Giáo án môn Vật lý lớp 8 tiết 16: Công cơ học

Bài dạy : CÔNG CƠ HỌC

I. Mục Tiêu

 1. Kiến thức:

 - Nêu được ví dụ trong đó lực thực hiện công hoặc không thực hiện công.

 - Viết được công thức tính công cơ học cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực.

 - Nêu được đơn vị đo công.

 - Vận dụng công thức A = Fs.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 06/01/2017 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Vật lý lớp 8 tiết 16: Công cơ học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 16 TiÕt ct : 16 Ngµy so¹n: Bµi dạy : CÔNG CƠ HỌC I. Môc Tiªu 1. KiÕn thøc: - Nêu được ví dụ trong đó lực thực hiện công hoặc không thực hiện công. - Viết được công thức tính công cơ học cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực. - Nêu được đơn vị đo công. - Vận dụng công thức A = Fs. 2. KÜ n¨ng : [TH] Nêu được ví dụ về lực khi thực hiện hiện công . [TH] Công thức tính công cơ học A = Fs trong đó A là công của lực F; F là lực tác dụng vào vật ; s là quãng đường vật dịch chuyển theo hướng của lực. Đơn vị của công là Jun kí hiệu là J; 1J = 1N.1m = 1 Nm . [VD] Vận dụng được công thức A = Fs để giải được các bài tập khi biết giá trị của hai trong ba đại lượng trong công thức và tìm đại lượng còn lại. 3.Th¸i ®é: yêu thích môn học. 4. BVMT : giảm khí độc hại khi giao thông thực hiện công cơ học trên đường chưa đáp ứng được an toàn giao thông. II. ChuÈn bÞ : + GV : - Tranh vẽ hình 13.1, hình 13.2 sgk. + HS : Nghiên cứu kĩ nội dung bài học trong SGK III. KiÓm tra bµi cò : 5’ HS1 : Nêu các điều kiện để vật chìm, vật nổi, vật lơ lửng khi nhúng chìm một vật vào trong lòng chất lỏng? HS2 : Viết công thức tính lực đẩy Acsimét lên vật nhúng chìm trong lòng chất lỏng? HS3 : Trả lời bài tập 12.1(câu đúng : B) V. Tiến trình tiết dạy 1. æn ®Þnh lớp 2. Các hoạt động dạy học TG HĐGV HĐHS NỘI DUNG 2 Ho¹t ®éng 1: Tổ chức tình huống học tập. GV Trong thực tế mọi công sức bỏ ra để làm một việc thì đều thực hiện công. Ví dụ người thợ xây nhà , hs ngồi học, con bò đang kéo xe .. trong các công đó, công nào là công cơ học? Bài học hôm nay sẽ cho chúng ta biết khi nào có công cơ học? HS suy nghĩ vấn đề của gv nêu ra. 13 Ho¹t ®éng 2: Hình thành khái niện công cơ học . GV: Treo tranh vẽ con bò kéo xe – người lực sĩ cử tạ . - Cho biết trong trường hợp nào đã thực hiện công cơ học? - yc hs phân tích lực tác dụng ở mỗi trường hợp, độ lớn, phương, chiều.? GV Qua phân tích các ví dụ trên, em cho biết khi nào ta có công cơ học? GDBVMT khi có lực tác dụng vào vật nhưng vật không di chuyển thì không có công cơ học , nhưng con người và máy móc vẫn tiêu tốn năng lượng. Trong GTVT các đường gồ ghề làm các phương tiện di chuyển khó khăn , máy móc cần tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Tại các đô thị lớn , mật độ GT đông nên thường xảy ra ách tắt GT, khi tắc đường các phương tiện tham gia dẫn nổ máy tiêu tốn năng lượng đồng thời thả ra môi trường nhiều chất khí độc hại. Theo em biện pháp nào để bảo vệ môi trường.? GV yc hs hoàn thành C2. nhắc lại kết luận sau khi hs đã trả lời. GV yc hs trả lời từng ý rỏ ràng GV chỉ có công cơ học khi nào?công cơ học của lực là gì?công cơ học gọi tắt