Giáo án Ngữ văn 11 (chuẩn) - Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận - Trường trung học phổ thông Long Hiệp

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Gip HS

- Nắm vững hơn cch tĩm tĩm tăt trả lời văn bản

- Tĩm tắt văn bản nghị luận cĩ độ di khoảng 1000 chữ.

II. PHƯƠNG PHP

Thảo luận, pht vấn

III. PHƯƠNG TIỆN LN LỚP

Bảng phụ

IV. TIẾN TRÌNH LN LỚP

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bi cũ

Khi lược về văn nghị luận ? Yu cầu khi đọc văn nghị luận ?

3. Vo bi mới

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 22/02/2014 | Lượt xem: 8775 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 11 (chuẩn) - Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận - Trường trung học phổ thông Long Hiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT Giúp HS - Nắm vững hơn cách tĩm tĩm tăt trả lời văn bản - Tĩm tắt văn bản nghị luận cĩ độ dài khoảng 1000 chữ. II. PHƯƠNG PHÁP Thảo luận, phát vấn III. PHƯƠNG TIỆN LÊN LỚP Bảng phụ IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Khái lược về văn nghị luận ? Yêu cầu khi đọc văn nghị luận ? 3. Vào bài mới HOẠT ĐỘNG GV - HS NỘI DUNG BÀI HỌC Bài tập 1 Đọc văn bản sau MẤY NÉT VỀ THƠ MỚI TRONG CÁCH NHÌN HƠM NAY Bài tập 2 Đọc lại bài Một thời đại trong thi ca của Hồi thành (Ngữ văn 11, tập hai) Bài tập 1 Đọc kĩ văn bản Mấy nét về phong trào Thơ mới trong cách nhìn nhận hơm nay của Huy Cận, đối chiếu với nội dung định tĩm tắt để phát hiện ra nội dung cịn thiếu. Thiếu nội dung: Thơ mới đã đổi mới sự biểu hiện của cảm xúc, gĩp phần vào sự phát triển của tiếng Việt Bài tập 2 Đọc kĩ văn bản Một thời đại trong thơ ca của Hồi Thanh, bài giảng của giáo viên để thực hiện các yêu cầu nêu ra trong học tập. Vấn đề cần nghị luận: Tinh thần thơ mới Phần mở bài: câu đầu à Tinh thần Thơ mới Phần thân bài gồm các ý chính sau: Cái khĩ trong việc tìm ra tinh thần thơ mới và xác định cách tiếp cận đúng đắn cần phải cĩ. Những biểu hiện của "cái Tơi" cá nhân trong Thơ mới. "cái tơi" buồn bê stắtc nhưng khao khát với cuộc sống, với đất nước, con người. Tính yêu , lịng say mê, naang niu đối với tiếng Việt Phần kết bài: Nhấn mạnh hơn tinh thần thơ mới. 4. Củng cố 5. Dặn dị Chuẩn bị bài thi tốt nghiệp đại học

File đính kèm:

  • docGIAo An 11.doc
Giáo án liên quan