Giáo án Lý lớp 8 tiết 11: Lực đẩy Ác-Si-mét

Tiết 11: LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT

A.Mục tiêu:

 1)Kiến thức:

-Nêu được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của lực đẩy Ac-si-mét, chỉ rõ các đặc điểm của lực này.

-Viết được độ lớn của lực đẩy Ac-si-mét, nêu tên các đại lượng và các đơn vị đo có trong công thức.

 2)Kĩ năng:

-Giải thích được các hiện tượng thường gặp có liên quan.

-Vận dụng được công thức tính lựv đẩy Ac-si-mét để giải các bài tập đơn giản.

 3)Thái độ:

-Rèn thái độ cẩn thẩn, chính xác khi thực hành trong nhóm.

B.Chuẩn bị:

-Chuẩn bị cho mỗi nhóm:

+lực kế quả nặng, giá thí nghiệm, cốc nước, bình tràn, bình chứa.

-Một xô nước cho cả lớp.

-Tranh vẽ hình 10.4 (Nếu có)

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 31/12/2016 | Lượt xem: 415 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lý lớp 8 tiết 11: Lực đẩy Ác-Si-mét, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:11 – 11 – 2007 Tiết 11: LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT A.Mục tiêu: 1)Kiến thức: -Nêu được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của lực đẩy Aùc-si-mét, chỉ rõ các đặc điểm của lực này. -Viết được độ lớn của lực đẩy Aùc-si-mét, nêu tên các đại lượng và các đơn vị đo có trong công thức. 2)Kĩ năng: -Giải thích được các hiện tượng thường gặp có liên quan. -Vận dụng được công thức tính lựv đẩy Aùc-si-mét để giải các bài tập đơn giản. 3)Thái độ: -Rèn thái độ cẩn thẩn, chính xác khi thực hành trong nhóm. B.Chuẩn bị: -Chuẩn bị cho mỗi nhóm: +lực kế quả nặng, giá thí nghiệm, cốc nước, bình tràn, bình chứa. -Một xô nước cho cả lớp. -Tranh vẽ hình 10.4 (Nếu có) C.Tổ chức hoạt động dạy và học: 1)Ổn định lớp: (1ph) -Kiểm diện HS. 2)Kiểm tra: (4ph) -Thí nghiệm nào tính được độ lớn của khí quyển? Hãy trình bày thí nghiệm đó? -Nói áp suất khí quyển là 760mmHg em hiểu điều đó như thế nào? 3)Bài mới: Đặt vấn đề: (2ph)Khị kéo gàu nước từ dưới giếng lên, ta thấy khi gàu còn ngập trong nước thì kéo nhẹ hơn khi đã lên khỏi mặt nước. Tại sao? TL Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Nội dung chính 8p 20p 5p II.Hoạt động 1: Tìm hiểu tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó: -GV yêu cầu HS đọc SGK và quan sát hình 10.2a) và b). -Phân dụng cụ thí nghiệm theo nhóm và yêu cầu làm thí nghiệm theo SGK sau đó thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: +C1: P1<P chứng tỏ điều gì? +Chọn từ điền vào chỗ trống:Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ -GV giới thiệu về nhà Bác Học: Aùc-si-mét. III.Hoạt động2: Tìm hiểu về lực đẩy Aùc-si-mét: -Từ truyển thuyết Aùc-si-mét cho HS dự đoán độ lớn lực đẩy? -Cho HS đọc SGK đã dự đoán độ lớn lực đẩy như thế nào? -Yêu cầu HS quan sát hình 10.3 để tìm hiểu thí nghiệm như thế nào để đo độ lớn của lực đẩy? -GV phát dụng cụ thí nghiệm yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm theo SGK. -C3:Hãy chứng minh rằng thí nghiệm trên chứng tơ dự đóan trên là đúng? -Em hãy viết công thức tính lực đẩy Aùc-si-mét? -Giải thích và nói rõ đơn vị đo của từng đại lượng có mặt trong công thức? IV.Hoạt động 3: Vận dụng -C4: Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài? -C5: Một thỏi nhôm và một thỏi thép cùng nhúng chìm trong nước. Thỏi nào chịu lực đẩy lớn hơn? -C6: Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi nhúng chìm trong dầu, một thỏi nhúng chìm trong nước thỏi chịu lực đẩy lớn hơn? -C7: (HS khá) Hãy nêu phương án dùng cân hình 10.4 thay cho lực kế để kiểm tra dự đoán về độ lớn của lực đẩy Aùc si mét? -HS khá, giỏi:Nếu hai thỏi nhôm và đồng cùng khối lượng, cùng nhúng trong nước thì lực đẩy lên hai vật có giống nhau không? -HS lắng nghe và suy nghĩ. -HS tìm hiểu thí nghịêm SGK nhận dụng cụ thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm theo nhóm. -Thảo luận theo nhóm và trả lời câu hỏi C1&C2 SGK. -HS đọc lắng nghe, đọc SGK và dự đoán độ lớn lực đẩy Aùc-si-mét? -Yêu cầu HS nhận dụng cụ thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm theo nhóm để trả lời câu hỏi C3. -HS đưa ra công thức và giải thích. -HS là việc cá nhân để trả lời. -HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi C5&C6. -HS khá, giỏi suy nghĩ cá nhân để trả lời. I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó: Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dưới lên với một lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực nầy gọi là lực đẩy Aùc-si-mét. II. Độ lớn của lực đẩy Acsimet: Công thức tính lực đẩy Aùc-si-mét: FA = d.V Trong đó : +d: là trọng lượng riêng của chất lỏng(N/m3). +V là thể tích phần chất lỏng bị chiếm chỗ(m3) III.Vận dụng: 4)Củng cố-Hướng dẫn học ở nhà: (5ph) -Độ lớn lực đẩy Aùcsimét phụ thuộc gì? -Muốn kiểm chứng lực đẩy Aùcsimét phải đo những đại lượng nào? -Chuẩn bị mẫu báo cáo trang 42 SGK: chép lại mẫu ra giấy kiểm tra. -Tiết sau học tại phòng thực hành vật lý. D.Rút kinh nghiệm,bổ sung:.

File đính kèm:

  • docT11.DOC
Giáo án liên quan