Giáo án môn Vật lý khối 9 - Trần Đình Dậu - Tiết 54: Mắt

1. Kiến thức:

 + Nêu và chỉ ra được trên hình vẽ hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thuỷ ting và màng lưới.

 +Nêu được chức năng thuỷ tinh thể và màng lưới so sánh chúng với các bộ phận tương ứng của máy ảnh.

 +Trình bày được khái niệm sư lược về sự điều tiết mắt, điểm cực viễn và điểm cực cận.

 +Biết cách thử mắt

 2. Kỹ năng:

 +Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu bộ phận quan trọng của cơ thể là mắt theo khía cạnh vật lí

 +Biết xác định điểm cực cận và cực viễn bằng thực tế.

 3. Thái độ: Nghiêm túc nghiên cứu ứng dụng vật lí

II. Chuẩn bị: Cho cả lớp 1 tranh vẽ con mắt bổ dọc, 1 mô hình con mắt, 1 bảng thử mắt của y tế

III. Tiến trình giờ giảng:

 1.Ổn định tổ chức:

 2.Kiểm tra bài cũ:

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 03/01/2017 | Lượt xem: 701 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Vật lý khối 9 - Trần Đình Dậu - Tiết 54: Mắt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 54 mắt 1. Kiến thức: + Nêu và chỉ ra được trên hình vẽ hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thuỷ ting và màng lưới. +Nêu được chức năng thuỷ tinh thể và màng lưới so sánh chúng với các bộ phận tương ứng của máy ảnh. +Trình bày được khái niệm sư lược về sự điều tiết mắt, điểm cực viễn và điểm cực cận. +Biết cách thử mắt 2. Kỹ năng: +Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu bộ phận quan trọng của cơ thể là mắt theo khía cạnh vật lí +Biết xác định điểm cực cận và cực viễn bằng thực tế. 3. Thái độ: Nghiêm túc nghiên cứu ứng dụng vật lí II. Chuẩn bị: Cho cả lớp 1 tranh vẽ con mắt bổ dọc, 1 mô hình con mắt, 1 bảng thử mắt của y tế III. Tiến trình giờ giảng: 1.ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: ? Hãy nêu tên hai bộ phận quan trọng nhất của máy ảnh, tác dụng của các bộ phận đó. 4.Bài mới: Đặt vấn đề vào bài: SGK Nội dung Hoạt động của thày Hoạt động của trò I cấu tạo của mắt. 1 Cấu tạo: Hai bộ phận quan trọng nhất là: -Thể thuỷ tinh( là TKHT có thể thay đổi được f) -Màng lưới( võng mạc) ở đáy mắt. tại đó ảnh hiện lên rõ. II. Sự điều tiết của mắt. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi tiêu cự của thể thuỷ tinh để ảnh rõ nét trên màng lưới. III. Điểm cực cận và điểm cực viễn: 1. cực viễn: Cực viễn là điểm xa nhất mà mắt còn nhìn thấy vật Khoảng cực viễn là khoảng cách từ điểm cực viễn đến mắt. 2. Cực cận: Cực cận là điểm gần nhất mà mắt còn nhìn thấy rõ vật Khoảng cách từ điểm cực cận đến mắt là khoảng cực cận. III. Vận dụng: C5, C6 * Ghi nhớ: SGK *Hoạt động 1:Hướng dẫn HS tìm hiểu cấu tạo của mắt. - Y/C HS đọc phần I SGK về cấu tạo mắt & trả lời câu hỏi +Tên hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì? +Bộ phận nào của mắt là một thấu kính hội tụ?Tiêu cự cảu nó có thể thay đổi được không?Bằng cách nào? +ảnh của vật mà mắt nhìn thấy hiện ở đâu? * Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự điều tiết của mắt: -Y/C HS nghiên cứu SGK & trả lời câu hỏi - Để nhìn rõ vật thì mắt phải thực hiện quá trình gì? - Sự điều tiết của mắt là gì? - Y/C HS vẽ ảnh của vật lên võng mạc khi vật ở gần và xa thì f của thể thuỷ tinh thay đổi như thế nào?( Vật càng xa tiêu cự càng lớn) * Hoạt động 3:Tìm hiểu Điểm cực cận và điểm cực viễn. - Y/C HS đọc SGK để tìm hiểu về điểm cực cận và điểm cực viễn. - Y/C HS trả lời câu hỏi: + Điểm cực viễn là gì? + Điểm cực viễn của mắt tốt nằm ở đâu? +Mắt có trạng thái như thế nào khi nhìn một vật ở điểm cực viễn? +Khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn được gọi là gì? +Điểm cực cận là điểm nào? +Mắt có trạng thái như thế nào khi nhìn một vật ở điểm cực cận? +Khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận được gọi là gì? -Y/C HS tự xác định điểm cực cận, điểm cực viễn của mình. * Hoạt động 4: Vận dụng - Hướng dẫn HS làm C5 tương tự như C6 bài 47 * Hoạt động cá nhân: - Đọc mục1SGK trả lời câu hỏi của GV. - Ghi vở 2 bộ phận quan trọng nhất của mắt - So sánh về cấu tạo của mắt và máy ảnh? C1: Giống nhau: -Thể thuỷ tinh và vật kính đều là TKHT - Phim và màng lưới đều có tác dụng như màn hứng ảnh Khác nhau: Thể tuỷ tinh có f thay đổi Vật kính có f không đổi * Hoạt động cá nhân: - Đọc phần II SGK trả lời câu hỏi của GV - Dựng ảnh của cùng một vật tạo bởi thể thuỷ tinh khi vật ở xa, gần từ đó rút ra nhận xét về tiêu cự Hoạt động cá nhân đọc SGK trả lời câu hỏi.&ghi vở Cá nhân tả lời C5, C6 vào vở & trả lời trước lớp. C5: h’= h.d/d’=800.2/2000 = 0,8cm C6: Khi nhìn một vật ở điểm cực viễn f dài nhất Khi nhìn vật ở điểm cực cận f là ngắn nhất. 4.Củng cố: - Ghi nhớ SGK 5.Hướng dẫn ra bài tập về nhà: + Học bài theo SGK kết hợp vở ghi +Làm bài tập 48.1 đến 48.4 SBT Rút kinh nghiệm giảng dạy

File đính kèm:

  • doc54.doc
Giáo án liên quan