Giáo án môn Địa lý lớp 10 (nâng cao) - Tiết 5: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng Địa lý trên bản đồ.

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 1 - Về kiến thức

+ Hiểu rõ một số phương pháp biểu hiện các đối tượng Địa lý trên bản đồ.

+ Nhận biết được những đặc tính của đối tượng Địa lý được biểu hiện trên bản đồ.

 2 - Về kỹ năng

Phân biệt được từng phương pháp biểu hiện các loại bản đồ khác nhau.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

 Phóng to các hình: 2.2; 2.3; 2.4 trong SGK

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 16/01/2017 | Lượt xem: 432 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Địa lý lớp 10 (nâng cao) - Tiết 5: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng Địa lý trên bản đồ., để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 20 tháng 9 năm 2006 Lê Văn Đỉnh Chương trình nâng cao Tiết 5 Bài 4 Thực hành Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng Địa lý trên bản đồ. I. Mục tiêu bài học 1 - Về kiến thức + Hiểu rõ một số phương pháp biểu hiện các đối tượng Địa lý trên bản đồ. + Nhận biết được những đặc tính của đối tượng Địa lý được biểu hiện trên bản đồ. 2 - Về kỹ năng Phân biệt được từng phương pháp biểu hiện các loại bản đồ khác nhau. II. Thiết bị dạy học Phóng to các hình: 2.2; 2.3; 2.4 trong SGK III. Hoạt động dạy và học. Hoạt động của thầy và trò Nội dung chính HĐ theo nhóm ( Chia lớp thành 4 nhóm ) + GV nêu mục đích , yêu cầu của bài thực hành. + Giao nhiệm vụ cho các nhóm. * Nhóm 1: Phương pháp ký hiệu * Nhóm 2: Phương pháp ký hiệu đường chuyển động * Nhóm 3: Phương pháp chấm điểm * Nhóm 4: Phương pháp Bản đồ – Biểu đồ. + Đại diện các nhóm trình bày. + GV bổ sung và chuẩn kiến thức. Nội dung trình bày + Tên Bản đồ + Nội dung Bản đồ. + Phương pháp biểu hiện các đối tượng Địa lý trên bản đồ. - Tên phương pháp - Biểu hiện những đối tượng Địa lý nảo ? - Đặc tính của đối tượng Địa lý.... IV. Đánh giá: Tổng kết bài thực hành Học sinh hoàn thiện bảng sau: Tên bản đồ Phương pháp biểu hiện Tên phương pháp biểu hiện Đối tượng biểu hiện Khả năng biểu hiện

File đính kèm:

  • docTiet 5 bai 4 NC.doc
Giáo án liên quan