Giáo án môn Hình học lớp 8 - Tiết 57: Thể tích hình hộp chữ nhật

I. Mục đích yêu cầu :

 1. Kiến thức : Nắm được đường thẳng vuông góc mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc, thể tích hhcn, thể tích hlp.

 2. Kỹ năng : Biết nhận dạng đường thẳng vuông góc mp, hai mp vuông góc. Biết tính thể tích hhcn, thể tích hlp.

 3. Thái độ : Thấy được đường thẳng vuông góc mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc trong thực tế.

II. Chuẩn bị :

 GV : Sgk, giáo án, phấn, thước kẻ, bảng phụ, êke, hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

 HS : Chuẩn bị bài trước ở nhà.

III. Nội dung :

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 03/06/2015 | Lượt xem: 641 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Hình học lớp 8 - Tiết 57: Thể tích hình hộp chữ nhật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 31 Tiết 57 Ngày dạy : 3. THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT I. Mục đích yêu cầu : 1. Kiến thức : Nắm được đường thẳng vuông góc mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc, thể tích hhcn, thể tích hlp. 2. Kỹ năng : Biết nhận dạng đường thẳng vuông góc mp, hai mp vuông góc. Biết tính thể tích hhcn, thể tích hlp. 3. Thái độ : Thấy được đường thẳng vuông góc mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc trong thực tế. II. Chuẩn bị : GV : Sgk, giáo án, phấn, thước kẻ, bảng phụ, êke, hình hộp chữ nhật, hình lập phương. HS : Chuẩn bị bài trước ở nhà. III. Nội dung : TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung 1’ 10’ 25’ 15’ 10’ 8’ 1’ 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra bài cũ : a. Khi nào đường thẳng song song với mặt phẳng ? Hãy làm bài 8 trang 100 b. Khi nào hai mặt phẳng song song ? Hãy làm bài 9 trang 100 3. Dạy bài mới : Hôm nay các em sẽ được tìm hiểu về thể tích của nó Tiếp theo ta xét về mối quan hệ vuông góc Hãy làm bài ?1 Khi đường thẳng AA’ vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau AD và AB của mặt phẳng (ABCD) ta nói A’A vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại A và kí hiệu : A’Amp(ABCD) Hãy làm bài ?2 Hãy làm bài ?3 Cho hhcn có các kích thước 17cm, 10cm, 6cm. Ta chia hhcn này thành những hình lập phương đơn vị với cạnh là 1 cm Vậy ta phải chia ntn ? Vậy có tất cả bao nhiêu hình lập phương đơn vị ? Nếu các kích thước của hhcn là a, b, c ( cùng đơn vị ) thì thể tích của hhcn được tính ntn ? Thể tích hlp cạnh a là gì ? Hlp có mấy mặt. Vậy diện tích một mặt ? Mặt hlp hình gì ? Vậy độ dài cạnh ? Tính thể tích hlp ? 4. Củng cố : Nhắc lại về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc, thể tích hhcn, hlp Hãy làm bài 10 trang 103 5. Dặn dò : Làm bài 11->14, 16, 17 trang 104, 105 Khi đường thẳng song song với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng a) Vì b//a mà a(P) nên b//(P) b) Vì p//q mà q(mp sàn nhà) nên p//(mp sàn nhà) Khi hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng này song song hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng kia a) BC, CD, DA // (EFGH) b) CD // (ABFE), (EFGH) c) AH//BGAH // (BCGF) A’AAD (AA’D’D là hcn) A’AAB (AA’B’B là hcn) A’A, B’B, C’C, D’D(ABCD) AB(ABCD) vì A,B(ABCD) AB(AA’D’D) vì ABAA’, AD (AA’D’D),(DD’C’C),(CC’B’B),(AA’B’B)(A’B’C’D’) Chia làm 6 lớp hình lập phương đơn vị, mỗi lớp chia làm 17 và 10 17.10.6=1020 cm3 V=abc V=a3 6 mặt. Diện tích toàn phần chia cho 6 Hình vuông. a= V=a3=63=216cm3 a) BF(ABCD), (EFGH) b) (AEHD)(CGHD) Vì CDAD, DH CD (AEHD) Mà CD(CGHD) nên (CGHD)(AEHD) 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Hai mặt phẳng vuông góc : Khi đường thẳng AA’ vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau AD và AB của mặt phẳng (ABCD) ta nói A’A vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại A và kí hiệu : A’Amp(ABCD) Nhận xét : nếu một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng tại điểm A thì nó vuông góc với mọi đường thẳng đi qua A và nằm trong mặt phẳng đó Khi một trong hai mặt phẳng chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng còn lại thì người ta nói hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau và kí hiệu : mp(ADD’A’) mp(ABCD) 2. Thể tích của hình hộp chữ nhật : V=abc Thể tích hhcn : V=a3 Thể tích hlp : Vd : Tính Thể tích hlp biết diện tích toàn phần là 216 cm2 Diện tích mỗi mặt : 216 : 6 = 36 cm2 Độ dài cạnh hlp:a==6cm Thể tích hlp:V=a3=63=216cm3

File đính kèm:

  • docTiet 57.doc
Giáo án liên quan