, hoặc phân biệt các tiếng có vần iêm – im , iên – ip. Trình bày đúng khổ thơ 1 và 2 của bài. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở. II. Chuẩn bị: + GV: Vë làm bài tập. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 30’ 15’ 10’ 5’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Giáo viên nhận xét, cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe, viế Hướng dẫn học sinh nhớ viết. Giáo viên cho học sinh nhớ và viết la

File đính kèm:

  • docTuan 16.doc
Giáo án liên quan