Giáo án môn Vật lý 9 - Tuần 25

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nêu được ảnh của một vật sáng tạo bởi TKPK luôn là ảnh ảo.

- Mô tả được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi TKPK

- Dùng 2 tia sáng đặc biệt dung được ảnh của một vật tạo bởi TKPK

2. Kỉ năng:

- Sữ dụng thiết bị thí nghiệm để nghiên cứu ảnh của một vật tạobởi thấu kính phân kì.

3. Thái độ: Nghiêm túc và hợp tác.

II. CHUẨN BỊ:

Mỗi nhóm gồm:

1 giá quang học

1 cây nến

1 màn hứng

1 TKPK có f = 12cm

1 bộ nguồn

 

doc5 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 05/01/2017 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Vật lý 9 - Tuần 25, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 25: Từ ngày đến ngày Tiết 49: ảNH CủA MộT VậT TạO BởI THấU KíNH PHÂN Kỳ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được ảnh của một vật sáng tạo bởi TKPK luôn là ảnh ảo. - Mô tả được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi TKPK - Dùng 2 tia sáng đặc biệt dung được ảnh của một vật tạo bởi TKPK 2. Kỉ năng: - Sữ dụng thiết bị thí nghiệm để nghiên cứu ảnh của một vật tạobởi thấu kính phân kì. 3. Thái độ: Nghiêm túc và hợp tác. II. Chuẩn bị: Mỗi nhóm gồm: 1 giá quang học 1 cây nến 1 màn hứng 1 TKPK có f = 12cm 1 bộ nguồn III. Hoạt động dạy- học: 1/ ổn định: 2/ Kiểm tra bài cũ: HS: Hãy nêu tính chất các tia sáng đặc biệt của tia sáng qua TKPK mà em đã học. Biểu diễn trên hình vẽ các tia sáng đó Trả lời: Các tia sáng đặc biệt của tia sáng qua TKHT Tia đi song song với trục chính thì tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm Tia đi qua quang tâm thì tia ló đi thẳng F O F/ 3/ Nội dung bài mới Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tạo tình huống học tập: Y/c HS đặt một vật sau một TK →nhìn qua TKPK → nhận xét ảnh quan sát được? Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKPK Y/c HS làm TN hình 45.1 Y/c HS trả lời câu hỏi C1,C2 ảnh tạo bởi TKPK có đặc điểm gì? Hoạt đông 3: Dựng ảnh. Y/v HS trả lời câu C3? Em hãy tóm tắt câu C4, Y/c một HS lên bảng dựng ảnh Giao điểm của BO và IF nằm trong khoảng nào? Hoạt động 4: So sánh độ lớn của ảnh tạo bởi TKHT và TKPK Y/c HS hoạt động nhóm vẽ ảnh của vật qua TKHT và TKPK Gọi 2 HS lên bảng vẽ ảnh cho hai trường hợp. Qua 2 hình vẽ em hãy nhận xét độ lớn của ảnh so với vật trong 2 trường hợp. Hoạt động 5: Vận dụng Y/c một HS trả lời câu C6 Em hãy nêu cách nhận biết 2 loại thấu kính HS làm TN→ trả lời câu hỏi C1,C2 C2: Nhìn qua TK thấy ảnh nhỏ hơn vật, cùng chiều với vật.→ ảnh ảo C3: Dựng 2 tia tới đặc biệt xuất phát từ B. Giao điểm của đường kéo dài 2 tia ló là ảnh của B qua TKPK HS tóm tắt câu C4, C4: f = 12cm OA = 24cm Một HS lên bảng dựng ảnh Nhận xét: ảnh ảo của vật tạo bởi TKHT luôn lớn hơn vật ảnh ảo của vật tạo bởi TKPK luôn lớn lớn hơn vật HS trả lời câu C6 Tiết 49: ảNH CủA MộT VậT TạO BởI THấU KíNH PHÂN Kỳ I/ Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKPK Là ảnh ảo, nhỏ hơn vật, cùng chiều với vật. II/ Cách dựng ảnh: B I B/ A F A/ O Giao điểm của BO và IF nằm trong khoảng OF → d/ < f III/ Độ lớn của ảnh tạo bởi TKPK C5: f = 12cm d = 8cm B’ B A’ F A O F’ B B’ F A A’ 0 IV/ Vận dụng: Cách nhận biết 2 loại thấu kính Dùng tay để nhận biết Đưa vật lại rần TK nếu ảnh ảo nhỏ hơn vật là TKPK ảnh ảo lớn hơn vật alf TKHT 4/ Dặn dò: Học bài và làm bài tập Chuẩn bị mỗi em một mẩu báo cáo thực hành, Tiết 50: Thực hành đo tiêu cự của thấu kính hội tụ Mục tiêu: Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của TKHT Đo được tiêu cự của TKHT theo phương pháp nêu trên II. Chuẩn bị: Mỗi nhóm học sinh gồm: 1 TKHT 1 vật sáng dạng F 1 màn chắn 1 đèn 12V 1 bộ nguồn 3V 1 bộ gia quang học 2 dây nối III. Hoạt động dạy- học: 1/ ổn định: 2/ Nội dung bài mới Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh: GV kiểm tra báo cáo thực hành của HS Khi d = 2f TKHT cho ảnh có đặc điểm gì? Y/c HS trả lời các câu hỏi trong mẫu báo cáo. Tính f = ? Hoạt động 2: Tiến hành thực hành. Y/c HS làm TH theo nhóm theo các bước GV theo dỏi giúp đỡ các nhóm yếu. Hoạt động 3: Củng cố. Nhận xét buổi học thực hành về: Kĩ năng thực hành ý thức kỉ luật Đánh giá chunh Ngoài phương pháp trên còn có phương pháp nào để xác định được f HS trình bày mấu báo cáo cho GV kiểm tra Khi d = 2f TKHT cho ảnh có đặc điểm ảnh thật ngược chiều với vật. h/ = h d/ = d =2f d + d/ = 4f HS thực hành theo nhóm Thực hành theo nhóm ghi kết quả HS lắng nghe GV nhận xét để rút kinh nghiệm. Tiết 50: Thực hành đo tiêu cự của thấu kính hội tụ Các bước thực hành B1: Do chiều cao của vật h/ = ? B2: Di chuyển màn và thấu kính ra xa sao cho khoảng cách vật đến thấu kính bằng khoảng cách từ thấu kính đến ảnh →dừng lại khi thu ảnh rõ nét B3: kiểm tra d = d/ 4/ Dặn dò: Về nhà đọc trước bìa sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh

File đính kèm:

  • docTuan 25.doc