Giáo án môn Địa lý 11 bài 8: Liên Bang Nga (tt) - Tiết 2: Kinh tế

BÀI 8 LIÊN BANG NGA (tt)

TIẾT 2 KINH TẾ

I/. Mục tiêu bài học: Sau bài này học sinh cần

 1. Về kiến thức

 - Trình bày và giải thích được tình hình phát triển kinh tế của LB Nga

 - Phân tích tình hình phát triển của một số ngành kinh tế chủ chốt và sự phân bố công nghiệp của của LB Nga

 - Nên đặc trưng một số vùng kinh tế của Liên bang Nga: Vùng trung ương, vùng trung tâm đất đen, vùng Ural, vùng Viễn Đông

 - Hiểu được mối quan hệ giữa LB Nga và VN

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 17/01/2017 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Địa lý 11 bài 8: Liên Bang Nga (tt) - Tiết 2: Kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần . . . Ngày soạn . . . tháng . . . năm 20. . . Tiết . . . Ngày dạy ..tháng..năm 20. . . BÀI 8 LIÊN BANG NGA (tt) TIẾT 2 KINH TẾ I/. Mục tiêu bài học: Sau bài này học sinh cần 1. Về kiến thức - Trình bày và giải thích được tình hình phát triển kinh tế của LB Nga - Phân tích tình hình phát triển của một số ngành kinh tế chủ chốt và sự phân bố công nghiệp của của LB Nga - Nên đặc trưng một số vùng kinh tế của Liên bang Nga: Vùng trung ương, vùng trung tâm đất đen, vùng Ural, vùng Viễn Đông - Hiểu được mối quan hệ giữa LB Nga và VN 2. Về kỹ năng: - Sử dụng bản đồ, lược đồ để nhận biết và phân tích đặc điểmmột số ngành kinh tế và vùng kinh tế của LB Nga - Phân tích số liệu, tư liệu và biểu đồ và tình hình páht triển của LB Nga 3. thái độ. Khâm phục tinh thần sáng tạo lđ và sự đóng góp của lb ngacho nề kinh tế của các nước XHCN trong đó có vn và cho nền hóa bình của thế giới. Tăng cường tình đòan kết và hữu nghị với Lb Nga. II/. Thiết bị dạy học : Bản đồ kinh tế chung của LB Nga III/. Trọng tâm bài học - Chiến lược kinh tế mới và thành tựu đạt được năm 2000 - Các ngành kinh tế và vùng kinh tế của lb nga IV/. Tiến trình dạy học: 1. Oån định lớp 2. Kiểm tra: ĐKTN của LB Nga có những thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển kinh tế 3. Bài mới Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Sau CM tháng Mười Nga (1917), LB bang Xô viết được thành lập , LB Nga đã từng là 1 thành viên trong Liên Xô củ, cho đến nay nền kinh tế xã hội của LB Nga đã phát triển như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu mục I – Quá trình phát triển nền kinh tế – các em dựa vào SGK mục I cho biết quá trình phát triển KT của LB Nga được chia làm mấy giai đoạn HĐ 1: Nhóm * Bước 1: Các nhóm 2,4 nghiên cứu mục 1,2 theo gợi ý - Phân tích bảng số liệu 8.3 để chứng tỏ vai trò trụ cột của LB Nga trong LX củ - Nêu những khó khăn và tình hình kinh tế XH của LB Nga trong thập niên 90 của thế kỷ XX và nguyên nhân. Các nhóm 1,3 nghiên cứu mục 3 theo gợi ý - Chiến lược kinh tế mới của LB Nga gồm những điểm cơ bản nào? - Phân tích hình 8.6, kênh chữ để thấy được những thay đổi lớn trong nền kinh tế nga sau năm 2000. Nguyên nhân thành công và những khó khăn cần khắc phục. * Bước 2: Đại diện các nhóm trình bày, GV chuẩn kiến thức. Nhóm nước G8 gồm: Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Italy và LB Nga. HĐ 2: Cá nhân * Bước 1: HS dựa vào bảng 8.4, hình 8.6 và kênh chữ trong SGK, trả lời các câu hỏi: - CN có vai trò quan trọng như thế nào trong nền kinh tế của LB Nga? - Đặc điểm cơ cấu của công nghiệp. - Tình hình phát triển các ngành công nghiệp. - Sự phân bố các trung tâm công nghiệp có đặc điểm gì? Vì sao? * Bước 2: GV yêu cầu hs trình bày, có thể sử dụng bản đồ. GV chuẩn kiến thức. HĐ 3: Cá nhân * Bước 1: HS dựa vào SGK, vốn hiểu biết: - Kể tên các nông sản chính của LB Nga. - Nêu tình hìng phát triền nông nghiệp của LB Nga. - Nêu tình hình phát triển dịch vụ của LB Nga. * Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn kiền thức HĐ 4: Nhóm * Bước 1: Chia lớp thành 4 nhóm + Nhóm1: Tìm hiểu đặc điểm vùng trung ương + Nhóm 2: Tìm hiểu đặc điểm vùng trung tâm đất đen + Nhóm 3: Tìm hiểu đặc điểm vùng Ural + Nhóm 4:Tìm hiểu đặc điểm