Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 17: Bài tập vận dụng định luật jun - Len - xơ

I.MỤC TIÊU

 Học sinh vận dụng được định luật Jun Len Xơ để giải các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện

Rèn luyện kĩ năng giải bài tập theo các bước giải, kĩ năng phân tích so sánh, tổng

hợp thông tin

Giáo dục tính trung thực kiên trì cẩn thận

II.CHUẨN BỊ

 HS ôn lại các công thức, lí thuyết có liên quan đến các bài tập sễ giải trong tiết

GV : bảng phụ ghi sẵn đề bài

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 1)Ổn định lớp (1phút)

 2) Kiểm tra ( Kết hợp trong giờ)

3)Bài mới

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 31/12/2016 | Lượt xem: 896 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Vật lý 9 - Tiết 17: Bài tập vận dụng định luật jun - Len - xơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN- LEN- XƠ I.MỤC TIÊU Học sinh vận dụng được định luật Jun Len Xơ để giải các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện Rèn luyện kĩ năng giải bài tập theo các bước giải, kĩ năng phân tích so sánh, tổng hợp thông tin Giáo dục tính trung thực kiên trì cẩn thận II.CHUẨN BỊ HS ôn lại các công thức, lí thuyết có liên quan đến các bài tập sễ giải trong tiết GV : bảng phụ ghi sẵn đề bài III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1)Ổn định lớp (1phút) 2) Kiểm tra ( Kết hợp trong giờ) 3)Bài mới TG Hoạt động của GV và HS Nội dung 12ph 12ph 15ph 1.HĐ1: Giải bài 1 HS tự lực giải từng phần của bài tập 1 theo các gợi ý của sgk GV có thể gợi ý H Để tính nhiệt lượng bếp tỏa ra cần vận dụng công thức nào? H. Nhiệt lượng cung cấp để nước sôi (Qi) được tính bằng công thức nào? H. Hiệu suất được tính bằng công thức nào? H Muốn tính tiền điện phải tính điện năng tiêu thụ trong một tháng theo đơn vị kWh .Vậy phải dùng công thức nào? 1HS lên bảng giải GV nhận xét HS sửa bài vào vở 2.HĐ2: Giải bài 2 HS tự lực làm bài 2 GV gọi 1HS lên bảng sửa GV kiểm tra vở một số HS GV có thể gợi ý Viết công thức và tính nhiệt lượng Q1 cần cung cấp để đun sôi lượng nứớc đã cho Viết công thức và tính nhiệt lượng Q tp mà ấm điện tỏa ra theo hiệu suất H và Q1 Viết công thức và tính thời gian đun sôi nước theo Qtp và công suất của ấm 3.HĐ3: Giải bài 3 Bài 3 HS tự lực giải câu a, 1 HS đứng tại chỗ trình bày lời giải GV ghi Câu b và c HS tham khảo bài giải của GV trên bảng phụ về nhà giải lại Bài 3 câu b và c AD công thức: P = U.I =165: 220 = 0,75 (A) Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là 0,75 A c)Nhiệt lượng tỏa ra trong đây dẫn là Q =I2.R t =(0,75)2.1,36.3.30.3600 Q = 247860(J) 0,07kWh BÀI 1. Tóm tắt R =80 ; I = 2,5 A a) t1=1sQ =? b) V =1,5lm =1,5kg ; c =4200 J /kg.K t01=250c ; t02=1000c ; t2 =20ph =1200s ; H = ? c) t3 = 3h30 ; 700đ/ 1kW.h ; M = ?(số tiền ) Bài giải a)AD hệ thức định luật Jun Len Xơ ta có Q = I2.R.t = ( 2,5)2..80.1 =500( J) Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra là 500J b) Nhiệt lượng cần cung để đun sôi nước là : Q =c.m.t Qi = 4200.1,5.75 = 472500 ( J) Nhiệt lượng bếp tỏa ra: Qtp = I2. R .t 500. 1200 = 600000 (J) Hiệu suất của bếp là H = = % =78,75% Công suất của bếp P= 500 W = 0,5 kW A = P . t = 0,5 .3.3 = 45 kW.h M = 45.700 = 31500đ Số tiền phải trả cho việc sử dụng bếp trong một tháng là 31500đ BÀI 2 Tóm tắt: Aám ghi ( 220V- 1000W) U =220V V =2l m = 2kg; c = 4200J/ kgK t01=200c ; t02 = 1000c ; H = 90% Qi=? Qtp=? t = ? Bài giải Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước là Qi = c.m t = 4200 .2 .80 = 672000( J) b) vì H = Nhiệt lượng bếp tỏa ra là 746666,7 (J) c) Vì bếp sử dụng ở hiệu điện thế 220V bằng hiệu điện thế định mức do đó công suất của bếp là P = 1000W Q tp = I2.R t = P .t = Thời gian đun sôi lượng nước trên là 746,7s BÀI 3 Tóm tắt L=40m; S =0,5mm =0,5.10-6 m2 ; U =220V P = 165W ; =1,7.10-8 m T= 3.30 h R =? ; b)I =? ; c) Q = ? ( kWh) Bài giải a) Điện trở toàn bộ đường dây là 3)Củng cố (3phút) GV tổng kết lại các phương pháp cơ bản khi giải các bài tập trên, những lưu ý trong khi giải như vận dụng công thức nào cho hợp lý ,đơn vị đo phải phù hợp 4)Hướng dẫn học ở nhà (2phút) Làm tiếp bài 3 ; Làm các bài tập 16-17.4 ; 16-17.5 ; 16-17 .6 (sbt).Chuẩn bị thực hành

File đính kèm:

  • docL17.doc