Giáo án môn Vật lý khối 9 - Trần Đình Dậu - Tiết 55: Mắt cận và mắt lão

 1. Kiến thức:

 + Nêu được đặc điểm chính của mắt cận là không nhìn được các vật ở xa mắt và cách khắc phục tật cận thị là phải đeo TKPK

 + Nêu được đặc điểm chính của mắt lão là không nhìn được các vật ở gần mắt và cách khắc phục tật cận thị là phải đeo TKHT

 +Giải thích được cách khắc phục tật cận thị và tật mắt lão.

 +Biết cách thử mắt bằng bảng thử mắt

 2. Kỹ năng:

 +Biết vận dụng kiến thức Quang học để hiểu được cách khắc phục tật về mắt

 3. Thái độ: Nghiêm túc nghiên cứu ứng dụng vật lí

II. Chuẩn bị: Cho cả lớp 1 tranh vẽ con mắt bổ dọc, 1 mô hình con mắt, 1 bảng thử mắt của y tế

III. Tiến trình giờ giảng:

 1.Ổn định tổ chức:

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 03/01/2017 | Lượt xem: 622 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Vật lý khối 9 - Trần Đình Dậu - Tiết 55: Mắt cận và mắt lão, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 55 mắt cận và mắt lão 1. Kiến thức: + Nêu được đặc điểm chính của mắt cận là không nhìn được các vật ở xa mắt và cách khắc phục tật cận thị là phải đeo TKPK + Nêu được đặc điểm chính của mắt lão là không nhìn được các vật ở gần mắt và cách khắc phục tật cận thị là phải đeo TKHT +Giải thích được cách khắc phục tật cận thị và tật mắt lão. +Biết cách thử mắt bằng bảng thử mắt 2. Kỹ năng: +Biết vận dụng kiến thức Quang học để hiểu được cách khắc phục tật về mắt 3. Thái độ: Nghiêm túc nghiên cứu ứng dụng vật lí II. Chuẩn bị: Cho cả lớp 1 tranh vẽ con mắt bổ dọc, 1 mô hình con mắt, 1 bảng thử mắt của y tế III. Tiến trình giờ giảng: 1.ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: ? So sánh ảnh ảo của TKPK và ảnh ảo của TKHT Với TKPK ảnh ảo nằm trong tiêu cự (gần TK). Thấu kính HT cho ảnh ảo nằm ngoài tiêu cự ( Xa thấu kính) 4.Bài mới: Đặt vấn đề vào bài: SGK Nội dung Hoạt động của thày Hoạt động của trò I Mắt cận: 1 Những biểu hiện của tật cận thị: 2.Cách khắc phục tật cận thị. II. Mắt lão: 1 Những biểu hiện của mắt lão. 2. cách khắc phục tật mắt lão. C5, C6 III. vận dụng: C7, C8 * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu biểu hiện của mắt cận thị và cách khắc phục: - Y/ C HS vận dụng hiểu biết trong cuộc sống trả lời C1 - Tổ chức thảo luận C1 - vận dụng kết quả C1 & kiến thức về điểm cực viễn để làm C2. - Y/ C HS thực hiện C4 theo SGK +Vẽ hình xác định ảnh của vật qua TKPK ( kính cận) tả lời câu hỏi ảnh của vật qua TKPK ( kính cận ) nằm trong khoảng nào? Nếu deo kính mắt có nhìn thấy vật không? Vì sao?HS kết luận kính cận là loại Tk gì? - Y/C HS đọc thông báo SGK & thực hiện C5, C6 thực hiện - Gọi 1 HS lên bảng dựng ảnh C6 - ảnh của vật qua TKHT nằm ở gần hay xa mắt? ( ảnh nằm xa mắt) - Mắt lão không đeo kính có nhìn thấy vật không? ( không nhìn thấy vật AB vì mắt không điều tiết được do vật nằm trong khoảng cực cận - Khi đeo kính thì ảnh của vật nằm ngoài khoảng cực cận nên mắt nhìn rõ vật - Y/C HS nêu KL về cáh khắc phục ( mắt lão phải đeo kính TKHT để nhìn thấy vật ở gần cực cận.) * Hoạt động4 : vận dụng C7, C8 - Ghi nhớ + HS vận dụng hiểu biết trong cuộc sống trả lời C1 ( ý 1,3,4) + Trả lời C2: Mắt cận không nhìn rõ những vật ở xa mắt. điểm cực viễn của mắt cận ở gần mắt bình thường . -Vận dụng kiến thức về nhận dạng TKPK để làm C3( Bằng tay hoặc xem kính đó cho ảnh ảo nhỏ hơn vật hay không) +Thực hiện C4: F,Cv +khi không đeo kímh, mắt cận không nhìn rõ vật AB vì vật này nằm xa mắt hơn điểm cực viễn của mắt. +Khi đeo kính, muốn nhìn rõ ảnh A’B’ cuả AB thì A’B’ phải hiện lên trong khoảng từ điêmt cực cận của mắt tới điểm cực viễn của mắt, tức là phải nằm gần mắt hơn so với điểm cực viễn. - Cá nhân trả lời C5: Muốn thử xem kính lão có phải là TKHT không ta xem phần rìa & phần giữa, hoặc để vật gần thấy ảnh cùng chiều lớn hơn vật. - Cá nhân thực hiện C6 vẽ vào vở F Cc -Trả lời các câu hỏi của GV 4.Củng cố: Nêu KL về biểu hiện của mắt lão, mắt cận và nêu cách khắc phục tật cận thị, tật mắt lão. 5.Hướng dẫn ra bài tập về nhà: + Học bài theo SGK kết hợp vở ghi + Ghi nhớ SGK +Làm bài tập 48.1 đến 48.4 SBT Rút kinh nghiệm giảng dạy

File đính kèm:

  • doc55.doc