là gì? GV lần lượt nêu C3 C4 yc hs thảo luận theo nhóm. GV cho hs thảo luận chung cả lớp về câu trả lời từng trường hợp của mỗi nhóm xem đúng hay sai . HS quan sát hai tranh vẽ kết hợp nghiên cứu phần nhận xét. HS phân tích lực tác dụng ở mỗi trường hợp, độ lớn, phương, chiều.? HS trả lời câu hỏi gv HS cải thiện chất lượng đường Gtvà thực hiện các biện pháp đồng bộ nhầm giảm ách tắc GT, BVMT và tiết kiệm năng lượng. HS thực hiện C2 HS hoạt động nhóm và trả lời C3 C4, phân tích từng yếu tố sinh công của mỗi trường hợp. I. Khi nào có công cơ học. 1. Nhận xét: VD1 : con bò kéo xe. - Bò đã tác dụng một lực vào xe F > 0 - xe chuyển động quãng đường S. - Phương của lực trùng với phương chuyển động→con bò đã thực hiện một công cơ học. VD2 : Vận động viên cử tạ . - Lực nâng F lớn. - Quảng đường S = 0→Lực sĩ không thực hiện công cơ học. C1 Có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm vật chuyển dời theo phương của lực . 2. Kết luận : C2 - Chỉ có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời - Công cơ học là công của lực. - Công cơ học gọi tắc là công. 3. Vận dụng. C3 a. Có lực tác dụng F > 0 Có chuyển động S > 0 => Có công cơ học b. Học sinh đang ngồi học : S = 0 => không có công cơ học c. Máy xúc đang làm việc F > 0 ; S > 0 => Có công cơ học d. Lực sĩ cử tạ lực đẩy F > 0 ; S > 0 => Có công cơ học . C4 a. Đầu tàu kéo các toa chuyển động F > 0 ; S > 0 => Có công cơ học . b. Quả bưởi rơi từ trên cây xuống P tác dụng ; h > 0 => Có công cơ học . c. Lực kéo người công nhân thực hiện công cơ học. 10 Ho¹t ®éng 3: Tìm hiểu công thức tính công : GV yc hs hoạt động cá nhân đọc – nghiên cứu => cho biết công thức tính công và các đại lượng trong công thức đó. GV: Thông báo trường hợp phương của lực không trùng với phương chuyển động thì không sử dụng công thức A = Fs ( học ở lớp sau) HS đọc – nghiên cứu => cho biết công thức tính công và các đại lượng trong công thức đó. I. Công thức tính công : Có F > 0 ; S > 0 A = Fs F là lực tác dụng lên vật (N) S là quãng đường vật dịch chuyển(m) A là công cơ học(J) 1J = 1Nm Ngoài ra còn dùng đơn vị kJ 1kJ = 1000J Chú ý : A = Fs chỉ áp dụng cho trường hợp phương của lực trùng với phương chuyển động - Phương của lực vuông góc với phương chuyển động →Công A = 0 VD Khi viên bi lăn trên mặt phẳng nằm ngang thì công của trọng lực bằng 0. 10 Hoạt động 4: Vận dụng GV lần lượt nêu các bài tập C5 C6 C7 GV ở mỗi bài tập yc hs phải tóm tắt đề bài và nêu phương pháp làm, gọi 2 hs lên bảng thực hiện HS đọc – tóm tắt đề bài HS lên bảng thực hiện. III. Vận dụng: C5 Tóm tắt F = 5000N S = 1000m A = ? Giải Công của lực kéo đầu tàu là : A = Fs = 5000.1000 = 5.106(J) C6 Tóm tắt m = 2kg => P = 20N h = 6m A = ? Giải Công của trọng lực là : A = Fs = Ps = 20.6 = 120(J) C7 không có công cơ học của trọng lực vì P có phương vuông góc với phương chuyển động của hòn bi. V. Cñng cè : 3’ - GV yc hs đọc phần ghi nhớ. - Trả lời bài tập 12.2 - Giới thiệu nội dung “có thể em chưa biết” VI. H­íng dÉn häc ë nhµ : 2’ - Häc thuộc phần ghi nhớ và làm bài tập 13.3→ 13.5 sbt - Đọc trước bài định luật về công. -Rút kinh nghiệm sau tiết dạy :

File đính kèm:

  • docGA LI 8 TIET 16.doc
Giáo án liên quan