Giáo án môn Vật lý 11 nâng cao - Tiết 58 - Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng

HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ.

SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 Phát biểu được định nghĩa từ thông, ý nghĩa của từ thông.

 Phân biệt được hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng điện cảm ứng, suất điện động cảm ứng trong mạch điện kín.

2. Kỹ năng

 Vận dụng được kiến thức để giải thích một số hiện tượng có liên quan và giải một số bài tập.

3. Thái độ

 - Tích cực, hứng thú học tập của học sinh.

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 - Phương pháp dùng hình ảnh trực quan, thuyết trình.

C. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo án. Chuẩn bị hình vẽ 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5 SGK.

 Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm: Ống dây, điện kế, ắcquy.

2. Học sinh: Ôn lại những kiến thức về điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng đã học ở lớp 9.

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. Ổn định lớp - kiểm tra sỉ số (1’)

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra bài cũ.

3. Nội dung bài mới:

a, Đặt vấn đề:(1’) Chúng ta đã biết dòng điện sinh ra từ trường. Vậy từ trường có sinh ra dòng điện không? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nó.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Ngày: 23/11/2020 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Vật lý 11 nâng cao - Tiết 58 - Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 58 Ngày soạn: 05 / 03 / 2012 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Phát biểu được định nghĩa từ thông, ý nghĩa của từ thông. Phân biệt được hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng điện cảm ứng, suất điện động cảm ứng trong mạch điện kín. 2. Kỹ năng Vận dụng được kiến thức để giải thích một số hiện tượng có liên quan và giải một số bài tập. 3. Thái độ - Tích cực, hứng thú học tập của học sinh. B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: - Phương pháp dùng hình ảnh trực quan, thuyết trình. C. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Giáo án. Chuẩn bị hình vẽ 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5 SGK. Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm: Ống dây, điện kế, ắcquy. 2. Học sinh: Ôn lại những kiến thức về điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng đã học ở lớp 9. III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1. Ổn định lớp - kiểm tra sỉ số (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra bài cũ. 3. Nội dung bài mới: a, Đặt vấn đề:(1’) Chúng ta đã biết dòng điện sinh ra từ trường. Vậy từ trường có sinh ra dòng điện không? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nó. b, Triển khai bài mới: Hoạt động 1 (13’). Tìm hiểu về thí nghiệm về cảm ứng điện từ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC ● Gv: làm TN hình 38.1 và 38.2. Nhận xét kết quả TN? Rút ra kết luận Hs: Quan sát tìm hiểu. Nhận xét 1. Thí nghiệm a, Thí nghiệm 1: Hình 38.1 SGK. b, Thí nghiệm 2: Hình 38.2 SGK. Kết luận: Khi đường sức xuyên qua vòng dây thay đổi thì xuất hiện dòng điện trong ống dây. Hoạt động 2 (13’). Tìm hiểu về từ thông HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC ● Gv: Nhắc lại định nghĩa từ trường đều? Hs: Trả lời. ● Gv: Giới thiệu khái niệm từ thông. Hs: Tiếp thu ● Gv: Từ thông phụ thuộc vào yếu tố nào? Hs: ● Gv: Khi B, S không đổi phụ thuộc vào yếu tố nào? Biện luận? Hs: ● Gv: Nêu ý nghĩa của từ thông? Hs: Trả lời ● Gv: Giới thiệu đơn vị của từ thông? Hs: Tiếp thu 2. Khái niệm từ thông a, Định nghĩa từ thông: Đại lượng được xác định bằng công thức gọi là cảm ứng từ thông qua diện tích S, gọi tắt là từ thông qua diện tích S. Trong đó: a là góc hợp bởi B và n. S là tiết diện của ống dây. b, Ý nghĩa của từ thông. Từ . Nếu , lấy S = 1 thì B. Nghĩa là từ thông bằng số đường sức từ xuyên qua diện tích S đặt vuông góc với đường sức. c, Đơn vị của từ thông. Trong hệ SI, đơn vị từ thông là vêbe. Kí hiệu: Wb. Hoạt động 3 (12’). Tìm hiểu về dòng điện cảm ứng. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC ● Gv: Giới thiệu về hiện tượng cảm ứng điện từ. Yêu cầu HS nêu khái niệm hiện tượng cảm ứng điện từ? Hs: Trình bày khái niệm. ● Gv: Khi nào trong mạch xuất hiện dòng điện? Hs: Trả lời ● Gv: Giới thiệu về dòng điện cảm ứng. Hs: Tiếp thu ● Gv: Đại lượng nào đặc trưng cho dòng điện? Hs: Suất điện động 3. Hiện tượng cảm ứng điện từ a, Dòng điện cảm ứng: Là dòng điện xuất hiện khi có sự biến đổi từ thông qua mạch điện kín. b, Suất điện động cảm ứng. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch kín thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng. 4. Củng cố: (3’) Nhắc lại khái niệm từ thông? Đơn vị của tư thông? Thế nào là hiện tượng cảm ứng điện từ? khi nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng? 5. Dặn dò:(2’) + BTVN : 1,2, 4, 5 + Tìm hiểu về định luật Len – xơ để xác định chiều của dòng điện cảm ứng? + Tìm hiểu về định luật Fa – ra – đây để xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng ?

File đính kèm:

  • doctiet58.doc