Giáo án môn Vật lý 11 nâng cao - Tiết 47 - Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản

TỪ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ

DÒNG ĐIỆN CÓ DẠNG ĐƠN GIẢN

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 - Nêu được đặc điểm về điểm đặt, phương, chiều, độ lớn của cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài, dòng điện tròn, dòng điện trong ống dây.

2. Kỹ năng

 Vận dụng kiến thức để tìm đặc điểm của cảm ứng từ tại một điểm do dòng điện thẳng dài gây ra, cảm ứng từ tại tâm của dòng điện tròn và cảm ứng từ tại một điểm trong lòng ống dây.

 Giải được các bài tập tìm cảm ứng từ của các dòng điện đó.

3. Thái độ

 - Tích cực, hứng thú học tập của học sinh.

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 - Phương pháp thảo luận nhóm, thuyết trình.

C. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo án.

2. Học sinh: Ôn tập kiến thức về tích vec tơ, điện trường đều.

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. Ổn định lớp - kiểm tra sỉ số (1’)

2. Kiểm tra bài cũ:(5’) Nêu khái niệm cảm ứng từ? Đặc điểm của véc tơ cảm ứng từ?

3. Nội dung bài mới:

a, Đặt vấn đề:(1’) Chúng ta đã biết đặc điểm của cảm ứng từ tại một điểm. Vậy đối với các dây dẫn có hình dạng đặc biệt từ trường của nó có đặc điểm như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Ngày: 23/11/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Vật lý 11 nâng cao - Tiết 47 - Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 47 Ngày soạn: 05 / 02 / 2012 TỪ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ DÒNG ĐIỆN CÓ DẠNG ĐƠN GIẢN A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nêu được đặc điểm về điểm đặt, phương, chiều, độ lớn của cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài, dòng điện tròn, dòng điện trong ống dây. 2. Kỹ năng Vận dụng kiến thức để tìm đặc điểm của cảm ứng từ tại một điểm do dòng điện thẳng dài gây ra, cảm ứng từ tại tâm của dòng điện tròn và cảm ứng từ tại một điểm trong lòng ống dây. Giải được các bài tập tìm cảm ứng từ của các dòng điện đó. 3. Thái độ - Tích cực, hứng thú học tập của học sinh. B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: - Phương pháp thảo luận nhóm, thuyết trình. C. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Giáo án. 2. Học sinh: Ôn tập kiến thức về tích vec tơ, điện trường đều. III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1. Ổn định lớp - kiểm tra sỉ số (1’) 2. Kiểm tra bài cũ:(5’) Nêu khái niệm cảm ứng từ? Đặc điểm của véc tơ cảm ứng từ? 3. Nội dung bài mới: a, Đặt vấn đề:(1’) Chúng ta đã biết đặc điểm của cảm ứng từ tại một điểm. Vậy đối với các dây dẫn có hình dạng đặc biệt từ trường của nó có đặc điểm như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu. b, Triển khai bài mới: Hoạt động (30’). Tìm hiểu về từ trường do các dây dẫn có hình dạng đặc biệt gây ra. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC GV chia lớp thành 6 nhóm HS. Phân nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm: Nhóm 1 , 2: Tìm hiểu về từ trường của dòng diện thẳng. Nhóm 3, 4: Tìm hiểu từ trường của dòng điện tròn Nhóm 5, 6: Tìm hiểu từ trường của dòng điện trong ống dây. ● Gv: + Yêu cầu HS làm thí nghiệm về từ phổ? + Tìm hiểu về đặc điểm về điểm đặt, phương, chiều, độ lớn của cảm ứng từ của dòng diện chạy trong dây dẫn thẳng, dòng điện chạy trong dây tròn, dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ? + Đại diện nhóm trình bày và nêu cách xác định cảm ứng từ tại một điểm do dòng điện thẳng gây ra? Cảm ứng từ tại tâm của một dòng điện tròn? Xác định các cực của một nam châm điện (Ống đây hình trụ mang dòng điện) Hs: Thảo luận nhóm. Hoàn thành nhiệm vụ Các nhóm trình bày kêt quả nghiên cứu. I. Từ trường của dòng diện thẳng + Điểm đặt: Tại điểm đang xét. + Phương: Vuông góc với mặt phẳng chứa dây dẫn và điểm đó. + Chiều: XĐ theo qui tắc nắm tay phải. + Độ lớn: B = 2.10-7 2. Từ trường của dòng điện tròn + Điểm đặt: Tại tâm vòng dây + Phương: Vuông góc với mặt phẳng vòng dây. + Chiều: XĐ theo quy tắc vào nam ra bắc hoặc quy tắc nắm tay phải. + Độ lớn: B = 2p.10-7 Đối với trường hợp nhiều vòng dây: Độ lớn: B = 2p.10-7N 3. Từ trường của dòng điện trong ống dây + Điểm đặt: Tại điểm trong lòng ống dây + Phương: Trùng với trục ống dây. + Chiều: Cùng với chiều của đường sức từ + Độ lớn: B = 4p.10-7I =4p.10-7nI 4. Củng cố: (6’)Yêu cầu học sinh làm bài tập vận dụng: Bài tập 3, 4 sgk 5. Dặn dò :(2’) + BTVN : 2, 5. + Ôn tập các kiến thức về từ trường, cảm ứng từ, từ trường của các dây dẫn có hình dạng đặc biệt, nguyên lý chồng chất từ trường.

File đính kèm:

  • doctiet47.doc