Giáo án môn Vật lý 10 - Bài tập lực đàn hồi – Lực ma sát

Bài 1

Một lò xo khi treo vật m

1

= 200g sẽdãn ra một đoạn ∆ l

1

= 4cm.

1. Tìm độcứng của lò xo, lấy g = 10m/s

2

.

2. Tìm độdãn của lò xo khi treo thêm vật m

2

= 100g.

Đáp số K =50 N/m,

3

2

6.10 l m

∆ =

Bài 2: Có hai lò xo: một lò xo dãn 4cm khi treo vật khối lượng m

1

= 2kg; lò xo kia dãn 1cm khi

treo vật khối lượng m

2

= 1kg.

So sánh độcứng hai lò xo.

Đáp số 1 2

1

2

k k =

Bài 3: Hai lò xo một lò xo dãn 6cm khi treo vật có khối lượng 3kg lò xo kia dãn 2cm khi treo

vật có khối lượng 1kg. So sánh độcứng của hai lò xo.

Đáp số

1

2

1

2

k

k

=

pdf2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 07/01/2017 | Lượt xem: 469 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Vật lý 10 - Bài tập lực đàn hồi – Lực ma sát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trang 1 anhchanghieuhoc95@yahoo.com CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM BÀI TẬP LỰC ĐÀN HỒI – LỰC MA SÁT ------ Bài 1 Một lò xo khi treo vật m1 = 200g sẽ dãn ra một đoạn ∆ l1 = 4cm. 1. Tìm độ cứng của lò xo, lấy g = 10m/s2. 2. Tìm độ dãn của lò xo khi treo thêm vật m2 = 100g. Đáp số K =50 N/m, 32 6.10l m−∆ = Bài 2: Có hai lò xo: một lò xo dãn 4cm khi treo vật khối lượng m1 = 2kg; lò xo kia dãn 1cm khi treo vật khối lượng m2 = 1kg. So sánh độ cứng hai lò xo. Đáp số 1 212k k= Bài 3: Hai lò xo một lò xo dãn 6cm khi treo vật có khối lượng 3kg lò xo kia dãn 2cm khi treo vật có khối lượng 1kg. So sánh độ cứng của hai lò xo. Đáp số 1 2 1 2 k k = Bài 4: Treo vật có khối lượng 400g vào một lò xo có độ cứng 100N/m, lò xo dài 30cm. Tìm chiều dài ban đầu cho g=10m/s2. Đáp số : 26ol cm= Bài 5: Một lò xo khi treo vật 100g sẽ dãn ra 5cm. Cho g=10m/s2. a. Tìm độ cứng của lò xo. b. Khi treo vật m’ lò xo dãn ra 3cm. Tìm m’. Đáp số : .m gk l= ∆ , . ' ' k l m g ∆= Bài 6:Một xe điện đang chạy với vận tốc 36km/h thì bị hãm lại đột ngột. Bánh xe không lăn nữa mà chỉ trượt lên đường ray. Kể từ lúc hãm, xe điện còn đi được bao xa thì dừng hẳn ? Biết hệ số ma sát trượt giữa bành xe và đường ray là 0,2. Lấy g = 9,8m/s2. Đáp số : S = 25,51m. Bài 7: Cần kéo một vật trọng lượng 20N với một lực bằng bao nhiêu để vật chuyển động đều trên một mặt sàn ngang. Biết hệ số ma sát trượt của vật và sàn là 0,4. Đáp số : F = 8 N Bài 8: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 15m/s thì tắt máy, hãm phanh. Tính thời gian và quãng đường ô tô đi thêm được cho đến khi dừng lại. Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,6. Lấy g = 9,8m/s2. Đáp số : S = 19,1 m Bài 9: Một ôtô khối lương 1 tấn, chuyển động trên mặt đường nằm ngang. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,05. a) Xe khởi hành sau 20s có vận tốc 72 km/h. Tính lực phát động của xe và quãng đường xe đi được. b) Sau đó xe chuyển động đều trong 1 phút. Tính lực phát động và quãng đường đi được. c) Sau đó xe tắt máy, hãm phanh xe đi được 50m thì ngừng hẳn. Tính lực hãm và thời gian xe đi thêm được. Trang 2 anhchanghieuhoc95@yahoo.com d) Tính vận tốc trung bình của xe trong suất quá trình chuyển động . Đáp số : 2 2 3 15.10 , 200 , 5.10 , . 1200 1, 2 4.10 , 5 , 56h tb F N S m F N S v t m km mF N t s v s − = = = = = = = − = = Bài 10:Một xe khối lượng m= 4 tấn. Chuyển động trên đường nằm ngang. a) Xe bắt đầu chuyển động sau 10s đạt vận tốc 25m/s. Tính lực ma sát giữa xe và mặt đường, biết lực kéo là 10800N. b) Xe chuyển động đều trên đoạn đường 250m tiếp theo. Tính lực phát động và thời gian đi đoạn đường này. c) Xe tắt máy sau thời gian chuyển động hãm phanh. Từ lúc thắng đến lúc ngừng hẳn, xe đi được 16m trong 4s. tính lực thắng xe, vận tốc lúc bắt đầu thắng xe. Quãng đường xe đi từ khi tắt máy đến lúc thắng xe. Đáp số : 800 , 800 , 10ms msF N F F N t s= = = = Bài 11: Một ôtô m = 1,5 tấn chuyển động trên đường nằm ngang chịu tác dụng của lực phát động 3300N cho g = 10m/s2. a) Cho xe chuyển động với vận tốc đầu 10 m/s. Sau khi đi 75m đạt vận tốc 72 km/h. tính lực ma sát giữa xe và mặt đường tính thời gian chuyển động . b) Sau đó xe tắt máy hãm phanh sau 4s xe dừng hẳn. Tính hệ số ma sát trượt giữa xe và mặt đường (lúc này xe trượt mà không lăn). c) Vẽ đồ thị vận tốc của chuyển động gốc thời gian lúc khởi hành. Đáp số : mst300 , 5 ,µ 0,5msF N t s= = = Bài 12: Một ôtô khối lượng 1 tấn đang chuyển động với vận tốc không đổi 36 km/h trên đoạn đường nằm ngang AB dài 696m. a) Lực phát động là 2000N. tính lực ma sát? b) Xe đến B với vận tốc 21,6 km/h, vậy phải tắt máy cách B bao nhiêu mét? Tính thời gian xe đi từ A đến B. ma sát như câu a. Đáp số : 2000 , 16msF N S m= = Bài 13: Một vật trượt trên mặt phẳng nghiêng dài 5m cao 3m. Tính gia tốc của vật trong 2 trường hợp: a) Ma sát trên mặt phẳng nghiêng không đáng kể. b) Hệ số ma sát lăn giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,2. Đáp số 1 22 2 226 , ( ) 5 m m a a s s = = Bài 14: Một vật trượt khộng vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 40m nghiêng 1 góc 30o so với phương ngang. Coi như không có lực ma sát trên mặt phẳng nghiêng. Cho g= 10 m/s2. a) Tính gia tốc của vật. b) Vật tiếp tục chuyển động trên mặt nằm ngang trong bao lâu nếu hệ số ma sát trong giai đoạn này là 0,1. c) Thực ra mặt phẳng nghiêng có ma sát, do đó vật trượt đều xuống. Tính hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng. Đáp số 25 , 20 , m a t s s = = µ=0,5 ---HẾT---

File đính kèm:

  • pdfBAI TAP LUC DAN HOI - LUC MA SAT - NGUYEN TAN TAI.pdf