Giáo án môn Vật lý khối 9 - Trần Đình Dậu - Tiết 53: Đề kiểm tra môn Vật lý lớp 9

I.Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 + Đánh giá kiến thức HS

 2. Kỹ năng:

 + Kĩ năng vẽ hình

 +Vận dụng kiến thức giải bài tập định lượng

 3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác

II. Chuẩn bị: 2 đề

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 03/01/2017 | Lượt xem: 623 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Vật lý khối 9 - Trần Đình Dậu - Tiết 53: Đề kiểm tra môn Vật lý lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 53 KIểm tra I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: + Đánh giá kiến thức HS 2. Kỹ năng: + Kĩ năng vẽ hình +Vận dụng kiến thức giải bài tập định lượng 3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác II. Chuẩn bị: 2 đề đề kiểm tra môn vật lý lớp 9 Đề 1 Thời gian 45’ Điểm Lời phê của giáo viên Họ và tên ... Lớp 9A.. 1.A’B’ là ảnh ảo của AB qua thấu kính hội tụ. ảnh và vật như thế nào ? Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: A. ảnh và vật nằm về cùng một phía đối với thấu kính. B. ảnh cùng chiều với vật C. ảnh cao hơn vật. D. Cả 3 câu trả lời A,B, C đều đúng. 2. Đặt một vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục chính tại tiêu điểm của một thấu kính phân kì . ảnh A’B’ của AB qua thấu kính có độ cao như thế nào? Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau: A. Lớn hơn vật. C. Bằng vật B. Nhỏ hơn vật. D. Chỉ bằng một nửa vật 3. Vật AB cao h = 120 cm, đặt cách máy ảnh một khoảng d = 2m. Sau khi chụp thì thấy ảnh của nó trên phim có độ cao h’= 3cm. Hỏi khoảng cách d’ từ phim đến vật kính nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây: A. d’= 5cm C. d’= 80cm B. d’= 1,8cm D. d’= Một giá trị khác 4. A’B’ là ảnh của AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f, ảnh A’B’ ngược chiều và cao bằng vật AB . Gọi d là khoảng cách từ vật đến thấu kính, điều nào sau đây là đúng nhất khi nói về mối quan hệ giữa d và f ? A. d = f C. d > f B. d = 2f D. d < f 5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các tiêu điểm và tiêu cự của thấu kính hội tụ? A. Các tiêu điểm của thấu kính hội tụ đều nằm trên trục chính và dối xứng nhau qua quang tâm của thấu kính. B.Tiêu cự của thấu kính hội tụ là khoảng cách từ quang tâm đến một tiêu điểm. C.Tiêu cự của thấu kính hội tụ chính là điểm hội tụ của chùm tia sáng chiếu vào thấu kính theo phương song song với trục chính. D. Các phát biểu A,B,C đều đúng. F F’ O B A 6. Đặt vật AB vuông góc vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ sao cho AB nằm ngoài khoảng tiêu cự, A nằm trên trục chính cho ảnh A’B’. a. Dựng ảnh A’B’ của AB và nhận xét về đặc điểm của ảnh A’B’ b. Nếu gọi d = OA là khoảng cách từ AB đến thấu kính, d’ = OA’ là khoảng cách từ A’B’ đến thấu kính, f = OF là tiêu cự của thấu kính. Hãy chứng minh rằng ta có công thức: 7.Đặt vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12cm, thì thấy ảnh A’B’ của AB là ảnh thật và cao gấp 3 lần vật.Hãy xác định vị trí của vật và ảnh so với thấu kính? Điểm Lời phê của giáo viên Họ và tên ... Lớp 9A.. đề kiểm tra môn vật lý lớp 9 Đề 2 Thời gian 45 phút 1.A’B’ là ảnh ảo của AB qua thấu kính hội tụ. ảnh và vật như thế nào ? Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: A. ảnh và vật nằm về cùng một phía đối với thấu kính. B. ảnh cùng chiều với vật C. ảnh cao hơn vật. D. Cả 3 câu trả lời A,B, C đều đúng. 2. Đặt một vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục chính tại tiêu điểm của một thấu kính phân kì . ảnh A’B’ của AB qua thấu kính có độ cao như thế nào? Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau: A. Lớn hơn vật. C. Bằng vật B. Nhỏ hơn vật. D. Chỉ bằng một nửa vật 3. Vật AB cao h = 120 cm, đặt cách máy ảnh một khoảng d = 2m. Sau khi chụp thì thấy ảnh của nó trên phim có độ cao h’= 3cm. Hỏi khoảng cách d’ từ phim đến vật kính nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây: A. d’= 5cm C. d’= 80cm B. d’= 1,8cm D. d’= Một giá trị khác 4. A’B’ là ảnh của AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f, ảnh A’B’ ngược chiều và cao bằng vật AB . Gọi d là khoảng cách từ vật đến thấu kính, điều nào sau đây là đúng nhất khi nói về mối quan hệ giữa d và f ? A. d = f C. d > f B. d = 2f D. d < f 5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các tiêu điểm và tiêu cự của thấu kính hội tụ? A. Các tiêu điểm của thấu kính hội tụ đều nằm trên trục chính và dối xứng nhau qua quang tâm của thấu kính. B.Tiêu cự của thấu kính hội tụ là khoảng cách từ quang tâm đến một tiêu điểm. C.Tiêu cự của thấu kính hội tụ chính là điểm hội tụ của chùm tia sáng chiếu vào thấu kính theo phương song song với trục chính. D. Các phát biểu A,B,C đều đúng. F B O A F’ 6. Đặt vật sáng AB trước thấu kính hội tụ như hình vẽ a. Hãy dựng ảnh A’B’ của AB và nhận xét về đặc điểm của ảnh A’B’ b. Gọi d = OA là khoảng cách từ AB đến thấu kính, d’= OA’ là khoảng cách A’B’ đến thấu kính, f = OF là tiêu cự của thấu kính. Hãy chứng minh rằng ta có công thức . 7. Đặt vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính 18cm thì thấy ảnh là thật và cao bằng nửa vật.Xác định tiêu cự của thấu kính. Rút kinh nghiệm giảng dạy

File đính kèm:

  • doc53.doc