vùng Viễn đông * Bước 2: Đại diện các nhóm trình bày, GV chuẩn kiến thức HĐ 5: Cả lớp - LX trước đây đã giúp đỡ nước ta những gì trong kinh tế, xã hội và kỹ thuật? - Em biết gì về quan hệ Việt – Nga trong giai đoạn hiện nay I. Quá trình phát triển kinh tế 1. LB nga từng là trụ cột của LX (củ) trước đây. LB Nga đóng vai trò chính trong việc tạo dựng LX trở thành cường quốc 2. Thời kỳ đầy khó khăn biến động (thập niên 90 của thế kỷ XX) - Khủng hỏang kinh tế, chính trị nên vị trí và vai trò của lb nga trên trường quốc tế suy giảm - Tốc độ tăng trưởng GDP âm - Nợ nước ngoài nhiều, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn 3. Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc a. Chiến lược kinh tế mới - Đưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi khủng hỏang. - Tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường - Mở rộng ngoại thương, coi trọng châu Á - Nâng cao đời sống nhân dân - Khôi phục lại vị trí cường quốc b. Những thành tựu đạt được sau năm 2000 - Sản lượng các ngành kinh tế tăng - Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. - Giá trị xuất siêu tăng liên tục - Thanh toán xong nợ nước ngoài - Hiện nay LB Nga là tành viên của nhóm nước G8. II. các ngành kinh tế. công nghiệp. - Là ngành xương sống của nền kinh tế của LB Nga. - Các ngành cn truyền thống: khai thác dầu khí, điện, khai thác kim loại, LK, cơ khí, đóng tàu biển, SX gỗtrong đó khai thác gỗ là ngành kinh tế mũi nhọn - Các ngành cn hiện đại: Điện tử-tin học, hàng không vũ trụ LB Nga là cường quốc về CN vũ trụ - Phân bố: tập trung chũ yếu ở Đông Aâu, Tây Sibir, vùng Ural 2. Nông nghiệp - Sản lượng nhiều ngành nông nghiệp tăng, đặc biệt lương thực tăng nhanh ( LT đạt 78,2 triệu tấn- XK 10 triệu tấn năm 2005) - Các nông sản chính: lúa mì, khoai tây, củ cải đường, rau qủa 3. Dịch vụ - Cơ sờ hạ tầng : Giao thông phát triển với đủ loại hình khác nhau ( đường sắt, ôtô, hàng không, xe điện ngầm) - Kinh tế đối ngoại là ngành quan trọng trong nền kinh tế, hiện nay LB Nga là nước xuất siêu. - Các trung tâm dịch vụ lớn: Moscow, Saint Petecpua III. Một số vùng kinh tế quan trọng (HS kẻ bảng kiến thức trong SGK) IV. Quan hệ Nga- Việt trong bối cảnh quốc tế mới Quan hệ tryuền thống ngày càng được mở rộng và hợp tác toàn diện: kinh tế, văn hóa, giáo dục và KH-KT V/. Đánh giá A. Trắc nghiệm 1. LB Nga có vai trò quan trọng như thế nào trong LX (củ) a. Là một thành viên trong LB Xô viết b. Có vai trò quan trọng trong LB Xô viết. c. Đóng vai trò chính trong việc tạo dựng LX thành cường quốc d. Có số dân đông nhất trong LB Xô viết 2. Những khó khăn tong quá trình phát triển kinh tế của LB Nga hiện nay là: a. Tài nguyên thiên nhiên ngảy càng khan hiếm b. Phân hóa giàu, nghèo, nạn chảy máu chất xám c. Kinh tế tăng trưởng không vững chắc d. Mật độ dân số thấp hơn so với thế giới 3. Ngành nào là ngành xương sống của LB Nga a. Công nghiệp b. Dịch vụ c. Nông nghiệp d. Cả a và b 4. Ngành công nghiệp mũi nhọn mang lại nguồn lợi lớn cho LB Nga là: a. Khai thác than b. Sản xuất điện và thép c. Khai thác dầu khí d. Sản xuất giấy 5. LB Nga đứng đầu thế giới về sản lượng a. Khai thác khóang sản b. Khai thác gỗ tự nhiên c. Khai thác dầu mỏ và khí đốt d. LK đen và LK màu 6. Hạ tầng giao thông có vai trò quan trọng để phát triển vùng Đông Sibir là: a. Đường sắt xuyên Sibir và đường BAM b. Hệ thống đường xe điện ngầm c. Các tuyến đường ôtô d. Các tuyến đường hàng không 7. Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất của Lb Nga là: a. Moscow và Rot-top na-tôn- nu b. Moscow và Saint Petecpua c. Saint Petecpua và Kha-bu-rốp d. Moscow và Nô-vô-si-biếc B.Tự luận 1. Trình bày những thành tựu của nền kinh tế LB Nga sau năm 2000 2. Các trung tâm công nghiệp chính của LB Nga phân bố chủ yếu ở đâu? 3. Giải thích vì sao sự phân bố công nghiệp của LB Nga có sự khác biệt lớn giữa phần phía Đông và phía Tây VI/. Họat động nối tiếp : Làm bài tập 3 trong SGK

File đính kèm:

  • docBAI 8 LB NGA (tt).doc