Giáo án môn Vật lí 8 tiết 12: Thực hành nghiệm lại lực đẩy Ac-Si met

A.MỤC TIÊU :

1.KIẾN THỨC ;

Viết được công thức tính lực đẩy Acsimét ,nêu đúng tên và các đạilượng trong côngthức

2 . KỈ NĂNG :

Tập đề xuất phương án thí nghiệm trên cơ sở dụng cụ có sẵn , sử dụng dụng cụ lực kế , bình chia độ .

3. THÁI ĐỘ :

Tham gia hoạt động nhóm , mạnh dạn đưa ra y kiến

B. CHUẨN BỊ :

Cho 4 nhóm hs mỗi nhóm : một lực kế , 1 quả nặg 50cm3 , 1giá đỡ , bình nước ,khăn lau khô .

Mỗi hs 1 bảng bào cáo ( tự chép sẵn vàogiấy)

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 27/12/2016 | Lượt xem: 610 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Vật lí 8 tiết 12: Thực hành nghiệm lại lực đẩy Ac-Si met, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn :23/11/2004 Tiết :12 Tuần 12 THỰC HÀNH NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY AC-SI MET A.MỤC TIÊU : 1.KIẾN THỨC ; Viết được công thức tính lực đẩy Aùcsimét ,nêu đúng tên và các đạilượng trong côngthức 2 . KỈ NĂNG : Tập đề xuất phương án thí nghiệm trên cơ sở dụng cụ có sẵn , sử dụng dụng cụ lực kế , bình chia độ .. 3. THÁI ĐỘ : Tham gia hoạt động nhóm , mạnh dạn đưa ra y ùkiến B. CHUẨN BỊ : Cho 4 nhóm hs mỗi nhóm : một lực kế , 1 quả nặg 50cm3 , 1giá đỡ , bình nước ,khăn lau khô . Mỗi hs 1 bảng bào cáo ( tự chép sẵn vàogiấy) C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Trợ giúp của GV Hoạt động của trò Hoạt động 1( phút ) Oån định tổ chức - ổn định lớp kiểm tra dụng cụ của hs (mẫu báo cáo thí nghiệm ) - Phân phối dụng cụ cho các nhóm - ổn định chỗ ngồi , cho GV kiểm tra mẫu báo cáo - các nhóm nhận dụng cụ thí nghiệm Hoạt động 2 ( phút ) ôn lại một số kiến thưcù có liên quan 1. Dùng lực kế đo trọng lượng cần chú ý những gì ? 2 . một vật nhúng trong chất lỏng thì chịu tác dụng của lực nào ?lực này có phưng chiều như thế nào độ lớn được tính bằng công thức nào ? 3.viết công thức tính lực đẩy Aùcsimét , giải thích ý nghĩa các kí hiệu và các đại lượng trong công thức 4. hãy cho biết phương án thí nghiệm kiểm tra công thức FA=d.V - các nhóm căn cứ váo nội dung câu hỏi của GV để trả lời Hoạt động 3 ( phút ) làm thí nghiệm - Trước khi hs làm thí nghiệm , nhắc các nhóm khi đo trọng lượng phải tiến hành đo từ 2 -> 3 lần , cần dùng dẻ lau thật khô vật nặng -y/c hs trả lời C1: Vận dụng công thức FA= P-F ,tính giá trị trung bình 3 lần đo độ lớn lực đẩy Aùcsimét và ghi vào bảng kết quả - y/c hs thây số vào công thức : - Theo dõi hs làm thí nghiệm - y/c hs trả lời C2? Vận dụng công thức tính thể tích của vật ? V=V2-V1 - Lấy vật nặng ra đỗ nước sao cho bình nước khi ở mức 1 . Đặt bình nước vào quang dùng lực kế xác định trọng lượng P1 - dùng lực kế đo trọng lượng của vật khi nước ở mức 1 P1=?N - Đỗ thêm nước vào bình đến mức 2 , đo trọng lượng của bình nước khi nước ở mức 2 -y/c hs trả lời C3: -y/c hs thay kết quả của từng lần đo vào công thức PN=P1-P2 , -y/c hs thay kết quả tính được sau mỗi lần đo vào công thức và ghi kết quả vào bảng báo cáo I . Đo lực đẩy Aùcsimét - quan sát hình vẽ 1.1 và 1.2 SGK tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn SGK - Xác định các giá trị đo ghi vào bảng báo cáo FA= P-F II. Đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật 1. Đo thể tích của vật nănï¨g chính là đo thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ các nhóm quan sát hình 11.3 và 11.4 tiến hành làm thí nghiệm theo hướng dẫn SGK => ghi kết quả vào bảng báo cáo 2. Đo trọng lượng của chất lỏng có thể tích bằng thể tích của vật các nhóm nghe GV hướng dẫn đo trọng lượng P1 và trọng lượng P2 - Đo 3 lần lấy kết quả ghi vào bảng báo cáo - hs thực hiện theo y/c của GV III . So sánh kết quả FA và P . nhận xét kết luận các nhóm tự nhận xét , rút ra kết luận và ghi vào bảng báo cáo Hoạt động 4 ( phút ) Tổng kết thực hành - Thu báo cáo thí nghiệm , y/c các nhóm sắp xép đồ dùng - Nhận xét buổi thực hành trước lớp Nộp bản báo cáo , thu gom đồ dùng thực hành Thu thập thông tin của GV đánh giá BÁO CÁO THÍ NGHIỆM NGHIỆM LẠI VỀ LỰC ĐẨY ÁC SIMÉT I.Trả lời câu hỏi 1.dùng lực kế đo trọng lượng cần chú ý những điều gì ? 2.Một vật nhúng trong chất lỏng chịu tác dụng bởi những lực nào ?những lực này có chiều như thế nào ? 3.Viết công thức tình lực đẩy Aùcsimét , nêu kí hiệu , đơn vị của các đại lượng trong công thức II . kết quả đo lực đẩy Aùcsimét Lần đo P của vật (N) Hợp lựcF của trọng lượng và lực đâẩy Acsimét tác dụng lên vật được nhúng chìm trong nước (N) Lực ay Aùcsimét FA=P-F (N) 1 2 3 Kết quả trung bình : III. Kết quả đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật 1. Đo thể tích của vật nặng chính là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ V1 (ml) V2 (ml) V=V2-V1 (ml) 2. Đo trọng lượng của chất lỏng có thể tích bằng thể tích của ật Lần đo Trọng lượng P1 (N) Trọng lượng P2 (N) Trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ PN=P2-P1 (N) 1 2 3 Kết quả trung bình III. So sánh kết quả đo PN và PA . Rút ra kết luận * PN .?..PA mà PN=d.V=>FA=.* E.RÚT KINH NGHIỆM

File đính kèm:

  • docL8-12.DOC
Giáo án liên quan