Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 13: Điện năng - Công của dòng của dòng điện

I.MỤC TIÊU

· HS nêu được ví dụ chứng tỏ dòng điện có năng lượng

· Nêu được dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là công tơ điện và mỗi số đếm của công tơ điện là một kilôoat giờ

· Chỉ ra được sự chuyển hóa các dạng năng lượng trong hoạt động của các dụng cụ điện

· Vận dụng công thức A =Pt = UIt để tính được một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại

II.CHUẨN BỊ

HS: Mỗi nhóm 1 công tơ điện

GV: Tranh phóng to các dụng cụ điện, bảng phụ kể sẵn bảng 1/37 sgk

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 1)Ổn định lớp

 2) Kiểm tra (6)

1HS lên bảng trả lời bài 12.1 12.3 SBT

 ĐÁn:Bài 12.1 chọn đáp án B ;

Bài 12.2: Cường độ dòng điện định mức 0,5A; Điện trở: 24

3)Bài mới (30)

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 31/12/2016 | Lượt xem: 731 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 13: Điện năng - Công của dòng của dòng điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐIỆN NĂNG - CÔNG CỦA DÒNG CỦA DÒNG ĐIỆN I.MỤC TIÊU HS nêu được ví dụ chứng tỏ dòng điện có năng lượng Nêu được dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là công tơ điện và mỗi số đếm của công tơ điện là một kilôoat giờ Chỉ ra được sự chuyển hóa các dạng năng lượng trong hoạt động của các dụng cụ điện Vận dụng công thức A =Pt = UIt để tính được một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại II.CHUẨN BỊ HS: Mỗi nhóm 1 công tơ điện GV: Tranh phóng to các dụng cụ điện, bảng phụ kể sẵn bảng 1/37 sgk III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1)Ổn định lớp 2) Kiểm tra (6’) 1HS lên bảng trả lời bài 12.1 12.3 SBT ĐÁn:Bài 12.1 chọn đáp án B ; Bài 12.2: Cường độ dòng điện định mức 0,5A; Điện trở: 24 3)Bài mới (30’) Hộng của HS và trợ giúp của GV Nội dung HS. Cá nhân suy nghĩ câu C1 C1. Dòng điện +Tthực hiện công cơ học trong máy khoan,máy bơm nước +Cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động của mỏ hàn, nồi cơm điện và bàn là HS. Hoạt động nhóm trả lời C2 Bảng 1 HS. Đại diện mỗi nhóm trả lời 1 dụng cụ Dụng cụ điện Điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng nào? Bóng đèn dây tóc Nhiệt năng và năng lượng ánh sáng Đèn LED Nhiệt năng và năng lượng ánh sáng Nồi cơm điện, bàn Cơ năng và nhiệt năng Quạt điện, máy bơm nước Cơ năng và nhiệt năng vàNhiệt năng HS. Đại diện nhóm trả lời C2 C3 Đ/v đèn LED và đèn dây tóc phần năng lượng có ích là năng lựơng ánh sáng,phần năng lượng vô ích lànhiệt năng +Đ/v nồi cơm điện, bàn là thì phần năng lượng có ích là nhiệt năng, phần năng lượng vô ích là năng lượng ánh sáng(nếu có) +Đ/v quạt điện, máy bơm nước thì phần năng lượng có ích là cơ năng phần năng luợng vô ích là nhiệt năng H.Hãy nhắc lại k/n hiệu suất đã học ở lớp 8? H. Từ đó hãy cho biết hiệu suất sử dụng điện năng được tính như thế nào? GV. Thông báo về công của dòng điện H Hãy trả lời C4 ? GV. Hướng dẫn cả lớp thảo luận C5 1HS lên bảng trả lời C5 Từ C4 suy ra A= P t Mặt khác P= U.I do dó A =UIt GV. Giới thiệu đơn vị công của dòng điện, cách đổi đơn vị từ kW.h ra J H. Trong thực tế để đo công của dòng điện ta dùng dung cụ đo nào? H. Hãy tìm hiểu xem số đếm của công tơ điện ứng với lượng điện năng sử dụng là bao nhiêu? HS làm C7 . Một HS lên bảng giải GV Hướng dẫn C8 Tình CS của bếp theo CThức: P = Tính cường độ dòng điện I= P : U I. ĐIỆN NĂNG 1. Dòng điện có mang năng lượng C1 ( HS ghi) *Dòng điện có mang năng lượng vì nó có khả năng thực hiện công, cũng như có thể thay đổi nhiệt năng của vật. Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng 2. Sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác C2. Bảng1 SGK C3. (hs ghi) 3. Kết luận Điện năng là năng lượng dòng điện Điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác, trong đó có phần có phần năng lượng có ích và có phần năng lượng vô ích Tỉ số giữa phần năng lượng có ích đựơc chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ được gọi là hiệu suất sử dụng điện năng H= II CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN 1. Công của dòng điện Công của dòng điện sản ra trong đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác 2. Công thức tính công C4. P = C5. A= UIt Trong đó U đo bằng vôn (V) I đo bằng ampe (A) t đo bằng giây (s) Thì công suất dòng điện đobằng jun (J ): 1J =1Ws Công của dòng điện còn đo bằng kilôoat giờ(KW.h) 1 kW.h = 1000W.3 600s =3 600 000 = 3,6.106J 3. Đo công của dòng điện Trong thực tế đo công của dòng điện hay điện năng sử dụng được đo bằng công tơ điện C6. Bảng 2 (sgk) III VẬN DỤNG C7. Bóng đèn sử dụng lượng Đnăng là A =0,075.4 =0,3 kW.h. Số đếm của công tơ khi đó là 0,3 số C 8. (HS về hà giải tiếp ) 3) Củng cố( 7’) Kết hợp củng cố từng phần và trong lúc giải phần vận dụng 4) Hướng dẫn về nhà ( 2’) Giải tiếp C8. Làm bài tập 13 /20 SBT

File đính kèm:

  • docL13.doc